Jak rozlišit skutečně spirituálního člověka od falešného imitátora

254
Foto: Pixabay.com

Dnes stále častěji slyšíme vyjádření: „Jsem spirituální, ale ne věřící.“ Ale, co znamená být spirituální?

Pokud vyrůstáte v Indii, jste otevření všem náboženstvím. Já jsem byl například vychován jako hinduista, ale navštěvoval jsem katolickou školu.

Doma jsme si povídali o Ježíši a Krishe zároveň. Proto jsem se považoval za spirituálního člověka.

Když jsem se před 10 lety přestěhoval do New Yorku, všiml jsem si, že být spirituální znamená cvičit jógu, číst naučnou literaturu a mluvit o tom, že jsem spirituální. Dnes žiji v Los Angeles.

Zde jsem pochopil, že být spirituální znamená oblékat se jako „spirituální člověk“ a sdílet své přesvědčení na sociálních sítích. Zároveň je třeba být veganem a odsuzovat ty, kteří jedí maso.

Mnoho spirituálních aspirantů opustí náboženství svých rodičů a nahradí ho jinou vírou. Místo toho, aby hlásali, že předmanželský sex je hřích, říkají, že konzumace cukru nebo nerecyklace odpadu jsou skutečnými hříchy.

Opět se potvrzuje, že nám chybí následující lidské rysy: pravda, láska, svoboda a skutečné štěstí.

Když hledáme, jsme náchylní na kultovní mentalitu – tu, již nikdo nezpochybní. Nutí nás jednat naslepo bez ohledu na to, co nám káže svědomí a morální hodnoty.

Zůstaneme slepí, pokud nám chybí skutečné, autentické duchovní vedení a místo toho se přidržujeme utrpení v sobě a ve světě.

Zpívání sanskrtských manter, proklínání, symbolické tetování a veganství nejsou skutečnými znaky víry. Přesto to většina dnešních lidí dělá.

Lidé na celém světě se snaží být sami sebou na své cestě životem. Ale většina toho, co vidím já, je jen zkreslený obraz víry. Rozhodně nejsem dokonalý, ale mám to štěstí, abych se učil od autentických spirituálních mistrů.

Diskutuji s nimi o skutečné víře a vždy přijímám vlastní rozhodnutí. Jediné, na čem se asi shodneme všichni, je, že „věřit znamená být sám sebou“. Pokud jste skutečně věřícím člověkem, dovolte si být sám sebou.

Samozřejmě, měli byste se starat o sebe tak jako o jiných, být laskavými bytostmi a projevovali soucit. Měli byste se chovat lidsky. Nemusíte se příliš snažit být věřícím, takovým jste se totiž narodili. Víra je ve vás. Hledejte pravdu v sobě.

Existuje 8 znaků, jež mají skutečně věřící lidé:

1. Nesoudí

2. Milují bezpodmínečně

3. Modlí se, aniž by se o tom chválili jiným

4. Jsou to velcí léčitelé

5. Vzpírají se proti nespravedlnosti

6. Vyjadřují své touhy

7. Jsou objektivní

8. Hledají

Závěr

Jsme lidé. Občas děláme chyby. Nezapomínejme však žít v pravdě, lásce a vždy konat dobro. Buďme sami sebou a děkujme každý den za svůj život. Máme jen jednu šanci přežít ho.

Rozdávejme proto radost všem, které milujeme a těšme se z maličkostí, z nichž se tento svět skládá. Neztrácejme morální hodnoty a úctu. Olitujme své nesprávné jednání a přidržujme se své víry.

Nepopírejte to, kým jste. Rozhlédněte se kolem sebe a poslouchejte své srdce. Jen to vám ukáže cestu, po níž máte kráčet.

Zdroj: https://www.mindbodygreen.com/0-23234/how-to-tell-if-someone-is-really-spiritual-or-just-full-of-sht.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz