Ronna Herman: Archanděl Michael – Povznesení vaší osobní božské esence

250
Foto: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím skrze Ronnu 08-2018.

Ronna / Posvátný písař

Milovaní mistři, Stvořitelův dech je palivem existence, a vy jste plamenem, který živí. Je důležité, abyste pochopili, že rozvíjíte své individuální SLUNEČNÍ PAPRSKY, které jsou odrazem vaší vlastní Božské Esence. Lidský intelektuálně myšlenkový proces se musí rozvinout za hranice jazykového omezení. Je zde ohromné bohatství informací, které čekají lidstvo skrze inspiraci. Musíte rozvinout své intuitivní schopnosti, abyste obdrželi moudrost Božského Blueprintu pro Věk Vodnáře, který je teď PAPRSKOVĚ-vysílán (orig. RAY-diate z/podle radiate = vyzařován – pozm.př.) z našeho Otce/Matky Boha skrze Dvanáct Galaktických Paprsků kosmického vědomí. Nepřijde to odnikud z vnějšku, Vyvře to ve vaší vlastní Posvátné Mysli a Posvátném Srdci. Musíte se natáhnout a uchopit to, protože to nesestoupí dolů do výparů Pozemských plání a nebude vás to hledat.

Vyzrálá duchovnost není nějaká nevědomá zkušenost. Musíte rozvinout jakousi sebe-udržující se Božskost, jejíž pomocí neustále dýcháte bohatý Pránický Dech Života//Diamantové částice Stvořitelovy Esence, abyste mohli obdržet duchovní potravu z Řeky Života skrze Osmou Čakru, vaši Duchovní Hvězdu. Posilující Dech Věčnosti otevírá stezku vedoucí k multidimenzionálním úrovním Stvořitelova vědomí. Musíte rozšířit svou vnitřní perspektivu spolu s tím, jak postupně měníte svou cestu/mód myšlení a přijímání. Duch Stvořitele nemůže být izolovaný. Duch prostupuje všechno, co existuje na té nebo oné úrovni. Musíte rozšířit své vědomí, abyste obsáhli velikost Stvořitele.

Jste připraveni přijmout skutečnost, že Srdeční Centrum našeho Otce/Matky Boha je bodem soustředění a základem všech náboženství? Není to nějaké dogma, pověrčivost, pravidla a omezení, ale láska, síla a dokonalost, které mají za výsledek schopnost utvářet a radovat se ze světa krásy, rovnováhy a harmonie. Když se ve vás začnou manifestovat mysl a srdce Boha, stanete se Aspektem Kolektivního Mesiáše. To je tvořivé naplnění vašeho osudu.

Jste jiskrou Stvořitele – projevenou Božskou Fasetou vědomí – Klidným Bodem v rámci Stvoření. Buď obohacujete svět, ve kterém žijete nebo jej pomáháte znečistit. Jak jasný a teplý je váš Posvátný Oheň? Plápolá jasně a zahřívá srdce ostatních? Nebo je to nanicovatý plamínek, který není dost silný ani na to, aby zahřál vaše vlastní srdce? „Chladné srdce“ není pojem spojovaný s pravým Nositelem Božského Světla. Můžete cestovat zeměmi stínů s těmi, kteří je pomáhali stvořit, nebo můžete kráčet s potěšením v záři Božského Světla.

Vy všichni jste seznámeni s Dvanácti Paprsky Božského vědomí, které se teď usilujete integrovat a prohlásit je za své vlastní. Avšak je zde jeden velice důležitý rys Stvoření, který byl až do teď odepřen masám. Všechny manifestace v Omniverzu (4rozměrný, časoprostorový vesmír, pozn.překl) jsou složeny z organizované Energie ze Srdečního Centra Nejvyššího Stvořitele. To je Mistrovské Stvořitelovo Centrum Kosmického Vědomí, které obsahuje podíl Úplného Spektra Esence Nejvyššího Stvořitele.

Otec a Matka Bůh tohoto vesmíru byli obdařeni porcí těchto Stvořitelových atributů, kvalit a ctností. Toto je primární zdroj Stvořitelova Vědomí v tomto univerzu, a všechno je v rovnováze – všechno si je rovno – vše je harmonické. Před tím než Božské Paprsky našeho Otce/Matky Boha byly vyzářeny do velké nicoty, existovalo tam nespočítatelné množství mocných Svrchovaných Stvořitelových Paprsků vyslaných ven do kosmické prázdnoty. Tyto Stvořitelovy Paprsky se staly Velkými oblastmi prostoru s různými Světelnými hustotami a paměťových buněk vědomých si času, které obsahují nekonečná Božská schémata možností materiálního světa. Jsou tam membrány Světla, které tvoří bariéry, takže je zde pevné ohraničení mezi každým Sub-vesmírem. Tyto Bariéry světelné linie není možno proniknout ani překročit bez zvláštního Božího povolení – to znamená, dokud vaše osobní Píseň Duše nerezonuje se zušlechtěnými Světelnými frekvencemi, které jsou v harmonii s tím konkrétním stupněm Božského vědomí.

Některé z těchto velkých Stvořitelových paprsků jsou mnohem širší než jiné, a oddělují je množství tenkých membrán Světla, které obsahují kódování časových buněk v pyramidách Světla. Jsou to žijící pyramidy Světla/života v každém energetickém poli a rozměrovém prostoru Stvoření. Stvořitel Světla vylévá z tvaru pyramidy poklady Světla k použití Elohim a Stavitelům Formy, aby je použili pro vytvoření nového tvořivého designu, jak bylo nařízeno naším Otcem/Matkou Bohem. Každá hvězda v galaxii je jakýmsi uzlem energetických vibrací. Také každá osoba funguje jako nějaká živoucí hvězda schopná přijímat a rozvádět harmonické frekvence vibrující podle jeho/její úrovně vědomí. Jak jste si teď vědomi, tyto frekvence nesou název Píseň Duše. Vy jste jakýmsi Světelným bodem, vibrující Jiskrou Božskosti. Tento vesmír je složen z jedné gigantické Písně Nebeské Duše.

Z Esence Srdečního Centra našeho Otce/Matky Boha, Esence Syna/Dcery, Spolutvořitelů byl vytvořen manifest. Tyto úžasné Bytosti jsou dolů sestoupené odrazy moci a majestátnosti našich Božských Rodičů – právě tak jako náš Otec/Matka Bůh jsou sestoupeným odrazem Nejvyššího Stvořitele.

Z Esence Mistrovského Středu Kosmického Vědomí (zmíněno výše) byl určitý počet Sub-vesmírů vytvořen v této univerzální celistvosti jak ženskými tak i mužskými atributy, nadáními a kvalitami Božského Světla v perfektní rovnosti a rovnováze. Avšak když byly vytvořeny hlavní části těchto Sub-vesmírů, převládající síly tohoto tvořivého procesu byly přiděleny buď mužským, nebo ženským atributům Stvořitelova vědomí. V polovině Sub-vesmírných Božských Blueprintů (plánů), kvality Božské vůle, síly a účelu Otce/Syna, byly zdůrazněny mentální/soustředěné směrem ven, atributy Stvořitele, zatímco atributy Matky/Dcery, atributy soucitu, vyživování, intuice, dovnitř soustředěné kvality byly v podporující pozici.

Existuje také stejný počet sub-vesmírů s kvalitami a nadáními Matky/Dcery ve vůdcovské roli, zatímco atributy Otce/Syna zaujímají druhořadou pozici. Neříkali jsme vám, že toto universum by mohlo být nazváno universem velké a jedinečné rozmanitosti? Bylo vytvořeno pro vás jako jakási universita učení, HvězdnéSémě Omniversa. Zejména ale neurčitelná různorodost a objem Stvoření byly navrženy tak, aby Stvořitel mohl zažít neomezené podoby SVÉHO JÁ

Toto sub-universum je primárně jakousi univerzální zkušenosti Otce/Syna z tohoto jeho počátku. Naše Matka Bůh a nádherné kvality Bohyně jsou přítomny vždy, ale ne v celé své slávě a Esenci jejího Bytí. Teď nastal čas pro aspekty Stvořitele Matku/Dceru a Otce/Syna, vrátit se k rovnocennému partnerství. Toto je ten úžasný evoluční proces, který je nyní ve vývoji v tomto celém universu a v celém jeho stvoření.

Vy, jako hledající na Stezce, musíte být zasvěceni do Pyramidálních funkcí Světla, předtím než můžete být postoupeni do dalšího stupně evoluce – další časové buňky vědomí. Lidské stvoření je pouze malou částí mnohem většího a úžasnějšího tvůrčího procesu. Proto jsme kladli takový důraz na stvoření vaší osobní Pyramidy Světla v Páté Dimenzi. Znamená to také, proč jsme vám předali velice detailní instrukce o pro vás dostupných pyramidách Světla, a o důležitosti, jakou hrají v procesu vzestupu.

Jste nazváni HvězdnéSémě z určitého důvodu, protože až se vrátíte k Sebe-mistrovství, zahájíte proces tvoření Paměťových Kódů Krystalických Semen Života, nový evoluční proces, který bude využit v nadcházející Zlaté Galaxii. Tento proces je součástí Kruhu v Kruhovém Tvořivém Procesu, který vám odhalíme v budoucnu. Mezitím vás žádáme, abyste studovali, co jsme odhalili, a usilovali, abyste obdrželi univerzální schéma, které jsme vytvořili pevně ve vaší mysli, abyste porozuměli nové fázi těch úžasných kosmických událostí, které se odkrývají před vašima očima.

Moji hrdinové, my víme, že může být mnoho bolesti, nepohody a strachu, jak se pohybujete skrze tyto akcelerované procesy, které způsobují dramatické změny, jež teď zabírají místo ve vašem světě. Vězte, že společně překonáme všechna protivenství. Naše poslání je otevřít cestu pro každou drahou Duši, která vyjádří touhu vrátit se k harmonii. Vězte, že každý z vás se počítá. Když jste na pochybách, potřebujete inspiraci nebo sílu, vstupte do vaší Pyramidy Světla a my vám dodáme odvahu, pozvedneme a inspirujeme vás. Když se budete cítit osamělí nebo nemilovaní, přesuňte se do svého Posvátného Srdečního centra, a my tam budeme čekat, abychom vás naplnili zářící láskou naší Matky/Otce Boha.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Otázka: „Zdá se, že někteří lidé přicházejí do tohoto života se zjevnými dary: léčení, psychické schopnosti, atd. Jak průměrný člověk pozná, jaké jsou jeho/její dary, které může nabídnout lidstvu, když jim nejsou zřejmé, vyjma spalující touhy sloužit společně s ostatními Pracovníky světla?“

Ronina odpověď:

Drahá srdce, je jen velice málo lidí, kteří si jsou vědomi svých tvůrčích nebo duchovních darů brzy v životě. Může to být zájem nebo touha učit se nebo zdokonalit určité talenty; ale každý, koho znám, musel zakusit mnoho tváří života, stejně tak jako mnoho zkoušek, aby postupně, v průběhu času, rozvinul své talenty, Ačkoliv jsem měla několik duchovních zkušeností v různých dobách během svého života, nerozvinula jsem intenzívní touhu hledat duchovní moudrost, dokud jsem nedosáhla věku blížícího se šedesátce. Dary postupně přicházejí spolu s tím, jak vyhledáváte rovnováhu a harmonizujete mnohé aspekty svého Bytí. Aspekt vašeho Vyššího Já vždy čeká, aby se s vámi spojil nebo zaujal místo ve vašem Posvátném Srdci, a s každým stažením vašeho Duchovního Já, bude pro vás dostupné více darů, talentů a moudrosti.

Vyžaduje to práci, odevzdání a vytrvalost; avšak můžu vám zaručit, že je to dobře vynaložené úsilí. Jsme na Zemi, abychom byli spolutvůrci s našim Otcem/Matkou Bohem. Tyto dary Ducha jsou dostupné každému z nás, ale musíme udělat práci a odevzdat se a natáhnout se, abyste je získali.

Archanděl Michael komentuje:

^^ Zaprvé, je důležité, že vylučujete ze svého života ty věci, které se vám nelíbí, zatímco usilujete o rozvoj svých talentů a objevujete své touhy. Kdybyste neudělali nic více, než že se stanete Majákem Světla Lásky, abyste mohli vyzařovat jas našeho Otce/Matky Boha ven do světa, bude to dost.

^^ Důležitou součástí vaší pozemské mise je rozvinout a zdokonalit dary a talenty, které jste si přinesli, abyste je zakusili v každém životě. Bude kladen důraz, touha nebo preference, zdokonalit jisté nedostatečně vyvinuté talenty a schopnosti. Avšak musíte vyvinout snahu a udělat si čas, abyste se stali dokonalými v každém zvoleném úsilí. Příležitostně se člověk, který je dobrý ve svém způsobu mistrovství, inkarnuje s určitými geniálními schopnostmi, které zdokonalil/a v předchozích životech. To se děje stále častěji u starých Duší, které se inkarnují během těchto zrychlených časů transformace.

^^ Budou některé negativní vlastnosti nebo závislosti, které budou zdůrazněny, abyste je mohli uvolnit, modifikovat nebo vyčistit;tím se navrátíte do rovnováhy a harmonie, abyste mohli začít proces expanze Duše a Sebe-uvědomění.

^^ Budou věci, které se vám nebudou líbit nebo na které budete mít vyhraněný názor – věci, které neschvalujete, které mohou způsobit svár a učinit vás nešťastnými nebo nepřizpůsobivými. Některé z nich budou věci, které nemůžete změnit, a tudíž je musíte přijmout a usilovat o co nejlepší využití situace nebo podmínek.

^^ Avšak, tou nejdůležitější životní lekcí je, usilovat o zapojení vašeho Duchovního Já a nastoupit cestu znovusjednocení s mnoha Aspekty vaší Božské přirozenosti; všechno ostatní bude následovat.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Zdroj: http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2447:aa-michael&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz