Romeo Baron: Planetární posun 2016

169
Foto: Pixabay.com

Nyní dostáváme více a více zprávo tom, že Zemské Magnetické pole kolabuje, dochází k Magneto-odmlce Obratu, že CERN způsobuje tento kolaps Zemských štítů, atd. Není to CERN, se kterým jsme se opravdu potýkali, ale který je nyní mimo akci.

Co se opravdu děje je to, že se magnetická pole rozpouštějí a přetvářejí do vyšší frekvence, což připravuje Zemi na dimenzionální posun.

Dochází k frekvenčním změnám v magnetosféře, což je vše součástí planetárního dimenzionálního procesu posunu. To způsobuje změny v polaritách vnitřní hmoty Zemského jádra, která generuje více tepla a energie je přenesena na tektonické desky. Aby došlo ke kompenzaci, desky musí uvolnit a znovu se sladit s vnitřní elektromagnetickou energií, která se projevuje zvýšenými aktivitami zemětřesení, sopečných erupcí, atd. Tyto Zemské změny a různorodé dramatické vzorce počasí které vidíme stále častěji jsou pro planetární vzestup normálním jevem.

Opravdu ztrácíme naše magnetické pole. To, co se nyní děje, je zesilování elektromagnetických frekvencí přicházejících skrze Zemské magnetické pole. Jak dosáhne v následujících měsících bodu zlomu, posune se 3D vnější planetární magnetické pole do nového dimenzionálního frekvenčního pásu zvedajíce současně éterickou frekvenci Země, což způsobí frekvenční skok který katapultuje Zemské éterické tělo prostřednictvím 4D portálu do páté dimenze.

To znamená, že dojde ke zvýšenému posunu ve vědomí, a to v globálním měřítku – Vše Se Změní! Stará realita se kompletně rozpustí a z tohoto důvodu nezůstaneme tací, jak jsme se znali. Magnetické pole je mechanismus, který nám umožňuje vědomou zkušenost toho co kolem sebe vidíme a jak myslíme. Toto vnější magnetické pole potřebujeme k tvorbě a uložení lidských paměťových vzorců. Magnetické pole je také známé jako „Planetární Mřížka Vědomí“, „Zemské Aurické Pole“. Naše vědomí je spojeno s vnějším magnetickým polem.

5D frekvenční skok započne v Podzimní Rovnodennost a my kompletně splyneme s 5D paralelním tělem Země – nová Země na Zimní Slunovrat 2016. Mnoho lidí odmítne planetármí posun – někteří si vyberou vzestoupit skrze proces fyzické smrti ze spirituálních důvodů a druzí si budou přát zažít nový způsob žití na nové Zemi. Na tomto procesu plantárního posunu do nové Zemské relity nebude nic negativního kromě těch, kteří si vybrali nepostoupit, protože chtějí zůstat v závěsu strachu, chamtivosti a korupce. Ti z nás, kteří očistili svou starou karmu, otevřeli svá srdce a představují nepodmínečné milující světlo a srdečný soucit, budou připraveni na vstup do více vyvinuté nové 5D Země.

Uvidíme se na druhé straně!

V Lásce a Jednotě.

Autor: Romeo Baron
Překlad: Martina Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu
http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/04/planetarni-posun-2016.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránkywww.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Zdroj: http://www.informaceodjinud.estranky.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk