Roman „New“ Zahrádka: Čekáme na Spasitele, přestože jej sami držíme pod zámkem

137
Foto: Pixabay.com

Všichni jistě dobře znáte slavný film Nekonečný příběh s postavou malého Bastiana, který se vydal ze skutečného světa spolu se svými pomocníky Átrejem, Falkem a dalšími zachránit zemi Fantázie před temnotou (nicotou), jež se všude rozpínala v důsledku chybných přání a myšlenek lidí. Hlavním tématem románové předlohy Michaela Endeho je přitom ozdravující síla představivosti, která pomohla přežít jak zemi Fantázie, tak i našemu reálnému světu, jež jsou ve skutečnosti na sobě závislé.

Všude kolem se rozpíná globalizace a modla konzumu

Dovolím si v této souvislosti tvrdit, že v současnosti prožíváme něco podobného. Jen hrajeme tento příběh v jiném obsazení a s jinými tématy. Kolem nás se totiž rozpíná všudypřítomná globalizace a spolu s ní jediná modla konzumu a peněz. A právě k ní se upíná většina našich myšlenek a přání. Nevědomky tak dodáváme temnotě sílu a ona nad námi získává vcelku nenápadně a plíživě převahu.

Naše ozdravná cesta začíná v uvědomění a představivosti

Bastian našel klíč k záchraně v malém knihkupectví. Spočíval v knížce, jejímž prostřednictvím pronikl jako čtenář do děje a mohl v něm začít hrát hlavní roli. Především se ale musel vyrovnat s následky svých činů, aby měl sílu svět uzdravit. A právě tady začíná i naše ozdravná cesta – v uvědomění si toho, jaké činy máme za sebou, a co všechno, ať už v dobrém či zlém, způsobily. Ruku v ruce s tím by měla následovat i naše představivost, jak případná pochybení napravit a konkrétními činy uzdravit naše nespokojené duše. To bude také klíč k naší záchraně.

Nevnímáme, že už dávno za nás rozhodují jiní

Jakmile jím otočíme a zámek povolí, spadnou nám z očí růžové brýle a získáme zase schopnost vidět věci nezkresleně tak, jak jsou. Pomůže nám to se rychleji zorientovat a vrátit zpět ke svým kořenům, abychom neustrnuli a mohli opět růst. Vždyť, co se kolem nás děje? Žijeme v iluzi blahobytu a pozvolna rezignujeme na život. Opájíme se bezcenným pozlátkem a nevnímáme přitom, že už dávno za nás rozhodují jiní, že už to nejsmy my, kdo řídíme svoje životy. Bohužel, až tak daleko to zašlo, že jsme ochotni tak lacino prodávat svoje duše.

Budeme muset na sobě jako pilné včeličky zapracovat

Probuďme tedy v sobě zvídavost malého Bastiana a především pak jeho statečnost čelit temnotě prostřednictvím vlastního JÁ. Jen tam, a nikde jinde, najdeme odpovědi na všechny naše otázky, stejně jako návod na to, jak v sobě zažehnout světla, před nimiž tma sama zmizí bez boje. Čeká nás nelehký úkol. Budeme muset totiž jako pilné včeličky na sobě zapracovat, aby se mohl náš úl proměnit v opravdový domov, v němž budeme všichni dobře vědět, kde je naše místo a v čem spočívá naše úloha. Zatím jen ve většině podléháme nicotě a čekáme na Spasitele, přestože jej sami držíme pod zámkem…

Roman „New“ Zahrádka, vedoucí redaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk