Roman Abbé Bauer: Bůh je datové povahy aneb Apologetické mudrování

57

Romanovo kvantové pojetí Bible rozhodně může být podnětným zamyšlením pro hloubavé posluchače a vážné hledače na křesťanské cestě.

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz