Petr Bajnar: Krize víry na Západě

73
Foto: Pixabay.com

Justin Welby, současný arcibiskup canterburský, přiznal v rozhovoru, že má pochybnosti o boží existenci. Uvedl také, že nedávno při ranním běhu se svým psem uvažoval také, proč Pán Bůh nezabránil jedné nespravedlnosti. V rozhovoru před stovkami věřících v bristolské katedrále před stovkami lidí, řekl: „Jsou okamžiky, určitě, kdy uvažujete: Je Bůh? Kde je Bůh?“

Pochybnosti vysokého představitele anglikánské církve jsou jen jednou z podob „krize tradiční víry“, k níž dochází v současném západním světě, Českou republiku nevyjímaje.

Svědčí o ní i na první pohled nevinná zpráva z kulturního světa. Významní představitelé české katolické církve se již po několikáté účastní hudebního festivalu „Open air festival“ a slouží zde i mši. Na tom by nebylo nic zlého, pokud by však mezi účastníky festivalu nebyly kapely, které otevřeně propagují satanismus.

V této souvislosti nemohu nevzpomenout slova ruského prezidenta Vladimíra Putina, který v jednom ze svých vystoupení výstižně popsal „krizi tradičních hodnot na Západě“.

“Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko, že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.”

Ruský prezident a ani ruská pravoslavná církev, jíž je členem, jistě není vzorem čistoty, ctnosti a pravdivosti. Přesto se domnívám, že obsah těchto Putinových slov by nás měl vést k zamyšlení. Ne proto, že je řekl Putin, ale proto, co je jejich obsahem.

Osobně vidím v krizi duchovních hodnot na Západě dvě příčiny. Chyby v minulosti a záměry mocných.

Již od 4. století převládly v křesťanství dogmata a slepá víra. Ta dokázala uspokojit středověkého člověka, ne však již člověka moderní doby. Logickým důsledkem jsou náboženské pochybnosti a nejistota drásající mysl nejednoho věřícího křesťana dnešní doby, včetně arcibiskupa z Cantenbery. Domnívám se, že jen víra, která se opírá o poznání duchovních zákonů a hluboké vniřní zažití přítomnosti Boha může být pevná.

Člověk který postrádá duchovní kořeny se stává zákonitě nepevným a slabým. V životě se nemá o co opřít a stává se obrazně vějičkou ve větru. Je snadným terčem jakékoliv propagandy, která lidem vymývá mozky. Ať již je to propaganda nacistická, komunistická, nebo ta současná, která jde ruku v ruce s plánem vytvoření tzv. nového světového řádu. Podstata takovéto propagandy je stále stejná. Cíleně se snaží, aby se lidé zřekly tradičních morálních hodnot jako empatie, soucit, pravdomluvnost a nahradili je hodnotami jinými: penězi, filozofii úspěchu, nenávisti k jiné rase či národu- židům, američanům či dnes rusům. Hojně se používá šíření strachů a různých fóbii a to s jediným cílem. Z lidi bojácných, slabých a nemocných se vyrobí nejsnadněji stádo otroků, které lze snadno řídit a ovládat. Do služeb této propagandy se zapojili i někteří představitelé katolické církve. Jsou to ti, kteří v roce 1999 schvalovali zločinné bombardování Ruska a nyní se stali součásti proudu šířící ve společnosti protiruskou hysterii a nenávist.

Já se jako člověk nepatřím k lidem, kteří by byli bez strachu a nejistoty z věcí příštích. Přesto můžu upřímně prohlásit, že o boží existenci nepochybuji. Její projevy vidím všude. V důmyslném fungování lidského těla či nejnepatrnější živé buňky, stejně jako v harmonii nekonečného vesmíru. Představa, že by svět jak ho známe vznikl díky náhodě je pro mě stejně absurdní, jako by se vyhozené střípky skla ve vzduchu spojily v krásnou dokonalou sklenici.

Zároveň nevidím ani rozpor mezi boží existencí a zdánlivou nespravedlivosti světa. Na rozdíl od křesťanů totiž věřím v reinkarnaci a zákon příčiny a následku nejen ve hmotné, ale také duchovní podobě – zákon karmy. Člověk který je celý život dobrý a přesto jej pronásleduje jedno neštěstí za druhým byl zpravidla zlý v minulém životě. Nyní musí sám na sobě prožil dopady svých dřívějších činů. Dnes máme již rozsáhlou literaturu obsahující příběhy lidí, kteří si v hypnóze vzpomněli na své minulé životy a v nich pak také objevili příčiny svých nynějších problémů. Připomněl bych například řadu knih amerického psychiatra Briana Weise, které vyšly i v češtině.

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://bajnar.blog.idnes.cz/
Zdroj: http://svobodnenoviny.eu/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk