Paul Brunton: Žádný z nás nemá tolik štěstí, aby nám bohové dovolili vyhnout se dvěma velkým učitelům

206
Foto: Pixabay.com

Osud všech věcí probíhá v cyklech, spirálovitě, a jen neuvažující pozorovatel tento fakt nevidí.

Dokonce i ve vesmíru lze pozorovat, že po každém přísluní následuje odsluní; a tak v životě a štěstí člověka může být příliv prosperity následován odlivem, provázeným nedostatkem, zdraví může být nestálým hostem a láska může přijít, jen aby zase odešla.

Když však noc prodloužené agonie odumře, zazáří úsvit nově nalezené moudrosti.

Posledním poučením toho je, že věčné útočiště v člověku, třebaže ho nevidíme a nevyhledáváme, se musí stát tím, čím bylo kdysi – jeho útěchou, jinak se zklamání a utrpení občas spiknou, aby ho k tomu dohnaly.

Žádný člověk nemá tolik štěstí, aby mu bohové dovolili vyhnout se těmto dvěma velkým učitelům lidstva.

Paul Brunton
Tajnosti indické

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk