Náhody neexistují: Synchronicita nebo shoda okolností mají vždy svůj důvod

2445
Foto: Pixabay.com

Narazili jste po dlouhém čase na starého přítele? Nebo jste viděli, že někdo dělá nebo říká totéž co vy?

Možná jste zažili nějakou nepředvídanou událost a pomysleli jste si: „Bože! Jaká náhoda!“ nebo spíše „Takové příhody by se mi nemuseli vůbec dít…“

Nuže, budou se vám dít, protože každá náhodná událost nám přináší určité poselství. Ve skutečnosti neexistují žádné náhody – existuje jen synchronicita a vše se děje z nějakého důvodu.

Odhalení synchronicity, vysvětlení náhod

Pravdou je, že všechno v našem životě souvisí se vším ostatním. Ať se to týká minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti – každá náhoda či událost, se kterými se setkáme, jsou vzájemně propojeny.

Bez ohledu na to, jaké se nám zdají být události významné či bezvýznamné, všechny jsou synchronně propojeny.

Ať už prožíváme úžasný den a všechno jde „jako po másle“, nebo zažíváme těžké chvíle a „dějí se nám špatné věci“, vesmír nám chce předat nějaké poselství.

Setkání se s tím správným člověkem nebo určitá událost, které se stanou ve správný čas, nejsou nic jiného než synchronicita. Naštěstí existuje způsob, který nám umožňuje celou problematiku pochopit a vyrovnat se s ní.

Už jste slyšeli přísloví: „Když je žák připraven, učitel se vždy objeví“?

Toto přísloví zcela vystihuje podstatu synchronicity. Kdykoliv jsme vnitřně „synchronní“ s něčím, po čem opravdu toužíme, je větší pravděpodobnost, že naše touha se nakonec naplní.

To je také důvod, proč se podobní lidé „náhodou“ setkají. Pravdou však je, že podobní lidé jsou „naladěni“ na stejnou frekvenci, a synchronicita udělá vše, co je v její moci, aby se tito lidé setkali.

Ano, existuje způsob, jak synchronicitu záměrně vytvořit!

Nyní, když už víte, jak funguje synchronicita na duchovní úrovni, je načase vám říct, že… synchronicitu si můžete vytvořit sami!

Zřejmě si kladete otázku: „Jak je možné, abych si sám/sama vytvořil/a synchronicitu???“

Synchronicita nejlépe vychází vstříc těm, kteří v ni věří. Pro začátek je tedy nejlepší, pokud v synchronicitu začnete věřit a přestanete říkat, že každá událost je jen náhoda.

Důvodem je, že když o všem tvrdíme, že je to náhoda, vysíláme vesmíru slabý duchovní signál.

A ten je v protikladu se silným signálem, který nám vysílá vesmír tím, že synchronizuje všechno kolem nás.

Když začneme synchronicitě rozumět a začneme vidět věci ne jako běžný člověk, ale jako někdo, kdo věří zákonům synchronicity, budeme schopni hlubšího spojení s naší vlastní vnitřní synchronicitou.

To nakonec povede k tomu, že se nebudeme muset příliš snažit, aby se staly věci či události, po kterých toužíme.

Zkrátka, budeme věřit, že věci se stanou, a pak je necháme, aby se udály, aniž bychom vyvíjeli jakékoliv úsilí.

Řekněme si to na rovinu…

Synchronicita je přesně jako zrcadlo. Ať se upřímně rozhodneme pro cokoliv nebo uvěříme čemukoliv, v tomto zrcadle se to odrazí zpět.

To znamená, že pokud věříme zákonům synchronicity, budeme schopni hlubšího spojení a vysílání silných odkazů na duchovní úrovni. Kromě toho se staneme lepšími lidmi – budeme sebejistější a odevzdanější pro jakoukoliv činnost, kterou se rozhodneme provádět.

Jednoduše řečeno, když porozumíte synchronicitě, projeví se to v navození rovnováhy ve všem, o co usilujeme, jakož i v tom, že budeme „vědomě vnímat“ všechno, co se kolem nás děje.

Obrat o 180° – pochopení, že události pracují pro nás, nikoli proti nám

Pokud jste již někdy slyšeli o Murphyho zákonech, a dokonce jim věříte, jste na nejlepší cestě k pochopení synchronicity.

Ano, je běžným jevem, že když se nám nedaří nebo se něco pokazí, pak se pokazí všechno najednou.

Z tohoto vyplývá, že synchronicita může pracovat i proti nám. A tedy pokud očekáváme, že se udějí špatné věci, a zároveň věříme Murphyho zákonům, v tom okamžiku se synchronizujeme s naší vnitřní negativností.

Vysvětlení náhodných setkání – žádná „náhoda“

Narazili jste už na někoho s tím, že jste si pomysleli „To musí být osud, štěstí, náhoda…“

Skutečnou odpovědí je, že náhody neexistují, a to, co vnímáme jako náhodné setkání, má své příčiny a vysvětlení.

Vše, co se děje, se děje z nějakého důvodu. Vždy existuje důvod či souvislosti, které nás přivedou k tomu, že někoho potkáme nebo něco zažijeme. Náhoda je jen naše iluze.

Naše minulost, přítomnost a budoucnost jsou vzájemně propojeny. Přestože nemusíme rozumět všemu, co se kolem nás děje, pro vše, co se děje, vždy existuje nějaký důvod.

A každý důvod se dříve či později stane zřejmým.

Na závěr

„Synchronicita je vždy a všude přítomnou realitou, kterou vidí ti, kteří jsou připraveni ji vidět.“ – Carl Jung

Může se nám stát, že si začneme všímat a uvědomovat synchronicitu u různých lidí, čísel, událostí atd.

Akceptujte synchronicitu, jak se projevuje ve skutečném, každodenním světě a považujte ji za způsob, kterým se nás snaží duchovní a univerzální inteligence neustále učit, spojit se s námi, projevit nám lásku, podporu a pomoc.

Otevřete se synchronicitě a začněte vést smysluplný život!

Pro více informací na toto téma si můžete prohlédnout i níže uvedené video (v angličtině). Ať vám padne na užitek!

https://www.youtube.com/watch?v=8Pb1NC-Tcbw

Převzato: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz