Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 2. dubna 2017

254
Foto: Pixabay.com

Za několik týdnů uvidíte pravdu triumfovat nad zlem. Tento boj probíhá na mnoha úrovních, o některých víte, ale mnohé jsou před zvědavými zraky dobře skryty. Udržovat lidstvo v nevědomosti o tom, co mu dělají, bylo snadné, dokud v lidech nenastal proces probouzení. Plná hrůza vašeho zotročení ještě nebyla odkryta. Jsou však mnozí, kdo jsou plně probuzeni a vědí, co se musí udělat, aby bylo lidstvo osvobozeno.

Veronika měla v plánu ukázat vám rozhovor Milese Johnstona se super-vojákem.

Video se jmenovalo DŮVOD PIZZAGATE (The reason for Pizzagate), ale bylo z YouTube odstraněno. Super-voják vysvětluje, že Kabala chce, abyste pochopili a přijali, že na vaší Zemi jsou, že musí pít krev a jíst maso vašich dětí. Je to pro ně otázka života. Kdybyste shlédli, jak vám to vysvětluje člověk, kterého oni vycvičili, udělali byste si o tom obrázek.

Že jsou lidé, kteří tomu chtějí učinit přítrž, je obrovským krokem vpřed. Pokuste se shlédnout ten rozhovor od Miles Johnston-a. Obě strany života spolupracují, aby zastavily tyto ďábelské praktiky. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby to přestalo. Samotná Amerika se snaží s tímto problémem vypořádat, ale Kabalou vlastněný tisk a televizní kanály o tom nereferují.Pro ty, kdo chtějí pravdu, jsou důkazy přístupné. Po všechny roky vás drželi v otroctví to, že jste věřili propagandě.

Minulý týden jsem vám řekl, že to, co se stalo v Londýně, byla událost pod falešnou vlajkou. Teď vám ukážeme důkaz.

Ole Dammegård: Statue of Liberty – NYC is next NWO False Flag. (Socha svobody v New Yorku bude příští událost pod falešnou vlajkou). Předpovězeno 22. března ve Westminsteru (Londýn). Interview s Alfredem Lambremont Webre.

Podívejte se na dva nože, o kterých vám řekli, že nimi byl pobodán policista. NEBYLA NA NICH ŽÁDNÁ KREV. Při operaci pod falešnou vlajkou v Londýně byly udělány velké chyby; některé jsou k smíchu, protože jsou tak jasné. Podívejte se na ně s otevřenou myslí. Událost v Londýně nám říká, že další se stane v New Yorku. Bez stínu pochybností to ukazuje, že na vás byla ušita bouda a že vám lhali. To vše je šaráda, vyrobená vašimi vládami na vytvoření strachu, abyste jim odevzdali svou svobodu (tu trochu svobody, kterou ještě máte).

Každá událost pod falešnou vlajkou vám napoví, kde bude další. JE TO HRA. Kabala se vám směje, že jste tak hloupí, že jejich hru nevidíte. Říkají vám, co chtějí udělat, a vy jim to dovolíte. Oni věří, že toto je osvobozuje od jakékoliv viny. Vše, co potřebují udělat, je, že ve vás vyvolají strach a vy jim dáte volnou ruku, aby udělali, co se jim zlíbí.

Je žalostné, že na mou ženu bylo útočeno, když se snažila otevřít vám oči a osvobodit vás z otroctví. Řekl jsem vám, že roky 2017 a 2018 přinesou lidstvu mnoho problémů a zkoušek. Takovým obdobím zkoušek bude i duben. Nedovolte, aby převládl strach. Když budete stát ve svém vlastním světle, nemáte se čeho bát. Strach je největší zbraní Kabaly proti vám, ale bez vaší spolupráce nemohou dělat nic. Pokud byste strach odmítli, jsou bezmocní. Aby mohli na Zemi přežít, potřebují vás. Ty, jejichž moci se bojí, zavírají do vězení. Zkorumpovaní právníci jsou placeni za to, aby je tam udrželi. Existuje někdo, kdo čte tuto dnešní zprávu, kdo zná pravdu o jednom mladém muži. Žádám toho člověka, aby se podíval do svého srdce a přinesl důkazy na světlo, aby mohlo lidstvo přežít. Můžete ukončit utrpení našich bližních. Je zapotřebí pouze trochy odvahy.

Když přijde výzva, abyste společně povstali, buďte připraveni. Konečně, je vás 99%, kdo stojíte proti 1%, které chce zničit váš život a váš svět. Vězte, kdo to je a jaký je jejich záměr a buďte si toho vědomi. Odmítněte jít do tavícího kotle Kabaly, který pro vás připravila. Buďte hrdí na své dědictví. Jste na Zemi od začátků časů. Vaše dějiny jsou všude – pro ty, kdo je chtějí vidět. Vetřelci přišli na Zemi náhodou, líbilo se jim, co viděli a chtěli to pro sebe. Tehdy vznikl pro lidstvo problém. Kabala ničí lidskou rasu za pomoci očkování, potravin, vzduchu, chemických léků. Vy dovolujete, aby vás znovu a znovu obelhávali tím, že těm lžím věříte. To musí přestat. Odpovědi na všechny vaše problémy máte ve svých rukou. Vezměte si zpátky vládu na vašimi životy a nad vaším světem. Hledejte, jak můžete, aby se vaše oči otevřely pravdě a stůjte za ní.

Má drahá, škoda na tvém zaparkovaném autě je hrozná. To byl záměr. Bouchání na okna tvé ložnice v pět hodin dnes ráno bylo mnohem hrozivější. Záměrem bylo vyvolat strach a to se povedlo. Bylo pro tebe traumatické se toho zbavit.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk