Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 19. března 2017

110
Foto: Pixabay.com

Ve vašem světě je mnoho těch, kdo nechtějí vidět pravdu. Zavírají oči a doufají, že vše, co bylo odhaleno ohledně pedofilie, jednoduše zmizí. Ale nezmizí. Je nutno se tomu postavit a řešit to. Před těmi věcmi již nemůžete utíkat. Aby mohlo lidstvo pokračovat na Zemi, vy, vy všichni musíte odmítnout schvalování pedofilie. Když děláte, že to nevidíte, vlastně schvalujete, aby to pokračovalo.

V minulosti bylo zablokováno mnoho příležitostí odhalit tyto zločinné praktiky mučení a zabíjení nevinných dětí. Pan Trump je jediný člověk, který otevřeně vzal na sebe tento mamutí úkol a vidíte, co se strhlo, aby ho umlčeli a aby mu to ztížili.

Podívejte se na ně. Čeho se ti lidé bojí? ODHALENÍ. Žijí na Zemi, protože pijí krev a jedí maso nevinných dětí, jinak by nepřežili.

Nezapomínejte na ty, kdo statečně takové zlo odhalují. Všímejte si, kdo se proti nim staví, protože má hodně co ztratit, pokud by se lidstvo probudilo a zabránilo jejím ďábelským praktikám. Jste vázáni ctí chránit vaše děti. Mohu vás ujistit, že to, co se děje každý den je mnohem horší, než si vůbec dokážete představit.

Prosím, podívejte se na video: Donald Trump versus válečné prostitutky

Korupce se zcela vymkla kontrole. Zkorumpovaní vládnou nad vašimi potravinami, vodou, vzduchem, léky a nad vším, co vám bylo vnuceno vašimi vládami. To vše má jediný účel: vymazat vás z povrchu zemského. Chtějí Zemi sami pro sebe.

Vše je určeno k tomu, aby vás to omámilo a vy jste zhloupli: chytré telefony, televize, měřiče; mám pokračovat? Nenechte se vlákat od léčky, určené k tomu, aby vám přivodila vaši vlastní zkázu. Zařídili, že draze platíte za všechny tyto věci, které ničí vaše životy.

Přestaňte se chovat jako ovce. Nenechte se vést k vašemu zničení. Jejich ďábelské plány jsou veřejně přístupné. Ani je nemusí skrývat, protože vaše mysl je tak kontrolovaná, že byste nevěřili pravdě. Čas se krátí, ale vy jste jako ovce, slepě kráčíte na porážku. Tohle opravdu chcete? Opravdu chcete opustit váš život na Zemi? Země byla svěřena vám a vy jste dovolili, aby vám ji ti predátoři vzali. Teď se vás chtějí zbavit.

Věřte si. Mohli byste Zemi zregenerovat a znovu zúrodnit. Mohli byste odstranit všechny nebezpečné chemikálie, které jsou zapotřebí k produkci geneticky modifikovaných potravin. Umožněte Zemi, aby podporovala život, jak to dělala v dávných dobách, kdy byly hlad a hladomor pro člověka neznámým pojmem. Vězte, že dnes je hladomor uměle vyrobený. Kabala potřebuje vaše utrpení, aby zajistila, že si udrží kontrolu.

Mnohokrát jsem vám připomínal, že nic není, jak se zdá být. Lhali vám a přesvědčili vás, že černé je bílé. Vše je zcela ovládáno. To musí přestat. V okamžiku, kdy řeknete jejich plánům ne, jsou hotovi. Máte SCHOPNOST to udělat!

Existují dobří lidé, kteří mluví otevřeně. Odhalují, co vše se kolem vás děje. Poslouchejte, dělejte své vlastní výzkumy a najdete pravdu. Čas je důležitý, přátelé, tak dělejte svá vlastní šetření.

David Icke – America is Gone! Wake Up Please! (S Amerikou je konec! Prosím, probuďte se!)

Mé drahé ženě se vůbec nedaří dobře. Bylo toho uděláno hodně, aby nám zabránili pracovat. Teď se odmlčím a umožním jí odpočívat.

Má drahá, odpočinek je nejdůležitější, abys znovu nabrala sílu. Prosím, odpočívej. Věci se hýbou kupředu.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk