Montague Keen a Veronika Keen: Poselství od Montyho z 8. října 2017

107
Foto: Pixabay.com

Uvědomění si faktu, že na lidstvo bylo systematicky útočeno od koncilu v Nice, není snadné. Řeknu vám, že důkazy o tom jsou všude kolem, až na lži, které vám byly řečeny o imaginárním Ježíšovi, narozeném v Nazaretu, což se nikdy nestalo. Skutečný Ježíš Kristus žil o 350 let dříve. Nikdy nezemřel na kříži, ale vzestoupil do nebe. Vše, co vám Vatikán řekl, s největší pravděpodobností není pravda. „Příběhy“ vyrobené Vatikánem ovládly mysli lidí téměř před 2000 lety, protože tehdy lidé neměli přístup k informacím, jak máte dnes vy. Křesťanství je založeno na lži. Důkazy jsou dostupné. Byly použity k vyhubení milionů lidí a drží vás jako rukojmí až do dneška.

Dalším zločinem proti lidstvu, který Vatikán spáchal, bylo, že vybíral do kněžského stavu ty největší mozky. TO ZAJISTILO, ŽE SE TI NEJCHYTŘEJŠÍ NEROZMNOŽOVALI. Vatikán je měl pod svou kontrolou. Jak to bylo chytré, přátelé. Vatikán kontroloval všechny velké myslitele a tím měl pod kontrolou celé lidstvo. Vatikán je sionistická organizace, ukrývající se za závoj křesťanství. Je zlá až do morku kostí. Po všechny ty roky bylo jejím cílem, a platí to dodnes, zničení lidstva.

Podívejte se na ty, co si říkají Židé. Zajistili upřednostňování svých chytrých dětí a postarali se, aby byly úspěšné. Proto to dnes vypadá tak, že jsou skoro všichni chytří vědci, ať na poli medicíny nebo obchodu, Židé. Vatikán rozhodl, že tomu tak bude. Jeho obětí je celá lidská rasa.

Jezuité jsou židovská organizace, ukrývající se za fasádou pobožnosti a modlení. Nic není vzdálenější pravdě. Vatikán je na Zemi sídlem zla. Vždy tomu tak bylo. Drželi to před vámi v tajnosti. Teď, když odkrýváte pravdu, je nutno se podívat na nepříjemné skutečnosti. Vatikán obelhal celý svět. KDYŽ OBJEVÍTE TĚLA VŠECH NEVINNÝCH DĚTÍ, KTERÉ BYLY VE VATIKÁNU ZABITY PŘI OBĚTOVÁNÍ MOLOCHOVI, ZHROZÍTE SE. TA TĚLÍČKA JSOU SCHOVÁNA VE VATIKÁNU VŠUDE. Proto je město Vatikán hlídáno železnou pěstí, aby jeho hříchy a zločiny proti lidstvu zůstaly jeho „malým tajemstvím“. Kolik z vás se někdy podívalo na skutečné dějiny Vatikánu a římskokatolické církve? Přivodí to šok všem z vás, kdo jste oběťmi její propagandy. Lidstvo přežije, přes snahu Vatikánu, jehož dny jsou sečteny.

Kabala bojuje o přežití. Vidíte, jak se události pod falešnou vlajkou objevují stále častěji. A že se ty zinscenované události stávají každým dnem zřejmější. Každým dnem se snaha Kabaly o převzetí Ameriky stává zoufalejší. Pro Kabalu se stalo prioritní záležitostí vzít lidem zbraně, aby se nemohli bránit. Kabala používá své hollywoodské figurky, aby se vás pokusili obelstít a vy se vzdali práva nosit zbraň. Ve skrytu duše víte, že jakmile odevzdáte zbraně, bude pro ně Amerika hračkou. Kabala chce Ameriku pro sebe. Oni k americkému národu nechovají žádný respekt, dívají se na něj jenom jako na přítěž. Nicméně, k jednomu převzetí Ameriky již došlo a zdá se, že si to lidé zatím neuvědomili: jejich vláda neslouží americkému lidu. Je loajální k jiné zemi a vláda se podílí na předání Ameriky cizí mocnosti. Jsou to ZRÁDCI mělo by být s nimi jako s takovými zacházeno.

Učte se dívat se na sebe jako na součást lidské rasy a BÝT HRDÍ NA TO, KDO JSTE A NA VÁŠ PŮVOD A STÁT SPOLEČNĚ PROTI nepřátelům lidstva. Vyjděte se ze své ulity, a když to bude situace vyžadovat, nevystupujte jako učitel, lékař, farmář, politik, ale projevujte se jako člověk. Zahnali vás do ulit, aby ZMENŠILI VAŠI SÍLU. Je to chytrý tah, ale vy ho musíte odhalit, protože vás udržuje v nesvobodě. Buďte vždy připraveni projevit se jako JEDEN, když si to bude situace vyžadovat. Bitvu o přežití vyhráváte a odhalujete vše, co vás drželo jako rukojmí. Přežili jste všechno, co vám Kabala provedla. Slabší lidé by to vzdali, ale vy se propojujete na to, co jste a proč jste zde na Zemi zrovna v této době. Věřte si a budete úspěšní a budete tvořit lepší budoucnost pro celé lidstvo. Vždy mějte na paměti, že krysa zahnaná do kouta je nejnebezpečnější, proto se pořád mějte na pozoru.

Nastal čas odstranit ze Země všechno temné a prohnilé. Nedovolte, aby vás stát nebo církev obelhávaly. Ty temné dny končí. Je čas prokázat odvahu a spojit se, abyste vytvořili lepší svět pro všechny. Modlete se, prosím, aby se všechno, co je připraveno, událo tak, jak je to naplánováno.

Nostradamus o této době před 350 lety psal. Teď je na vás uvést ty plány do chodu. Kabala si je těch plánů dobře vědoma, takže podnikla kroky, aby jim zabránila uskutečnit se. Zatímco vás naváděli, abyste se dívali na televizi, sportovní a hudební produkce, Kabala se snažila zabránit lidské rase, aby se osvobodila z otroctví. Jednoho dne, brzy, jasně uvidíte, jak lidstvo upadlo do každé léčky, kterou mu Kabala nastražila. Teď, když se osvobozujete, buďte připraveni ke spolupráci. Pomáhejte těm, jejichž cílem je osvobození lidstva, ale Kabala je uvěznila v různých koutech světa.

Spojujte se. Nevyhýbejte se vzájemně. Nikdo nežije na osamělém ostrově. Teď se potřebujete jako nikdy předtím. Osvoboďte se tím, že setřesete okovy státu a náboženství. Vraťte se ke Zdroji s radostí v duši a láskou v srdci.

Modlete se za přežití lidstva a odstranění všeho, co je prohnilé. Modlete se za Davida Mc Canna, kterého nevinu potvrzujeme my, na této straně života. Modlete se za všechny, které, podobně jako Davida, Kabala uvrhla do vězení různě ve světě. Potřebují vaši pomoc.

Má drahá, opravdu je to boj o přežití. Škodu na nemovitosti udělali schválně, aby tě vystrašili a přinutili přestat. Uvědomovat si, že existují bytosti, které poškozují všechny věci kolem, je těžké. Buď silná, má drahá. My víme, že jsi.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann. Irishman framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Website: The Montague Keen Foundation, http://Galacticchannelings.com/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro http://Galacticchannelings.com a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk