Mimořádně přitažliví lidé mají těchto 6 společných znaků

559
Foto: Dollarphotoclub.com

Být přitažlivý: mít vlastnost vyzývavě působit na emoce nebo smysly, schopnost podněcovat zájem nebo vyvolávat obdiv.

Přemýšleli jste už někdy nad tím, co je to, co dělá některé lidi přitažlivými? Jak již víme i z výše uvedené definice, být atraktivní nemusí nutně znamenat být přitažlivý pouze po fyzické stránce; být atraktivní znamená vyzývavě působit na emoce nebo smysly, podněcovat zájem nebo vyvolávat obdiv.

No, ačkoliv se mi velmi líbí všechny podobné poučky či definice ohledně toho, co to znamená být přitažlivý, výše uvedená definice se mi zdá být značně nejasná.

Právě proto píši tento článek, ve kterém se pokusím proniknout do problematiky trochu hlouběji. Čím to tedy je, že někdo má vlastnost vyzývavě působit na naše emoce nebo smysly… anebo možná i obojí?

Čím to je, že atraktivní lidé probouzejí v druhých zájem? A čím to bude, že atraktivní lidé vyvolávají u druhých obdiv?

V článku se podíváme blíže na šest znaků, které jsou společné většině mimořádně přitažlivých lidí. Možná se i něčemu přiučíte…

1. Schopnost akceptovat druhé

Přitažliví lidé jsou často upřímně otevření vůči druhým, a zároveň dokáží druhé akceptovat.

Ačkoli mnozí z nás mohou mít nemalé problémy se vyrovnat s otevřeností a tolerancí druhých, položme si následující otázku:

Kolik z konfliktů, které právě probíhají na celé Zemi, by se okamžitě vyřešilo, kdyby se obě strany k sobě chovaly více tolerantně?

Upřímná otevřenost a schopnost akceptovat druhých je jednou z těch věcí, kterou přitažliví lidé vynikají nad ostatními.

2. Sebevědomé vystupování

Chovat se sebevědomě v každodenním životě není jednoduché. Každý máme nemalou míru sebekritiky, ale atraktivní lidé se zaměřují zejména na to, v čem jsou dobří, jakož i na svou schopnost pomáhat druhým.

Jejich sebevědomí vyrůstá právě na tomto. To neznamená, že atraktivní lidé jsou bezchybní – všichni máme chyby, jestli se nám to už líbí anebo ne.

No atraktivní lidé si vždy raději zvolí možnost se soustředit na své dobré stránky namísto toho, aby se nechali stáhnout na dno svými nedostatky.

A proto i mají ze sebe dobrý pocit. Všichni můžeme udělat totéž rozhodnutí.

3. Přitažliví lidé se vůči druhým často chovají vlídně

To znamená, že sem tam dají žebrákovi na ulici do klobouku nějaké ty mince, občas se zúčastní místních dobročinných akcí (např. poskytnutí jídla zdarma sociálně nejslabším).

Skutečně atraktivním lidem je vlastní schopnost empatie a projevování vlídnosti – byť v malé míře.

4. Schopnost dělat rozhodnutí

Zní to směšně, ale přitažliví lidé dělají rozhodnutí neustále.

V jejich schopnosti dělat rozhodnutí se odráží, že přitažliví lidé vědí, co od života chtějí, a platí to i pro menší rozhodnutí, jako např. co budou mít na večeři.

Atraktivní lidé se rozhodují hravě a s lehkostí v závislosti na tom, co chtějí dosáhnout.

5. Vášeň pro život

Život bez vášně je život, který nestojí za to, abychom ho žili. Vášeň dává životu svůj účel. Vášeň nám také pomáhá usměrňovat naše rozhodnutí, jakož i sdílet naši vášeň pro život s druhými.

Atraktivní lidé jsou vášnivými lidmi, kteří se nechávají svou vášní vést.

6. Smysl pro humor

Všichni musíme v životě čelit častému stresu, dělat náročné rozhodnutí, zvládat všechny komplikované plány a povinnosti a mnoho jiného.

Pokud se však čas od času nedokážeme chvíli zastavit a pořádně se zasmát, není to dobré ani pro nás, ani pro naše nejbližší.

Pokud je smích myšlen dobře a nikoho neuráží, můžeme ho namířit na nás nebo také na druhých. Takže příště, když vaše miminko shodí ze stolu lahvičku s mlékem a vy ji nestihnete chytit, jen se nad tím vším zasmějte (a pak to ukliďte).

Smích nám také pomáhá udržovat naši pozornost v přítomném okamžiku.

Když mám toho v životě hodně a vše se začne točit jako v jednom chaotickém víru – a stává se to často, ačkoli se ještě zatím nemusím starat o miminko – občas se snažím připomenout, že se nacházím právě tam, kde se mám nacházet, zasměju se a jdu životem dál.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/mimoradne-pritazlivi-lide-maji-spolecnych-techto-6-znaku/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz