Michael E. Salla: Tajná jednání o odhalení mimozemského života a civilizací uvnitř Země

219
Foto: Pixabay.com

Různé elitní skupiny, tajné vesmírné programy a staré civilizace „Vnitřní Země“ v současné době jednají nad tím, kolik pravdy jsou ochotni lidstvu odkrýt o své existenci a realitě mimozemského života. Tak je tomu podle nejnovějšího překvapivého doplnění informátora tajného vesmírného programu Coreyho Goodea. Goode tvrdí, že byl nedávno vzat do Kuiperova pásu asteroidů, kde byl svědkem historického setkání mezi zástupci sedmi pradávných civilizací z vnitřku Země a vysoce vyspělou skupinou mimozemšťanů, o níž již předtím Goode hovořil jako o „Alianci bytostí sfér“.

Skupiny z vnitřku Země chovaly v úctě členy Aliance bytostí sfér – o kterých se zmiňují jako o „Strážcích“ – protože byli pradávnými ochránci lidských civilizací na Zemi, což sahá až 18 miliónů let nazpět.

V aktualizaci ze 14. ledna 2016 se Goode zmiňuje o Kuiperovu pásu, kde se konala schůzka, která začala již v září 2015, o čemž mluvil ve své zprávě 23. září 2015.

„Měl jsem 3 setkání, jichž se účastnily „odtržené civilizace z vnitřku Země“. Při jedné takové schůzce jsme se sešli na základně v Kuiperovu pásu, kde zástupci těchto odtržených skupin měli nakonec příležitost se setkat se „Strážci“… Gonzales a já jsme tam stáli po celou dobu setkání a vyměňovali si zmatené pohledy, když spolu „Strážci“ a zástupci odtržených civilizací komunikovali. Stáli tam tiše a bez hnutí akceptovali mírné pohupování rukou a nohou ‚Strážců‘.“

V Goodeově zprávě z 23. září se popisuje velmi intenzivní emocionální „splynutí myslí“, které zažil Goode s “Kaaree” (Car-ee), kněžkou z jedné ze skupin Vnitřní Země. Ta byla také přítomna setkání v Kuiperovu pásu. Řekl, že setkání v Kuiperovu pásu se „Strážci“ mělo podobný emoční efekt na zástupce Vnitřní Země.

„Jakmile byla výměna u konce, členové odtržené civilizace byli viditelně otřeseni a zároveň překonáni rozrušením. Cítil jsem hodně stejných emocí přicházejících od nich, jak jsem to zažil při „splynutí myslí“, které jsem prodělal s Kaaree, když jsem se podílel o zážitky a informace ze svého dospívání. Byl jsem schopen stručně mluvit s Kaaree, když odcházeli. Byla trochu frustrovaná a učinila jen pár poznámek po cestě chodbou.“

Goode pokračoval:

„Zeptal jsem se jí, jak to šlo a ona odpověděla, že její skupina a nějaká z negativních skupin, které svolaly tuto prastarou radu odtržených, „nebyly řádnými stevardy/správci” této planetární sféry. Hrozně spěchala nazpět na schůzku, kde byl soustředěn zbytek skupin odtržených civilizací.“

Goodeovo odhalení, že „Strážci“ řekli bytostem Vnitřní Země, že nejsou řádnými správci, je dost významné. Naznačuje to, že Strážci si bytosti z vnitřku Země ,,podali“ – za jeden či více příkladů jejich dlouhotrvající politiky sahající nazpět celá tisíciletí. Podle Goodeovy zprávy z 23. září 2015 by se to mohlo dobře týkat jejich spolupráce s elitami z tajných společností, manipulujících lidstvem na povrchu, přestože udržují přísnou separaci od zbytku lidstva, přičemž důraz jejich konání leží na udržení si genetické čistoty tím, že se izolují.

Tento druh trestu od Strážců/Aliance bytostí sfér zřejmě vedl k rozkolu mezi zástupci sedmi skupin Vnitřní Země, kteří se nebývalého setkání v Kuiperovu pásu účastnili.

Goode popisuje, co se stalo dál:

„Teprve později mně pplk. Gonzales řekl, že toto bylo poslední setkání těchto sedmi skupin dohromady předtím, než se skupiny rozštěpily, a to brzy po tomto historickém setkání.“

Podle Goodea skupina z vnitřku Země, k níž patřila Kaaree, se rozhodla změnit svou politiku izolace a začala sebe sama odhalovat lidstvu na povrchu:

„Setkal jsem se s Kaaree znovu nedlouho poté, co jsem byl informován o výše uvedených informacích. Dala najevo, že některé z pradávných odtržených skupin se rozhodly realizovat pomalý přístup v odhalování své pravé identity těm, kteří jsou s nimi v kontaktu na povrchu. Budou navštěvovat ty, které navštěvují v lodích a podají ruku těm, kteří jsou s nimi ve vzdáleném kontaktu. Začnou se zkušební skupinou, aby viděli, jak zareagují na tyto nové informace.“

Goode pokračoval v popisu toho, jak se lidstvo nachází v kritickém bodě v rámci jednání mezi různými tajnými vesmírnými programy, dávnými odtrženými civilizacemi a skupinami elit kontrolujících lidstvo na povrchu, a jak se má pohnout ke konečnému závěru:

„Aliance SSP a Aliance bytostí sfér dala jasně najevo, že my, jako kolektivní vědomí, si volíme cestu nebo budoucí časovou osu. Jsme na důležité křižovatce, kdy by naše budoucnost mohla být BUĎ jedním z typů Nového světového řádu/ NWO 2.0 – s tím, že by byly trochu odpuštěny nějaké dluhy, byla by tu troška volné měny a nový Babylónský otrocký systém magie peněz (Babylonian Money Magic Slave System), NEBO proběhne událost úplného odhalení v rámci tohoto období společenské katalýzy.“

Goode ve své aktualizaci ze 14. ledna učinil následující výzvu, aby přispěl k dosažení „úplného odhalení“, anebo jinak „syndikáty“ (alias skupina Cabal/Ilumináti, kteří mají lidstvo na povrchu pod kontrolou) úspěšně provedou plán částečného odhalení:

„Uveřejňujeme výzvu pro každého, aby se spojili a zapojili, jakkoli budou moci. Musíme se přestat zaměřovat na rozdíly mezi námi, soustředit se na náš společný cíl… Úplnou pravdu! Pokud to neuděláme, dáváme „tichý souhlas“ k jednání mezi Aliancí a těmito syndikáty a s jejich plány.“

Goode říká, že brzy uvolní dlouho očekávaný závěr své zprávy z 23. září 2015, spolu se zprávami o nedávných schůzkách, jichž se účastnil.

Zatímco existuje velká potřeba pokračovat v úsilí dokládání Goodeových neuvěřitelných tvrzení, je tu také potřeba být otevřený k možnosti, že jeho odhalení o tajných jednáních ohledně úplného nebo částečného zveřejnění mimozemského života, tajných vesmírných programů a pradávných odtržených civilizací je skutečné.

S ohledem na současné světové dění není těžké souhlasit s Goodem, že lidstvo se zdá být na důležité křižovatce – chystáme se kolektivně rozhodnout, kolik pravdy zvládneme o velkém počtu otázek, jež byly předtím před námi všemi zadržovány.

© Michael E. Salla, Ph.D. – 15. leden 2016
Překlad: Karel Rašín; dokorekce: Dana Rašínová
Zdroj: http://exopolitics.org/…ns/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk