Michael E. Salla, Ph.D.: Námořnictvo USA plánuje přípravu na mimozemšťany žijící mezi námi

183
Foto: Dollarphotoclub.com

U příležitosti Dne nezávislosti v USA paní Catherine Austin Fitts, bývalá náměstkyně Bydlení a rozvoje měst (Department of Housing and Urban Development – HUD) uvolnila dokument podporující její tvrzení, že Námořnictvo USA v roce 1998 spustilo plán na přizpůsobování svých operací pro budoucnost – budoucnost, v níž mimozemšťané budou existovat a žít mezi námi.

Tvrdí, že plánem byl pověřen náměstek amerického námořnictva a byl realizován Arlingtonským institutem, nevládní organizací, ležící blízko Pentagonu, s mnoha armádními klienty, kde Fittsová sloužila v představenstvu. Byla požádána, aby na plánu spolupracovala a tvrdí, že jí byla dána příležitost setkat se s živým mimozemšťanem, ale ona to odmítla.

Když jsem kontaktoval Arlingtonský institut v roce 2008 dva členové z představenstva tvrzení Fittsové zavrhli. Dokument uvolněný na jejích stránkách je oficiální záznam ze setkání představenstva konaného v Arlingtonkém institutu v roce 2000. Tento dokument potvrzuje klíčové prvky v její verzi událostí, a to zejména, že Arlingtonský institut aktivně diskutoval o plánech, jak nejlépe připravit veřejnost na odhalení existence a kontakt s mimozemským životem.

Catherine Fittsová říká, že v roce 1998 náměstek Námořnictva Spojených států zadal “strategický plán na vysoké úrovni” na přípravu amerických občanů na oficiální oznámení, že mimozemšťané existují a žijí mezi námi. Mezi jiným napsala:

„V roce 1998 se na mě obrátil John Peterson, šéf Arlingtonského Institutu, malé vysoce kvalitní vojenské expertní skupiny ve Washingtonu, DC. Johna jsem poznala přes Global Business Network a byla jsem ohromena jeho inteligencí, efektivností a soucítěním. John mě požádal, abych mu pomohla se strategickým plánem vysoké úrovně, který Arlington plánoval realizovat pro náměstka Námořnictva. V té době jsem byla terčem intenzivní očerňující kampaně, která vedla běžného člověka k předpokladu, že budu velmi rychle ve vězení nebo dopadnu ještě hůře. John vysvětloval, že Námořnictvo chápe, že za vším je politika – nestarali se o to. Během tohoto procesu jsem se sešla se skupinou vysoce postavených lidí v armádě — včetně náměstka. Podle Johna účelem plánu — debatovaným před několika armádními nebo pensionovanými důstojníky a bývalými vládními činiteli — byla pomoc Námořnictvu přizpůsobit jejich operace pro svět, ve kterém je obecně známo, že mimozemšťané existují a žijí mezi námi. Když mi John tento účel vysvětloval, řekla jsem, že nechci vědět o tom, že mimozemšťané existují a žijí mezi námi. John mě požádal, zda bych se setkala s nějakým mimozemšťanem. Jen jednou v životě jsem odmítla příležitost dozvědět se o něčem důležitém.“

V březnu 2008 jsem plánoval napsat článek o tvrzeních paní Fittsové a začal jsem své vyšetřování tím, že jsem nejprve kontaktoval ji, abych rozpracoval nebo vyjasnil její dřívější výpovědi. Fittsová řekla, že nemá co dodat k tomu, co již bylo řečeno veřejně. Pak jsem kontaktoval Johna Petersena, prezidenta Arlingtonského Institutu. Ten rozhodně popřel tvrzení Fittsové a nabídl, že mě zařídí komunikaci s ostatními členy představenstva, abych získal nezávislé potvrzení. V následné emailové komunikaci s Joe Firmagem, dalším členem představenstva, byla také popřena verze událostí Fittsové, on si nevzpomněl na žádnou schůzku, kde byla ona přítomna, kde by se probírala otázka mimozemského života. Neúspěšný jsem byl při hledání Jerryho MacArthuea Hultinga, který sloužil jako náměstek Námořnictva během zmiňovaného období s Fittsovou.

V různé míře Petersen a Firmage tvrdili oba, že na příběhu Fittsové není nic podstatného. Petersen zvláště trval na tom, že si Fittsová celý scénář vymyslela. Vzhledem k tomu, že členové Arlingtonova institutu a představenstva rovnou oponovali verzi jejích událostí a já jsem nebyl schopen najít žádného dalšího svědka na podporu jejích tvrzení, rozhodl jsem se posunout napsání článku o této události dokud nenaleznu nezávislé potvrzení. Téměř o pět let později jsem nedávno uveřejnil knihu Galactic Diplomacy: Getting to Yes with ET, přikládám incident popisovaný Catherine Fittsovou spolu s popíráním Johnem Petersenem a Joe Firmagem.

Uvádím: Byl jsem schopen potvrdit, že Fittsová pracovala v představenstvu Arlingtonova institutu během zmíněného období a že se na některých schůzkách hovořilo o mimozemském životě za zavřenými dveřmi jako o hypotetické „divoké kartě“. Avšak specifické tvrzení Fittsové o strategickém plánu, sponzorovaném Námořnictvem k přípravě veřejnosti na odhalení mimozemského života nebo možného setkání s mimozemšťany, nebylo ostatními členy představenstva podpořeno.

V poznámce pod čarou číslo 414, jsem poskytl podrobnosti mé komunikace s Petersenem a Firmagem. 4. června 2013 jsem obdržel krátký email od Fittsové se šipkou odkazující se na mojí poznámku 414 v mé knize Galactic Diplomacy, kde jsem rozváděl neuznání tvrzení Fittsové představenstvem. Obsah jejího emailu mě nasměroval na novou stánku jejího Solari website, která byla právě spuštěna. Napsala:

„V duchu Dne nezávislosti publikuji záznamy setkáni představenstva Arlingtonova institutu z 10. dubna 2000. Opakovaně jsem uváděla, že tak učiním, když popis této schůzky bude v rozporu s tvrzením jakýchkoli členů.“

S vydáním knihy Galactic Diplomacy rozpor mezi její verzí událostí a ostatních z členů představenstva Arlingtonova institutu byl nyní součástí veřejného záznamu. Proto se Fittsová cítila svobodná při uveřejňování dokumentace na podporu své verze událostí – záznamy ze 26. března 1999 ze schůzky představenstva.

Záznamy uvádějí: „Petersen pak oznámil, že institut byl požádán, aby určil zda by se zajímal o publikování studií od Pickforda a Lindemanna o otázce života mimo Zemi. Po projednání panovala všeobecná shoda, že zveřejnění této studie by byl dobrý nápad, a byl by v souladu s prací, která by jinak byla provedena institutem s ohledem na divoké karty (neznámý faktor).“

Zatímco zmiňovaná studie od Pickforda a Lindemanna není identifikována, je zde on-line účet osmi mimozemských kontaktních scénářů, které vyvinuli pro seminář o mimozemském kontaktu, jak připomíná jeden z účastníků:

S názvem druhé setkání “Plán kontaktu” konaný v Denveru, v Coloradu, byl tento seminář sponzorován Mezinárodní organizací pro vesmírnou vědu a organizován Kyle Pickfordem a Michaelem Lindemannem…. Strávili jsme jedno odpoledne v pěti skupinách: business, náboženství, věda, vláda a média/veřejnost. Role každé skupiny byla sehrát své chování v rámci všech osmi scénářů. Ačkoli jsem toho hodně četl v literatuře o post-kontaktním chování, tohle bylo poprvé, kdy jsem hluboce pochopil, jak by se lidé v každé této kategorii mohli chovat přímo po kontaktu…

Na co se můžeme nyní připravit? Strávili jsme posledních pár hodin schůzky soustřeďováním a shromažďováním různých možností strategických plánů. Velké množství těchto myšlenek jasně zapadá do dvou bodů, o kterých si myslím, že jsou povzbuzující: (a) říci veřejnosti pravdu hned a (b) připravit je na komunikaci a vyjednávání s mimozemšťany přátelským a spolupracujícím způsobem, dokonce i kdyby jejich chování se zdálo být nepřátelské.

Záznam schůzky potvrzuje, že Arlingtonský Institut debatoval o scénářích mimozemského kontaktu na přinejmenším jedné schůzi představenstva, jak tvrdí Fittsová. Důležité je, že záznam potvrzuje, že Arlingtonský Institut dělal práci pro klienty, kteří se zapojili do mimozemského kontaktu jako do záležitosti divoké karty. Podle Fittsové jedním z těchto klientů bylo Námořnictvo USA.

V soukromé e-mailové korespondenci Petersen potvrdil, že Fittsová se účastnila projektu pro Námořnictvo, řízeného Arlingtonským Institutem a že se otázka mimozemského kontaktu objevovala jako budoucí scénář „divoké karty“. Avšak poukázal, že nebyl žádný strategický plán zadaný Námořnictvem k přípravě veřejnosti na mimozemský kontakt, jak tvrdila Fittsová.

Zůstává zde podstatný rozdíl mezi Catherine Fittsovou a Johnem Petersenem ohledně toho, jaké zájmy mělo Námořnictvo v otázkách mimozemského kontaktu a co mělo být součástí strategické studie, jak tvrdí Fittsová, anebo zda to mělo být jednoduše součástí diskuzí ad hoc, jak prohlašoval Petersen. Nicméně, oficiální záznam z představenstva uvolněný Fittsovou propůjčuje podporu jejímu hlavnímu tvrzení, že americké Námořnictvo zadalo jakýsi projekt Arlingtonskému Institutu pro expertízu o scénářích divoké karty ohledně mimozemského kontaktu.

© Copyright 2013. Michael E. Salla, Ph.D. Exopolitics.org

Zdroj: http://exopolitics.org/…98/
Překlad: Karel Rašín

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk