Merlin: Souboj pohlaví – ženy versus muži

236
Foto: Dollarphotoclub.com

Dokud ženy budou posuzovat muže a muži budou posuzovat ženy, nebude mezi nimi plnohodnotný a rovnocenný partnerský vztah. Pokud neustále proti sobě povedou žabomyší války, budou jeden na druhém hledat chyby, těžit ze svých předchozích zklamání a zhrzenosti, budou i nadále jeden ve druhém vidět soka a nepřítele, než rovnocenného partnera. Vždy hází jedno pohlaví na druhé špínu, chyby, nadávky a výčitky jen proto, že je samo v sobě zhrzené a zklamané z bývalých vztahů, z bývalých partnerů, absolutně ale nepoučené z toho, že vše čím si procházeli, byly pro ně jen cenné a poučné lekce, které jim měly otevřít oči. Navíc většinu chyb ve vztazích si obě pohlaví způsobují sami…

Jen slabé ženy budou hledat inspiraci v těchto předsudcích, výčitkách, chybách a omylech, ve kterých žijí. Pro ně muži nebudou ničím jiným, než nežádoucím plevelem na jedno použití. Ostatně to samé platí o slabých mužích ve vztahu k silnějším ženám. Jen sebevědomí muži a sebevědomé ženy nemají potřebu druhého zesměšňovat a hledat inspiraci ve své zhrzenosti, vykřikovat tyto nesmysly do světa, aby o tom všichni věděli. Jsou sebevědomí proto, že se poučili, že prošli lekcemi, ponaučili se z vlastních chyb i omylů, tak aby to znovu už nemuseli prožívat.

Jen slabé ženy a slabí muži vidí pochopení v tom, že druhé je potřeba odsuzovat, morálně dehonestovat a kritizovat, hledat na nich chyby a zesměšňovat je, přičemž si neuvědomují, že je to pouze jejich vlastní prezentování a vizitka toho, jak oni sami dané vztahy, ani sebe v nich nezvládli a neukočírovali.

Každý, kdo byl byť jednou zhrzený ví, jaká je to vnitřní bolest, jaký je to vnitřní smutek. Ale proč kvůli tomu pomlouvat, přehazovat vidlemi špínu o druhém? Proč se neustále cpát do jeho života a mít ho plnou pusu? Proč ho nenechat jen svobodně odejít bez toho, aniž by na něm zůstala nit suchá? Vlastní zhrzenost vypovídá jen o nás samotných, jakými jsme ve skutečnosti ve vztahu byli, co jsme nezvládli, co jsme neudělali a naopak, co jsme očekávali, co jsme chtěli a nedostali.

Než budete vy, nesebevědomé ženy a vy, nesebevědomí muži opět chtít špinit své bývalé partnery, zamyslete se nad tím, proč vám vlastně vstoupil do života, v čem vy sami ve vztazích pokulháváte, v čem se cítíte být těmi, kteří postrádají vlastní cenu nebo hodnotu. Každý z partnerů k vám přichází proto, aby vás něco naučil, není tu proto, aby vás srazil ke dnu, ostatně tam se snadno a rychle v životě dostáváte vy sami. Oni jsou tu proto, aby vám odkryli vaše skryté bolesti, potlačované emoce, pocity nebo city, aby vás naučili říkat: „NE!“, když je to třeba, aby vás naučili nastavovat si vlastní hranice a limity, pozvedli vaše zlomená ega, dodali vám opět sílu i skrze prožitou bolest, hádku nebo rozchod.

Než budete opět kritičtí, házející špínu a budete se holedbat ospravedlňováním svých vlastních chyb, vypočítavých kroků, falše, závisti, žárlivosti, strachu ze ztráty či citové závislosti, zamyslete, zda vy sami jste těmi skutečně sebevědomými, nebo si jen něco ustavičně nalháváte, i když je skutečnost a pravda zcela někde jinde… Až toto pochopíte a budete schopni si to otevřeně přiznat, pravděpodobně k vám přijde skutečný partner nebo vztah, ve kterém nebude jen boj o moc, ale vzájemná úcta, tolerance a respekt…

Merlin

Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/…zi/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk