Mahátma Gándhí: Projevy Boha jsou nekonečné

87
Foto: Pixabay.com

Je nespočet definicí Boha, protože jeho projevy jsou nekonečné. Naplňují mě úžasem a bázní a chvílemi mě i ohromují. Uctívám Boha jen jako Pravdu. Ještě jsem ho nenašel, ale stále ho hledám. Při tom jsem připraven obětovat i to, co je mi nejdražší. I kdybych měl obětovat svůj život, doufám, že jsem na to připraven.

Mahátma Gándhí
Můj život aneb O mých experimentech s pravdou

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk