Louise L. Hay: Jak milovat ostatní

303
Foto: Pixabay.com

Jak můžeme milovat ostatní? Přijměme je takové, jací jsou. Dovolme jim být sami sebou. Přestaňme se snažit je změnit. Nechme je, aby se starali o svůj vlastní proces růstu. Nemůžeme se přece učit za někoho jiného. Pokud nám jejich chování škodí, můžeme se rozhodnout nepobývat v jejich přítomnosti – a tak je to dobře. Musíme milovat sami sebe natolik, abychom se nenechali stáhnout lidmi, kteří sami sebe ničí.

Pokud máme ve svém životě mnoho negativních lidí, můžeme se také podívat, který vzor uvnitř nás tyto lidi přitahuje.

Když se změníme, ostatní se taky změní způsobem, jakým s naší novou osobností souzní, nebo odejdou z našeho života, aby k nám mohli přijít noví lidé, kteří nás ocení. Ať se to uskuteční jakoukoli cestou, je to pro nás vždy pozitivní posun, když se milujeme a přijímáme.

Jiný mocný způsob pro vyléčení všech vztahů – rodinných, pracovních, náhodných nebo intimních – je „žehnání s láskou“. Když někdo jedná tak, aby narušil harmonii vašeho života, požehnejte mu s láskou. Můžete to udělat nespočtem způsobů. Můžete říct: „Žehnám ti s láskou a přináším harmonii do této situace,“ nebo „Žehnám ti s láskou, propouštím tě a nechávám tě odejít,“ nebo „Propouštím tě pro tvé vyšší dobro.“

Když toto praktikujeme, začnou se věci měnit v části našeho života, kterou nevidíme, a situace se změní k lepšímu. Viděla jsem tento proces léčit vztahy všeho druhu. Šéfové v práci byli najednou milí, rodiny si začaly vyjadřovat lásku, složití lidé odešli, intimní vztahy se staly více upřímnými. Ti z nás, kteří využívají toto žehnání s láskou, jsou jeho výsledky velmi potěšení.

AFIRMACE: „Každý den své srdce otevírám větší lásce.“

Louise L. Hay

zdroj: http://www.healyourlife.com/blogs/louise-hay-blog/how-do-we-love-others
překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk