Kristýna Benešová: Tarotový přehled od roku 2012 do roku 2017

436
Foto: Pixabay.com

Blíží se konec roku a jako vždy mě to nutí k zamyšlení. Včera večer jsem přemýšlela o uplynulých letech, co pro mě znamenaly a jak jsem se v nich cítila. Pravda je, že naposledy tak nějak bez důvodu šťastná jsem se cítila v roce 2012, další roky už byly jen těžší a těžší a to i přesto, že se mi dařilo a spoustu problémů jsem dotáhla do konce. Ale ten pocit zvláštní těžkosti se nese od roku 2013 a tak jsem včera vyložila tarotové karty a zde je stručný nástin o čem byly roky:

2012 – viselec – tento rok byl o změně postojů a životních cest. Duchovně jsme měli možnost růst a vyvíjet se. Odevzdali jsme se vyšším záměrům, smířili se s osudem (vesmírem, Bohem – nazvěte si to jak je vám to blízké).

2013 – smrt – tento rok byl rokem uzavírání starých nefunkčních vztahů, hmotné jistoty se nám hroutili. Byl to rok úbytku (u někoho peněz, u jiného přátel, u dalšího nových poznatků), neštěstí, nehod, kolapsů a nemocí. V tomto roce bylo třeba se s něčím v našich životech vyrovnat či případně něco urovnat. Nechat vše co k nám nepatří odejít, i když nás to bolí.

2014 – mírnost – v tomto roce šlo o podřízení se situaci, o sebekontrolu, o trpělivost. Měli jsme nechat „koláče správně dopéct“. Být střídmí, umírnění a diplomatičtí. Neřešit nic násilím, ani lámat události přes koleno. Hodně jsme bojovali s nerozhodností a labilitou.

2015 – ďábel – tento rok nám nabízel zdánlivě přitažlivá řešení. Vábil a sváděl nás k nekalostem, nečestnosti, neřestem, k porušování zásad ať už společenských či našich vlastních. My všichni jsme byli pokoušeni k alkoholismu, drogám, gamblerství, jakýmkoliv závislostem nebo i k černé magii. Bojovali jsme se s tělesnými svody, upřednostňovali jsme tělesné potřeby. Někteří chtěli víc a víc a víc až se místo uspokojení dostavil pocit zotročení či pocit pasti.

2016 – věž – tento rok byl rokem zhroucení. Ze začátku roku mezi lidmi docházelo k fyzickým útokům, předčasným porodům, rozchodům. Celý rok byl ve znamení nemocí, operací, uvěznění, pohrom a zkázy. Hroutili se staré ideje a plány. Selhávala naděje, vztahy i obchody. V tomto roce však došlo také k definitivnímu přerušení všeho a všech co už k sobě skutečně nepatří. Byl to rok změn pracovních míst, bydlišť i vztahů. V tomto roce končí devítiletý cyklus.

Teď přichází rok 2017 – hvězda – tento rok bude pod ochranou a my si konečně vydechneme. Tento rok ruší zlé vlivy a slibuje konec utrpení a nastolení klidu. V tomto roce máme šanci na uzdravení, na splnění tajných přání a na nové začátky. Začíná první rok nového devítiletého cyklu, máme tedy zasít semínka, která čeká dlouhodobý příznivý vývoj. Tento rok nám přinese vize, jasné představy, stanovení cílů a víru v budoucnost. Umožní nám plodné plány a činy, dá nám obnovu a inspiraci, naději, harmonii a důvěru. Možnost chtěného otěhotnění a slibná setkání a spojení ve vztahu. Ve vztazích budeme upřednostňovat pravdivost a upřímnost, odhodíme masky. To s sebou také ale přinese i konec lidských, profesních i obchodních vztahů, které byly založeny na neupřímnosti, strachu či falešnosti. A proto je třeba mít v tomto roce důvěru ve vyšší moudrost, čerpat z vnitřních hlubin svého já a nechat svítit svou „hvězdu“. Vážit si toho, kdo jsme a pustit se do záležitostí s optimismem a důvěrou.

U roku 2017 ještě chvilku zůstanu a podívám se na něj podrobněji.

Rok se skládá z čísla 20 – tedy z karty posledního soudu – a to je možnost něco pochopit, něco poznat v pravé podstatě a s možností to změnit. Dochází k probuzení, k odkrytí nepřiznaných nebo tajených problémů. Vše potlačené a nevyslovené vyplouvá na povrch. Máme možnost se vysvobodit ze starých nefunkčních pout. Číslo 20 je tedy číslem MOŽNOSTÍ. Pak se příští rok skládá z čísla 17 – hvězdy – z naděje a dobrých vyhlídek. Z víry v lepší zítřky. Uvědomíme si své nadějné vyhlídky a dosah svých plánů. Číslo 17 je tedy číslem NADĚJE. Když tento rok sečteme dostaneme číslo 10 – kolo štěstěny – změny budou přicházet zvenčí, dostaneme nové příležitosti, neopakovatelné šance, šťastné zvraty situací, bude docházek k zásahům Vyšší moci. Je čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor nebo nás kolo štěstěny smete. Číslo 10 je tedy číslem ŠANCÍ. A poslední součet příštího roku dá číslo 1 – mága – začínáme nový 9letý cyklus. V tomto roce vyvíjejme aktivitu, komunikujme, ukažme co umíme, usilovně se snažme, vědomě konejme! Čeká nás tvořivé myšlení a nápaditost. Chopme se šance ukázat co umíme a změňme sebe a tím i svět kolem nás. A pamatujme si, že co v tomto roce zasadíme za dalších 8 let budeme sklízet. Číslo 1 je tedy číslem TVOŘENÍ.

Přeji Vám, aby jste ještě v tomto roce vymetly zbytky ze svých zbouraných snů, které však stály na špatných základech a úderem půlnoci 1.1.2017 jste začaly zasívat nové a lepší plody svého života.

Autor: Kristýna Benešová
Zdroj: http://kristynabenesova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576788

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk