Julius Hůlek: Nepředpokládejme, že se situace na prahu roku 2021 výrazněji zlepší …a nebo že by přece jen?!

397
Foto: Pixabay.com

Vážení a milí přátelé a příznivci tarotu, v tuto dobu bych vám za normálních okolností posílal pozvánku na klubové tarotové setkání v naši milé Deli Maltez pořádané v termínu obligátního třetího (t. č. tedy příštího) pondělí v měsíci. Namísto toho si dovoluji nabídnout skromnou, bohužel nepříliš povzbudivou tarotovou etudu.

Jistá dáma z okruhu Tarot klubu 015 se na mne obrátila s otázkou či tématem současné situace související s Covidem, myšleno teď, co je, tj. uzavření většiny dostupných možností, jak se to bude dále vyvíjet, kdy to skončí atp. Stimulovalo mě to tím víc, že podobné náměty i návrhy, abych se „na tu situaci podíval“, jsem už dostal z vícero stran. Nedalo mi to a už někdy kolem 20. hodiny nedělní (8/11/2020) jsem se začal zabývat nadhozenou otázkou či tématem. Jako model jsem si zvolil svoje oblíbené schéma TENDENCE a k tomu na pomoc „přizval“ Crowleyho tarotovou sadu, k níž mě to nějak intuitivně táhlo. (Z Crowleyho jsem nevykládal, už ani nepamatuju, ale musím říct, že se mi s ním teď pracovalo dobře; v textu níže u dvorních karet ale používám názvosloví z Waitea, rytíř=král, princezna=páže.)

Ještě k povaze otázky, respektive zadání. „Teď, co je“ se jeví myslím jasně i bez karet, nicméně tažené karty souhlasně a dostatečně názorně reflektují aktuální tendence i další vývoj. O tom, „kdy to skončí“, máme rovněž jasno, v dohlednu to zrovna není, alespoň potud, že Vánocemi určitě ne. Avšak k určitému posunu ve prospěch (ne)jistého zlepšení asi dojde.

Celý výklad je ohraničen barvou Mečů, Králem Mečů počínaje a Esem Mečů jako „zkušební kartou“ konče. To nevěstí nic moc dobrého – samá kontrola všeho možného, příkazy, zákazy atp. Naděje, že by se mohlo něco uvolnit tu je, ale je velmi slabá – vstupní Král Mečů (1) se konfrontuje s Pážetem Pentaklů (2), které je nevýrazné a nepříliš mohoucí, i když, opakuji, určitou šanci dává (tarotově metaforicky se jedná o vztah otce a dcery). Král Pohárů (3) na pozici „cesta k syntéze“ předvídá, že kromě toho přikazování tu bude eskalovat spousta všelijakých emocí. Pětka Holí (4) na pozici „syntézy“ symbolizuje každodenní názorové potyčky a sváry v skrumáži mediální a možná i vládní covidové agendy. Vypočítaná kvintesence z těchto čtyř karet (1+4+1+5=11=1+1=2) nám jednak mezisoučtovou kartou Síla (XI) doporučuje, abychom pro zvládnutí celkové situace uplatnili rezervoár své vlastní vnitřní síly, prozíravosti a „netlačení na pilu“, což konečným součtem dotvrzuje karta Velekněžka (II) významem intuice, moudrosti, ale také tajemství, neboť výhledy na období do Vánoc i kolem nich jsou a nejspíše zůstanou především nejasné.

Ovšem to nejdůležitější nakonec. V nadcházejícím období jde zřejmě opravdu o hodně, jak dokládá karta následující po pozici syntézy, a sice „komentář“ v podobě hlavního tarotového trumfu Svět (XXI). Tato karta ve všech čtyřech rozích zobrazuje symboly čtyř živlů, stejně jako karta Kolo Štěstí-Osudu (X). Z toho si dovoluji jemně dedukovat, že máme být připraveni na vrtkavost osudu, jenž bývá především nestálý, proměnlivý ať tak či onak.

Tarot primárně neurčuje ostré časové horizonty, termíny, konkrétní data apod. Avšak díky své vlastní metodě ad hoc tu přece jen mohu na základě právě popsaného tarotového vhledu něco nabídnout. Sledujme jednak páteční datum 13/11/2020 a jednak 21/12/2020, což je datum zimního slunovratu. A konečně – obě data mají (součtem všech svých čísel) shodné vibrační číslo 10. Když si to převedeme do tarotu, vychází nám dvě karty – naše „staré známé“ Kolo Štěstí-Osudu (X), které souvisí s Mágem (I) podle numerologického principu 10=1+0=1. Čili, řečeno právě s Mágem, bude opravdu záležet na názorově vyrovnaném, uvědomělém postoji každého z nás, jak nejistý osud dvou příštích měsíců zvládneme. Nepředpokládejme, že situace na prahu roku 2021 se výrazněji zlepší … a nebo že by přece jen?!

Julius Hůlek, kartář a numerolog
Napsáno 9/11/2020 pro portál Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk