Jitka a Roman Zahrádkovi: Žijme v lásce a žijme pro lásku. Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2021!

148

Vážení čtenáři, přátelé, diváci a posluchači, říká se, že láska se rodí o Vánocích a je kouzelná, protože hory přenáší. Je totiž příslibem nových začátků, vodopádem citů a ozdravným přílivem štěstí.

Spolu s ní přichází také nepopsatelná energie, kterou ve svých písních, básních i románech opěvují slavní zpěváci, básníci a spisovatelé, a kterou, pokud se cítíme osamoceni, vyhlížíme na míle daleko. Láska je touha, jejímž prostřednictvím k sobě přitahujeme z nebeských výšin láskyplné pohlazení andělů a Universa.

Letošní vánoční čas je další zkouškou našeho přechodu do období prozářeného světlem a prověří naši emoční stabilitu. Projdeme především hlubokou vnitřní očistou, která bude důležitější než kdykoliv předtím. Ptáte se proč? Stará pravda říká, že jak zasejeme, tak i sklidíme. A nyní to platí dvojnásob. Aniž to kdo z mocných vyhlásil do světa, začíná lidstvo pracovat s citlivějšími energiemi, přivyká jejich působení a rozhoduje se, na kterou stranu se přidá, zda na stranu světla, či temnoty.

Nemá cenu projevovat se hlasitě, ale každý sám za sebe by měl hledat ve svém nejhlubším nitru. Kdy jindy se podaří člověku proniknout až k podstatě svého Já, než o Vánocích. Naklonit se do hluboké studny moudrosti a spatřit na hladině mezi hvězdami svůj skutečný obraz, svoje nejhlubší přesvědčení, a slyšet přitom hlas svého srdce… Čas jakoby se zastavil a nutil nás vyprázdnit svoji mysl, rozjímat a meditovat. To proto, že jsou Vánoce kouzelné. Jejich kouzlo spočívá v tom, že pootevřou bránu všem poutníkům. Připraveným, kteří se vykoupili láskou, upřímností a čistými úmysly, umožní vejít za světlem a už v něm zůstat. Zatímco neprobuzeným umožní alespoň na chvíli nahlédnout a spatřit ve svých srdcích lásku, toleranci, mír a porozumění.

Bude potom na nás, jak dlouho si budeme tento otisk pamatovat a mít ho na zřeteli. Čeká nás totiž čas dočišťování a uzavírání všeho starého a příprava na příchod nových začátků. Bude na našich rozhodnutích, nakolik jsme připraveni ukončit vše staré, přežité a nefunkční, abychom mohli vykročit ke společnému cíli. Kouzlo Vánoc je připomenutím světla, za nímž podvědomě celý život jdeme a toužíme se ohřát v jeho odlesku. Vnímejme tedy Vánoce plnými doušky a zapamatujme si jejich poselství pokud možno natrvalo. Tedy i v roce 2021, v němž se postaví tolerance a harmonie proti netoleranci a neklidu, svoboda proti manipulaci, omezování a zákazům, jednota proti dualitě.

My, VE HVĚZDÁCH, se Vám snažíme kouzlo lásky po celou dobu zprostředkovat a posílat, aby Vám svítila na cestu šťastná hvězda. Přejme si tedy, aby se třpytila na obloze i v novém roce 2021, a mnohým z nás se přitom “rozsvítilo”. Není totiž cesta zpátky, jen cesta vpřed. Žijme v lásce a žijme pro lásku a správný směr už poznáme sami. Šťastný nový rok 2021, přátelé.

S láskou Jitka a Roman Zahrádkovi, vydavatelé časopisu Ve hvězdách

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk