Jiří Lexa: Nenechte se vyprovokovat

339
Foto: Pixabay.com

V poslední době jsou energie, které přichází k vám na Zem velmi intenzívní a navyšování vibrací zapříčiňuje, že mnoho subjektů vytváří podhoubí pro své další působení.

V praxi to znamená, že mnoho z vás, kteří mají nižší vibrace a nejsou vědomí, se snaží o sebezáchranu tím, že se snaží pracovat, žít a komunikovat pomocí starých vzorců, které již přestávají fungovat.

Může se však stát, že stáhnou i ty z vás, kteří ještě nejsou pevní tzv. v kramflecích a nerozhodli se pro své navyšování vibrací a zvědomování jejich života.

Můžete počítat, že bude hodně nepokojů v následujících dnech, týdnech i měsících, ale pracujte na sobě a inspirujte nevědomé jedince, aby se nenechali vtáhnout do pastí, které pro ně chystají ti, jež se stále pohybují v nižších vibracích.

Může to být na úrovni individuální, ale i politické. Proto buďte ostražití a pracujte na svém egu, jehož role je velmi důležitá v učení každého z nás. Učte se, přijměte své ego a pracujte s ním. Nepotlačujte jej, ale uvědomujte si jeho funkčnost. Pouze usilovnou prací se stane vaším pomocníkem a nikoliv pánem. To je velmi důležité do dalších období.

Na Zemi se teď odehrává skutečný boj, který byste nazvali bojem dobra a zla, ale ve skutečnosti jde o vývoj všech bytostí. Neexistují zlé, ani dobré bytosti. Jsou pouze vědomé a nevědomé bytosti. Samozřejmě potom jsou bytosti na různých stupních svého osobního vývoje, ale to není podstatné.

Uvědomujte si, že pokud se posunete na vyšší příčku, tak nejste lepší bytost, ani nemáte mandát na pravdu, ale naopak přijímáte tím více zodpovědnosti za ty, kteří ještě nedosáhli vašich parametrů. Pomáhejte si navzájem, buďte tolerantní k těm, kteří jsou v jakési aroganci vůči vám, protože oni potřebují pouze pomoci a ukázat cestu.

Nebojte se realizovat svoji radost a své myšlenky ubírat směrem k radosti z vašeho života. Pracujte, tvořte a žijte v radosti, protože jedině tímto způsobem změníte svět. Nechtějte změnit druhé, jen k nim přistupujte se soucitem a pracujte na změně sebe sama.

To, co se okolo vás děje je pevnou součástí vašeho vývoje a jak odezní všechny tyto průvodní jevy, tak zaručeně nastoupí další, protože jste teprve na začátku.

Držte se! Jirka

www.jirilexa.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk