Jeff Foster: Naši nepřátelé nemohou být skutečně zničeni, protože jsou v nás samých

91
Foto: Pixabay.com

Celá lidská historie nám ukazuje, že hledání obětních beránků ve skutečnosti nevede ke klidu a míru v žádném smyslu těch slov.

Naši nepřátelé nemohou být skutečně zničeni, protože jsou v nás samých. Oddělenost začíná u mě a u vás, tady v této místnosti, a končí u mučení a genocidy.

Jak snadné je sledovat tento mechanismus od druhých! Dokážeme to vidět sami u sebe? To je otázka.

Kdo jsou vaši obětní beránci? Co z toho, co odmítáte u ostatních, odmítáte tajně u sebe? Slabost? Neúspěch? Strach?

Jeff Foster
Nejhlubší přijetí

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk