Ján Bálint: Nepopierateľné zmeny v našom svete, ktoré pokračujú ďalej a prinášajú nové vedomie do živej hmoty

160
Foto: Pixabay.com

Celý vesmír je ako jedna spojená nádoba. Ak sa udeje niekde nejaká zmena, tak sa to prenesie časom všade. Časopriestor celého vesmíru momentálne mení svoje vibrácie na vyššiu rezonanciu. Fakticky sa to už deje niekoľko rokov, desaťročí, no pre náš rozum a tým pádom pre naše súčasné prístroje, fyzické oči je to aj viditeľné. Niektoré zmeny priamo zažívame na mentálnej, emocionálnej úrovni, niektoré na vlastnej koži. Jednoducho povedané, nik neutečie nakoniec pred týmito zmenami, aj keby ich ignoroval.

Čo sa týka našej planéty, medzi prvými pri zmene vibrácii boli liečivé kamene. Ich vedomie súhlasilo so zmenami a s láskou ku všetkému postupne zvyšovali svoju frekvenciu. Pomocou slnka, slnečných erupcií postupne prijímali nové kódy a tak sa ich vibrácie menili a naďalej menia. To isté sa dialo potom aj s rastlinami. Aj keď sa o tom záhadne nikde nepíše (aspoň nemám o tom poznanie), zmena vibrácií liečivých rastlín prinieslo nové a kvalitnejšie účinky.

Z rastlín sa potom dostali tieto svetelné informácie do zvierat a nakoniec sa pridal aj človek. V krátkosti takto by sa to dalo opísať. Samozrejme u človeka to bolo vidieť, že nastúpili vegetariáni a postupne ďalší, kým jednotlivci neprišli až do fáze pránickej stravy.

Samozrejme po celú tú dobu prichádzali k nám nové učenia, poznania a každý z nás podľa svojich schopností mal možnosť prijímať, meniť sa, spoznať niečo nové. Fakticky každý podľa svojho gusta, možností a chcenia.

Vráťme sa ale ku našej planéte a našej slnečnej sústave, nakoľko náš rozum akceptuje, že existuje. Výskumy a pozorovania potvrdzujú obrovské zmeny klímy našej slnečnej sústavy. (Viac informácií nájdete http://extrastory.cz/nejen-na-zemi-ale-v-cele-slunecni-soustave-dochazi-k-dramatickym-klimatickym-zmenam.html ).

Nepochybujem o tom, že to všetko má spoločné aj so zmenou vibrácie hmoty týchto planét, ich mesiacov atď. a pokiaľ je to tak, tak rovnako sa mení aj naša galaxia, galaxie nášho vesmíru, celý náš vesmír.

Ďalšou zmenou vnímam pripojenie sa ďalších čakier do nášho bytia. Je to už len otázka krátkeho času, kedy nie len s kyvadlom, ale aj s prístrojmi ich budeme vedieť registrovať. Zatiaľ len jednotlivci, ktorí prijali do svojho bytia svetlo ako aj svoj tieň a premenili ju na posvätnú tmu, dokážu načítať informácie z čistého zdroja. No zmeny vidno aj v tom, že ako keby sa vyrojili do nášho sveta „vedmy“ všetkého možného, ktorý tvrdia, že len oni to vedia najlepšie. V tomto smere je to pravda. Akurát by som pridal, že pokiaľ cez duchovné ego pretláčajú svoje pravdy, tak zatiaľ riešia stále len seba, kým sa nevyčistia na určitú úroveň posvätného svetla a tmy a neprijmú bezpodmienečnú lásku ako voči sebe, tak aj druhým.

Rovnako rozum bez prepojenia na duchovné srdce neakceptuje ani možnosť pripojenia momentálnej svetelnej DNA. Čo to znamená? Že ten starý svet je v koncoch a neustále viac a viac sa ukazuje to nové vedomie. Postačí ak budeme pozorovať všetko čo sa deje v našich životoch, ako aj vo vonkajšom svete okolo nás. No pokiaľ máme strach pozorovať tieto zmeny, tak budeme naďalej ako slepí. To mi pripomína niekoho, kto si zobral niekoľko mojich sviečok a mal len pozorovať zmeny vo svojom živote. O niekoľko týždňov sme sa stretli a tvrdil mi, že sa nič nestalo. Pri rozhovore mi začal rozprávať, čo všetko sa zmenilo za tie týždne a ja potom, veď ste povedali že nič sa nezmenilo. Ten človek sa pozeral na mňa, že čo mu to hovorím a povedal, že ho to vôbec nenapadlo. Áno, zmeny sa dejú neustále, len mi akosi nedokážeme alebo nechceme ich vidieť. Sme v neustálom očakávaní cez rozum a tak medzi prstami nám utekajú možnosti ktoré nám prináša vesmír, vyššie vibrácie.

Tak či onak všetko sa mení a zvyšuje sa ako vibrácia planéty, rovnako aj vibrácie všetkého, čo sa nachádza na nej. Samozrejme človek má slobodnú vôľu a tak jedine cez vlastné rozhodnutie môže uskutočniť svoju vlastnú zmenu. Jedine cez lásku zvýšiť svoje vibrácie, harmonizovať svoje bytie a dostávať sa do vlastnej Jednoty s vesmírom.

Viem, niektorí z nás občas strašia budúcnosťou, no jedno je isté, že vždy sa deje len to čo je pre nás to najlepšie, aby sme uvideli, poučili sa a urobili zmeny. Práve preto je dobré sa naučiť byť dobrým pozorovateľom. Vtedy urobíme menej chýb, čo je taktiež len poučenie.

Čo nám vlastne prináša nové vedomie, zmena na všetkých úrovniach bytia? Našou úlohou je, aby sme sa mali radi so všetkým čo nám prináša život. S láskou prijať všetky naše zážitky, emócie, myšlienky. Viete, nikdy sa nestane to čo sa nemá stať a rovnako nezabránime tomu čo sa má udiať. Zároveň už by sme mali vedieť, že všetko si priťahujeme sami pre naše dobro.

Tak že buďme pozorovateľmi všetkého a s láskou vnímajme, prijímajme všetky zmeny v nás, okolo nás, ako aj vo vesmíre. Len ten ktorý má strach v sebe, nekonečne myslí na minulosť, kedy mu bolo dobre a odmieta to lepšie, ktoré prináša budúcnosť cez zmenu v prítomnosti.

Pre http://gaia2010.sk/ 21.4.2016 napísal Ján Bálint. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely, pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnymi odkazmi. Ďakujem za pochopenie.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz