Jan Amos Komenský: Abychom byli moudří a s námi i celý svět, učme lidi, ne aby se učili, ale aby věděli

88
Foto: Pixabay.com

Augustin považuje za hlupáky ty, kdo se raději učí, než vědí, a raději se potýkají, než vítězí, a raději chtějí jíst než se nasytit, tj. ty, kdo neužívají prostředků, aby dosáhli cíle, nýbrž jsou činní jen proto, aby byli činní. Abychom tedy byli moudří a s námi i celý svět, učme lidi (v této škole Boží moudrosti, která se již má napravit) učit se, ne aby se učili, ale aby věděli; vědět však, ne aby věděli, ale aby přikládali ruku k činu, aby konečně přikládali ruku k činu ne proto, aby se činili, ale aby se dosáhlo cíle všech činů, jímž je klid a blaženost.

Jan Amos Komenský
Cesta světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk