Ivana Jelemenská: Planéty z hľadiska numerológie

186
Foto: Dollarphotoclub.com

Merkúr – 1

Prvá planéta od Slnka. Najbližšie k jadru slnečnej sústavy, v centre diania, zjednotená so stredom. Merkúr je v mytológii chápaný ako posol bohov. Merkúr svojim postavením najbližšie k Slnku je skutočne posol svetla, ktoré riadi celú našu domovskú sústavu planét. Merkúr je prvý, ktorý vidí a vie, čo sa deje v centre diania, je prvým svedkom, ohlasovateľ pravdy o poriadku bytia. Byť v jednote so Slnkom možno neprináša pochopenie seba samého, ale o to viac môže Merkúr vnímať podstatu slnečnej božskosti. Údiv dieťaťa nad tvorivou silou, jednoduché preberanie a odovzdávanie svetla ďalej, poznanie iba toho, čo drží náš každodenný život pokope, poznanie a vedomie, ako to máme vo svojom mikrosvete. Chýba vesmírny nadhľad.

Venuša – 2

Planéta, ktorá prvá uzrela samu seba v zrkadle a zistila aká je krásna. Zrkadlenie, páry, dvojice, dualita života, rovnováha. Dva body v prázdnom priestore budú vždy oproti sebe, budú v opozícii. Zrkadliť sa jeden v druhom. Túžba po jednote bude taká silná, až sa tieto dva body naučia rovnováhe a spoja sa. Nebude jeden viac ani menej ako druhý, budú dve časti celku, jin jang. Hra svetla a tmy. Venuša túži po partnerstve viac ako ktorákoľvek iná planéta. V spojení so svojim protikladom hľadá rovnováhu a vyjadrenie seba sama. Jej krása a láska má význam iba ak je tu niekto, kto ju môže prijímať a odrážať naspäť. Venuši sa v mytológii prisudzuje partner Mars. Možno sú skutočne ženy z Venuše a muži z Marsu a planéta Zem je mostom, miestom, kde sa môžu stretávať a spájať v láske.

Zem – 3

Trojjedinosť je tvorivá. Vytvára čas a kruh, v ktorom prúdi život. Život je spätý s číslom tri, pretože tu vzniká priestor v prázdnote, tri body vytvárajú prvý priestorový útvar, trojuholník. Naša zem tvorí a živí, žije a premieňa život naprieč časom. Je dynamická, stále mení svoju formu a premieňa podmienky pre život. Tvorivosť, hra, zmeny, to sú prvky života na Zemi. Ak sa zabudneme hrať, vytvárať život holými rukami a prijímať výzvy svojho prostredia, smerujeme k deštrukcii seba i celej prírody. Ja ako jedinec sa spájam s iným jedincom, aby sme spolu tvorili, hrali sa a vytvárali svet okolo seba. Ja som nejaký mikrosvet, ty tiež a spolu vytvoríme nový priestor pre všetkých. Spojenectvo vytvára nový priestor a zväčšuje ho pre život a nové možnosti prejavov života.

Mars – 4

Štvorec ako nemenná a stabilná konštrukcia skrýva v sebe silu kríža, ktorý určil pravidlá a priestor pre život, ktorý vymedzil život, dal mu podobu a ustanovil ho. V bojovnej planéte Mars vidíme skôr neľútostného bojovníka a odvážneho muža. Áno, trvať na nemenných pravidlách a názoroch zabíja všetko živé. No dar ktorý nám číslo štiry prináša je istota hmoty a radosť zo zhmotnenia našich túžob. Zároveň vymedzuje presné hranice nášmu novému dielu, svetu, chráni ho hradbami istoty. Preto tak Venuša túži po Marsovi, túži po ochrane svojej krásy a lásky. Chce ustanoviť zákon lásky a pravdy trvalým a nemenným. Bojovník Mars rád pomôže, vystavia a chráni bezpečný priestor pre Venušu. Sily planét Venuše a Marsu samozrejme nie sú čisto mužské či ženské, sú napr. i odvážne amazonky a citliví umelci muži s jemnými rukami.

Jupiter – 5

Majestátnosť Jupitera je skutočne neprehliadnuteľná. Silný plynný obor, najväčšia planéta slnečnej sústavy. Číslo päť je o dokonalosti, je o hojnosti zdravia, o pohybe života naprieč priestorom a časom. O štedrosti no i pompéznosti života. Sila čísla päť dáva vitalitu. Dáva možnosť zakúsiť život a vychutnať si ho. Ako päť prstov na ruke či nohe. Dotyk života, dotýkam sa a cítim, vnímam život piatimi zmyslami a tak viem, že žijem naplno. Oslavujem život a dávam najavo, že žijem. Nehanbím sa za život a jeho prejavy, jeho túžby a kotrmelce. Byť vo vibrácii čísla päť je o ovládnutí svojho tela, jeho životných síl, ktoré môžem naplno prežívať. Využiť všetky možnosti, ktoré nám zrodenie v tele prináša je darom čísla päť, je to i o duchovnom rozmere no vždy v spojení so životnou radosťou.

Saturn – 6

Zdalo by sa, že planéta smrti s kosou, nemá nič dočinenia s krásnym číslom lásky 6. Ale práve spojenie dvoch tvorivých trojuholníkov, dvoch tvorivých ľudí, muža a ženy, ktorý obaja tvoria sami za seba a v spojení vytvárajú hexagram. A tu mizne ego, tu miznú rozdiely, nastupuje smrť ty a ja, všetko je už len tanec tvorivej životnej sily. Jedno sa prelieva do druhého, žena tvorí, muž tvorí a spolu tvoria oveľa väčšiu víziu, nový vesmír. Preto je Saturn planétou času, kde smrť je len okamih. Saturn kosí kosou spravodlivosti a karmy. Ako inak, keď túži po dokonalej harmónii a láske. Ako inak môže dosiahnuť jednotu všetkého. A že je starý a vážny? To sme my, pokiaľ netancujem životom prirodzene, ale sa držíme starých vecí a záležitostí. Potom nás kosí smrť. Smrť je matka znovuzrodenia. Číslo šesť je číslom umenia a tu tvoríme život nielen pre život ako taký, ale pre krásu, ktorú tvorenie vytvára, je to krása, ktorá nás láka do vyšších sfér.

Urán – 7

Múdrosť Uránu spočíva v jeho osvietený, v jeho schopnosti vidieť poza závoj prítomnej reality. Vidí viac a preto si dovolí viac. Vidí šírku života a nechce ostať uväznený v starých koľajách. Číslo sedem je o ovládnutí sna. Sna, ktorý snívame o sebe, našom živote, o našej planéte. Číslo sedem presahuje život hmatateľný, presahuje kdesi, kde nemôže byť naplno prítomný, no cítime, že existuje i iný rozmer bytia, iné možnosti, iné cesty, ktoré vedú k osvieteniu, k jednote. Stavia most do neznáma, ale pozná cestu, teda prvé kroky. A tak vstupuje na neznámu pôdu, no cíti smer. Ovláda jazyk, ktorým sa hovorí v iných svetoch, i keď tieto svety ešte nepozná. Vzýva však k nim, modlí sa k nim a tak ho púšťajú medzi seba. Preto sa človek pod týmto vplyvom ľahko stane nepochopeným a neovládateľným. Stane sa slobodným vo svojej pravde.

Neptún – 8

Sila je najlepším výrazom pre číslo osem. Dva svety, dva krát 4, a máme silné spojenectvo dvoch kráľovstiev, pozemského a nebeského. Nekonečnosť života, ktorá vzniká prepojením najvyššieho a najnižšieho. Neporaziteľná sila človeka, ktorý pozná svoje vedomie, no prijal i svoje nevedomie. Prijal svetlo i tmu. Osem nie je ťažké číslo karmy, ale silné číslo veľkých výziev života, z ktorých sa môžeme buď zblázniť, alebo ich ani neprijať, alebo ich prijať so všetkým, čo prinesú. Kráľovstvo nebeské zostupuje na Zem, to je vibrácia čísla osem. Dva svety, dve zákonodarstvá vytvárajú svet prelínania a nečakaných možností. Sny a realita, to čo cítim, žijem a o čom snívam, sa zázračne prelínajú jedno do druhého. Kto som tam potom ja. Udržať si zdravú rovnováhu a pravdivý sebaobraz a nezblázniť sa, je výzva planéty Neptún a čísla osem.

Pluto – 9

Ovládnutie celej hry vesmíru, najvyššia možná tvorivosť, kedy tvorím to, čo ma stvorí. Začarovaný kruh. Nadrozmerný časový priestor. Ovládam minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Kráčam späť i dopredu. A viem o všetkom, čo sa deje. Silný magnetizmus ako symbol čiernej diery, ktorá presahuje naše doterajšie chápanie a je najväčším tajomstvom vesmíru. Najväčšou tmou, ktorá má svoje pravidlá a tvorí nové svety. Ona už vie, že ťa pohltí a vytvorí znova. Vedomie čiernej diery a tajomné Pluto na hranici slnečnej sústavy je späté s číslom deväť, pretože presahuje naše chápanie života. Hra so silovými polami nás môže premiestniť do rôznych paralelných svetov a vesmírov. Ovládnutie tejto sily je ako ovládnutie nekonečnosti života, ovládnutie všetkého. Nemôžeme však ovládnuť všetko, inak stratíme sami seba, v temnote, odkiaľ niet návratu späť v rovnakej podobe.

Ivana Jelemenská, astrologička

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk