Hanka Takácsová Kubátová: Poselství – Speciální denní inspirace

230
Foto: Pixabay.com

Dnes bude denní inspirace velmi netradiční. Do dnešní inspirace vkládám poselství, které je vedeno intuitivně kresleným andělem mé milované přítelkyně a kolegyně Věrušky Lysáčkové. Čekala jsem na plné poselství, které mi k němu přijde, textem tedy doplňuji.

Modlitba bytostí světla k nám – lidem

Milované lidské bytosti, promlouvám k Vám a všemu živému na Zemi, spolu s připojenou energií archanděla Rafaela, Zadkiela, Metatrona a Uriela, s připojením Panny Marie. To, co postihlo Vaši planetu, není proto, abychom Vás trestali, nýbrž proto, abychom Vás probudili. Dávno bylo dojednáno s Vašimi dušemi, s Vámi se všemi, kdo jste se inkarnovali na Vaši Zemi a žijete i umíráte tady a teď, velkým plánem Nejvyšší moci. Byli jste vybráni a sami jste v souladu s tímto rozhodnutím, abyste přinesli uzdravení, mír a rovnováhu za mnoho Vašich generací, kterými Vaše duše taktéž postupně procházely. Celé toto dění bylo dojednáno mnoho tisíce let před Vaší nynější dobou. Hovořím k Vám z našeho společného láskyplného Domova Světla, kde jsme všichni nekonečným časem provázáni a přítomni. Země je škola Bytí. Ta nejtěžší. Zde se Vaše duše učí, vyvíjejí a seberealizují. Každý přinášíte své vnitřní schopnosti, abyste se zdokonalovali. Avšak problém vzniká tehdy, kdy necháváte promlouvat svá ega, z něhož vychází strach, nejmocnější nástroj ďábla, který Vám znemožňuje růst a šířit Světlo a Lásku. Tento strach se vyhrotil do nezměrných sil a podob, které posilujete volbou svého ega – z něhož vychází závist, zloba, žárlivost, chamtivost, sobectví a mnoho dalších nízkých energií. Dostali jste se příliš daleko. Matka Země je naše sestra, která Vás chrání a vede pozemským žitím. Měla k dispozici vše k tomu, abyste přežili a učili se. Bohužel jste z ní čerpali příliš dlouho vše, co nabízela, až přestávala dýchat a začala se dusit a kazit. Přesto Vás bezpodmínečně nadále miluje a toto všechno je jediná cesta, jak Vás probudit a znovu napojit na Vaše Božské poslání Vašich duší. Je to naše modlitba k Vám – zachraňte nekončící vesmír a dech Matky Země, zachráníte tím sebe a své potomky. Vaše potomstvo nyní přichází, aby vytvořilo novou podobu planety. Toto je úklid po Vás a příprava pro Vaše milované děti, jež přicházejí, aby uzdravily Vaše rody, kořeny a pročistily zbytky karmických uzlů. Hroutí se systémy, nastavené proti člověku za účelem brát, aby se nastavily nové, pro člověka. Je to konec a začátek. Je to Naděje, je to Láska, je to Jednota, je to ZROZENÍ. Vy všichni jste toho nyní součástí. Naše svatá patronka Korona se ve správný čas osvobozená vrátí a zachrání Váš svět spolu s Vámi. Ptáte se, proč ne hned? Protože byste nesplnili svůj úkol a nic by se nezměnilo. Velmi rychle byste se vrátili do starých kolejí a také proto, že takový je plán nás všech – Vás i Vašeho domova Světla, Matky Země.

Přichází zcela nový věk, nová etapa a nová podoba. Země s Vaší pokorou, láskou a pomocí znovu rozkvete. Znovu Vám nabídne své dary, znovu Vás potěší svou krásou, znovu Vám vrátí Vaši sílu skrze společně propojené kořeny. Znovu nabídne své plody a vše, co potřebujete. Co nabídnete Vy jí?

Vaše modlitby jsou nám předávány, všechny bez rozdílu. Modlete se, přejte si, posílejte nám svá přání, která září Světlem Vašeho srdce. Ty, které září nejvíce, jsou rychleji uskutečňována. Čím více lásky, tím rychlejší uskutečnění. Čím více nedůvěry a strachu, tím déle čekáte na jejich splnění. Jedinému, čemu se vším učíte, je Vaše podstata Bytí – LÁSCE. Ve správný čas, až to pro Vás bude bezpečné, se objímejte, upřímně a láskyplně. Vyjadřujte lásku, úctu, respekt jeden druhému. Jsou to motory Vašeho Světla duše.

Kdy to všechno skončí, ptáte se každý den několikrát. Až bude správný čas. Až se Vaše srdce umoudří a pochopí, až znovu začnou zářit. Nechápete, že není v naší moci to ukončit, je to v moci Vás všech. Planetu uzdraví právě Světlo Vašich Srdcí. My Vás jen chráníme, dohlížíme na Vás a jsme s Vámi, abyste nebyli sami, vedeme Vás, abyste pochopili. Jsme s Vámi, protože jsme součástí jeden druhého. Všichni propojujeme navzájem celé Universum. Jsou daná pravidla mezi Nebem a Zemí, mezi Světlem a Temnotou. Až vyvstane síla Vašich srdcí, přijde osvobození patronky Korony ze zajetí temných energií. Teprve tehdy zavládne na Zemi plné dokončení a očištění. Až se přestanete předhánět, hašteřit a konečně svou energii zaměříte do sebe, do svého nitra, své duše, svého srdce. Lekce neskončí, dokud nedokončíte svou zkoušku a úlohu. Jakmile pochopíte, budete k sobě navzájem uctiví a láskyplní, všechno skončí jako mávnutím proutku. Jste uvrženi do svých obytných domů, ale ve své podstatě chápejte, že jediný Domov, který je skutečný, je ten vnitřní, ve Vašem NITRU. Pohleďte do svého nitra – do svého Domova a spatříte nejkrásnější bytost na světě. Probuďte ji, nechte ji proudit a zářit a ona bude záchranou všeho dění. Děním není nemoc na Vás seslaná. To je jen důsledek. Nemocní jste byli Vy, zajatí ve svém egu – strachu.

Naše modlitba zní: „Prosím zachraňte svou Zemi, protože tím zachráníte celý svět. Vpusťte nás do svých srdcí a buďte vědomí. Modlete se ke svému Bohu, andělům a archandělům. Propojte se s námi. Propojte své já, s naším Božstvím. Budeme celiství, v Jednotě a v Lásce. Děkujeme, AMEN.“

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterapie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/zmen-svuj-zivot/clanky/1085-modlitba-3-2020

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk