Hana Sar Blochová: Duchovní síla Přemysloven

319

Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známy jako významné duchovní učitelky, léčitelky a věštkyně, obdobně jako slavná Hildegarda z Bingen. Ve stejné době působila Anežka česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka ryze českého rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a kláštera Na Františku v Praze, a v Itálii se značně proslavila Vilemína česká, zřejmě dcera krále Přemysla Otakara II., zakladatelka duchovního hnutí Vilemínitů, jež byla v Evropě považována za svatou a za vtělení Ducha svatého. O evropský věhlas Přemysloven se zasloužily také česká královna Eliška Přemyslovna, matka císaře Karla IV., i její levobočná dcera Alžběta Přemyslovna, abatyše prvního kláštera Benediktinek v Pustiměři. Ve 14. století byly vlivné i další levobočné Přemyslovny, jež se za vlády Karla IV. začaly osobně podílet též na korunovacích českých královen. www.sar-blochova.cz

Video: Cesty k sobě – více na www.cestyksobe.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/user/Cestyksobe

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk