Eva Zimmelová: Jarní očisty a půsty – Proč je čínská medicína vidí tak nerada?

94
Foto: Pixabay.com

Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.

Když se řekne jaro a zdraví, snad každému alternativně zaměřenému člověku u nás naskočí: „No jasně. Jarní očista a zdravý půst.“ Ale platí to skutečně? Jak se na to dívá čínská medicína. A proč má jarní půst u nás takovou tradici? Jsem praktik čínské medicíny už 25 let, tak k tomu mám, myslím, co říci. Pojďte se spolu se mnou trochu víc a hlouběji podívat pod pokličku:

Logiku najdete v přírodě

Přes zimu vše spí a odpočívá. Noc převládá nad dnem, příroda regeneruje a shromažďuje síly. Jakmile se Slunce otočí a vrací směrem k nám, jeho Yang polechtá energii přírody. Ta nejdříve ve slabých náznacích, ale každým dnem stále silněji, narůstá a stoupá. Této fázi Qi říkáme v taoismu Prvek Dřevo. Znamená expanzivní růst životní energie směrem nahoru a ven. Právě Prvek Dřevo dává sílu jemným výhonkům trav prorazit na jaře skrze tlustou vrstvu betonu, způsobí že tam, kde zatím sedí na větvích jen schoulené pupeny, se za pouhých pár dní směje na vás celý hotový list. To Prvek Dřeva vyláká nad zem křehké sněženky, abychom žasli nad jejich křehkou krásou.

Chránit energii dřeva, která je klíčová pro celý další cyklus

A ptám se vás. Jak budete zacházet se sotva klíčícím semínkem a choulostivou čerstvě vylíhnutou sazeničkou? Odepřete jim zálivku a vystrčíte za dveře? Nebo je budete bedlivě sledovat, zalévat, či dokonce přiklopíte nějakým průsvitným kelímkem, aby neofoukly. Dokážu si představit, že se o ně budete starat jako o miminko, aby měly všechno co potřebují k růstu a zesílení. „Je třeba chránit nový život“ píše se v základním spisu čínské medicíny Vnitřní knize Žlutého císaře, a myslí se tím, že sotva probuzenou energii Prvku Dřevo máte živit a pěstovat, nikoli perzekuovat očistou a hladověním.

Klíček energie pro celý další roční cyklus stane se osekáním a hladověním slabým nedochůdčetem.

Vystartovat na tělo s očistným půstem je z pohledu Qi stejný hrdelní zločin, jako vzít motorovou pilu, a sotva se míza stromů probudí, začne stoupat vzhůru do koruny a plnit natěšené pupeny, nemilosrdně seřezat větve i kmen až ke kořenům.

Čínská medicína má k pročišťování ryze individuální přístup

Aplikuje ho výhradně tehdy, je-li to na základě předchozí diagnostiky potřebné, a pouze na dobu nezbytně nutnou. Jestli má obecně podle čínské medicíny v nějakém ročním období smysl zaměřit se na očistu, pak na podzim. Tehdy oddělování kalného od čistého má na starost Prvek Kov. Energie klesá, odumírá nadzemní část rostlin, opadává listí, příroda se čistí od všeho, co už nepotřebuje, aby se mohla uložit v klidu k zimnímu spánku.

Jarní půsty k nám přeci patří…

Pokud máte stále neochvějný pocit, že půsty k jaru v našich končinách prostě neodmyslitelně patří, pak říkám ano, ale jejich smyslem a záměrem rozhodně nebylo pěstování zdraví. V křesťanských zemích půst patří do jara kvůli svátku ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Období před Velikonocemi má být časem rozjímání a kontemplace, a tím i střídmosti ve všem světském. Druhý důvod je ryze pragmatický. Dříve neexistovaly lednice a temperované sklady. Zásoby z podzimních sklizní prostě a jednoduše docházely. Jedlo se to, co zůstalo díky trvanlivosti.

U nás bývá zvykem spojovat si s radami čínské medicíny pouze doporučení ohledně potravin, které bychom měli daný čas jíst. Ano, strava patří mezi čtyři základní metody léčby čínské medicíny, a já na ni kladu při práci s klienty vždy veliký důraz. Kromě bylin a akupunktury a cvičení, s každým svým pacientem rozebírám osobně i jeho jídelníček. A pro ty, kteří se do mé ordinace nevejdou, vysvětluji ty nejčastější chyby, které v praxi u klientů vidím v online programu Jíme hezky, který otevírám několikrát ročně vždy v živém vysílání. Máte tak možnost se na vše nejasné hned doptat a důkladně pochopit. Žádná předtočená videa, žádná umělá inteligence. Pouze má i vaše poctivá práce.

V tomto článku však pro období jara shrnu svou radu o jídle do jediné věty, jejíž smysl jsem vysvětlila v předešlých odstavcích: Hlavně, prosím vás, jezte.

Přeji vám všem s nadcházejícím jarem silnou mízu pro vaše Dřevo.

Autor: Eva Zimmelová, terapeut čínské medicíny
Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/…da/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk