Eva Kavková: Jak spolu souvisí tvůrčí potenciál krásy a sexuality

527
Foto: Pixabay.com

Rok 2019 je o velkých transformačních krocích a heslo před každou “radou” zní – nesmí se nic uspěchat! Je to obecné pravidlo, ale v tomto roce je to obzvlášť důležité respektovat.

Posuny ve vědomí mají šanci přicházet jen, když je ve vztahu (k sobě či v páru) ponechán prostor pro vylíhnutí, což dotváří obecně chybějící ženský princip.

To, kde já osobně vnímám naši největší práci v těchto dnech je právě vnést tento nový aspekt do našich vztahů a zvládnout tak téma opravdové lásky. Pochopila jsem totiž, že láska, která spojuje ducha i tělo, se musí vyvinout stejně jako miminko v břiše matky. Je to přibližně stejně dlouhý proces, který podle mých výzkumů z praxe detoxikuje oba partnery od jejich předchozích zranění a zejména od jejich toxického pojetí lásky (závislé).

Někdy to trvá i déle.

Tento proces má několik fází a sexuální je právě ta úplně poslední.

Z praxe také vidím, že je tento přírodou nastavený mechanismus dokonalý a zatím jsem nenašla nic, co by jej umělo nahradit.

Proč? Protože právě přes pochopení tvůrčí sexuality (tzn. docílení elektro-magnetické sexuality) v milostném vztahu probíhá skutečné zvládnutí démonů v nás. Proto jsou právě milostné/sexuální vztahy takovou hybnou silou současné transformace.

A tak jsem spojila některé další souvislosti, dnes jak úzce spolu souvisí KRÁSA A SEXUALITA.

– Žena je krása a žena miluje krásu. Každá žena žijící svůj pravý účel toto nejen ví, ale i žije.
Žena ve své pravé přirozenosti je vždy krásná a sexy. V mých kurzech vedu nejprve k důstojnosti ženy a v pokročilých kurzech, jak s touto důstojností pracovat tj. stát se ženou čaro-dějkou. Právě v tom leží i její největší sexualita – v její přirozenosti a napojení na zdroj. Ona se doslova stává v jednotě zdrojem. Ženská sexualita je velmi odlišná od mužské a my se ji dnes doslova musíme naučit úplně znova.
Žena důstojná nevisí na kultu krásy, nelpí na něm a zároveň mu neobětuje celé své snažení.

Žena, která pochopila svou přirozenost, dokáže žít v souladu se zdrojem a prožila se zpět do pochopení svého magnetismu, pochopila svou pravou sílu.

Žena má totiž obrovskou tvůrčí schopnost, a když si není vědoma své síly, zneužívá ji.

To znamená, že svou nepochopenou sílu z-ne-využívá a to se chová tak, že je její síla obrácena proti sobě samé.

Tím se stane ovládanou komplexem méněcennosti, nepochopená hodnota v ní se chová v první řadě jako zneužitá síla. Její zneužití tedy vždy začíná u ní samotné, a její víra jí manifestuje navenek to, ČEMU VĚŘÍ. Přitahuje do své vibrace lidi, situace a skutečnosti, které ji přináší zneužití.

Proto tento první stupeň, tj. navrácení se do zdravé psychiky jsem vytvořila online kurz- http://www.evakavkova.com/kurzy/293/

A tak se velmi jednoduše může KRÁSA ŽENY tj. její ctnost stát neřestí právě jako je to u sexuality.

Sexuální energie je jedna z nejmocnějších tvůrčích sil, které člověk má, a když se neumí využít správně, je stejně tak silně destruktivní.

Analogie je v tom, že zvládnutá sexualita znamená přes vědomou sexualitu (jakoby pochopení útrob tvůrčího potenciálu sexuality) že jsme schopni procitnout do největšího tvoření zde na zemi.

Ale pokud se zasekneme v rovině chtíče a tedy ve zvrácené poloze sexuality, jdeme do destrukce a jsme tím samým, co nás má možnost vyvíjet, degradováni.

Stejně tak je to s krásou.

Ano, je to Pravda, krása je vždy povýšená, ale je povýšenost krásná?

Pravá krása vychází zevnitř, avšak není na úkor krásy zvenku a obráceně. Tedy krása ženy je naprosto zásadní a jedna z hlavních úloh ženy je skutečně – dbát na svou krásu. Žena je krásná, ale nemá viset na kultu krásy a obětovat mu celé své snažení.

Žena musí vždy najít čas a energii na svou krásu. Krása je její absolutní no. 1 vstupní ticket.

Ale stejně tak důležité je, že žena svou komplexitou pomáhá muži rozpoznat, co je krása skutečná.

Proto to bůh vytvořil tak, že muž se táhne za krásou povrchní, stejně jako za sexualitou povrchní/tj. mužskou.

Je to dané tím, jakou psychikou muž vládne. Jeho psychika je zaměřena na cíl, nemá tedy schopnost vidět překážky, aby byl co nejvíce úspěšný. Právě proto se může dobře dostat k cíli. Je to jeho přidaná hodnota ve vztahu. To formuje i jeho vztah ke kráse, tedy jde vždy po tom, co nejvíce září.

Ale stejně jako v přírodě, i nejkrásnější žena je mnohdy nejvíce nebezpečná. Příroda dává velmi pestré zabarvení hadům, co jsou jedovatí, hmyzu, co je jedovatý atd… a tím říká druhým POZOR NEBEZPEČÍ.

U lidí jsem to navnímala za svůj život, i přes svůj život, úplně stejně.

Právě proto, že krása nám vždy otevírá všechny dveře, je tolik nebezpečná, pokud je skombinovaná s vnitřní nedomilovaností.

U žen se jí otevírá přímo past v tom, že za každou pozorností vidí lásku. Ale bohužel nevedená vzorem úspěchu – matky bohyně – taková dívka

a) nezná a nevěří ve svou hodnotu ženství

b) neví, že ona je tím zdrojem a božskou tvořivou silou

c) ve strachu o své bezpečí se oddává příliš brzo muži, který ji ani nemusel nic prokazovat.

U muže se jeho krása stává podobnou zradou. Muž, který nemá vedení od své matky, jak se chová žena bohyně a neviděl u svého otce, jak se taková důstojná žena dobývá, dostává každou, na kterou si ukáže a prochází postupně do velké degradace svého mužství. Muž totiž roste ve svém mužství pouze přes překonávání překážek, a pokud mu toto není zprostředkováno, roste v něm jen falešná hrdost, necitlivost a arogance.

V ženě je to opačně a právě proto se říká, že když žena má 30 chlapů je kurva a muž je král. V ženě totiž při každém “oddání se” roste komplex méněcennosti tím, že se k muži okamžitě přiváže a ve své zraněné psychice už nemá šanci dovést jej k tomu, o čem snila.

U mužů se posiluje – strach z odmítnutí, který je na svém vrubu strach z manipulace. (Žena, která nezná svou pravou hodnotu, manipuluje skrze svůj nepochopený komplex méněcennosti a zpětně je manipulovaná)

U žen se posiluje – strach z opuštění, který je na svém vrubu strach o život. Žena se ze strachu rychle přiváže a právě přes příliš brzkou sexualitu trpí nejvíce. Je to proto, že se okamžitě otevírá její oddanost a veškerý emoční, nervový a endokrinní systém. Podvědomě očekává a chce zaštítění od muže, který není připraven. Proto když žena začne vyžadovat vážný vztah, vždy ve své ponížené hodnotě začne manipulovat. Tím se u muže spíná strach z manipulace, a proto se stahuje. Žena si myslí, že ji opouští a spouští se její strach z opuštění, což naplno rozjíždí její nevědomý komplex méněcennosti. Po mužském scénáři, který nastavila právě už tím, že se s ním vyspala posílen, v jaké vibraci je dnes společnost, začíná svou nedoceněnost odpracovávat [po mužsky = výkonem skrze svého vnitřního muže] a přituhuje ve svém “sloužení”. Netuší však, že její jediná služba ve vztahu je právě tím, jaká je žena. Tam ale tvoří neustále jen větší dluh, protože svou snahou zalíbit se, posiluje stále více a více svého vnitřního muže. Tak úsluhami, pečením, vařením, plánováním, sexualitou a “JÁ SAMA” chováním manipuluje přesně jako matka dotyčného, který tak důvěrně kopíruje její model lásky jejího otce. STRACH, který oba dva na začátku nazývají zamilovanost je jen závislost na tom, co doma poznali … https://www.youtube.com/watch?v=S1Nmtc0Yh_Q

Oba dva si potvrzují své strachy právě tím, čemu věří.

U mužů namísto mužství pravého, jim jejich krása dávala aroganci a neschopnost čelit překážkám, protože to nepotřebovali. Nedomilované a nezaštítěné krásky se jim samy podbízely a jejich schopnost dobývat, ale hlavně “být odmítnut” neměla žádnou praxi.

Takže každý krásný muž se vlastně vůbec nemusel snažit a tím oslaboval svou možnost stát se opravdový, zodpovědný rytíř. Zodpovědnost na sebe přebírala žena, právě přes svou snahu tolik se zalíbit. Tím se totiž v ženě posiluje vnitřní muž a tím i její přebírání zodpovědnosti.

Jeho schopnost dobývat ženu přešla do úplného zvrácení, že ženy dobývaly muže a on uvěřil tomu, že tak je to správně. Právě proto, že žena vede růst či pád muže.

Pokud žena netáhne muže k duchovní lásce a zůstává jejich pochopení lásky na úrovni první čakry a té lásky nejnižší, je to bohužel vždy velmi krátká láska. Velmi rychle dochází k přesycení a odvržení.

V psychologii existují tyto fáze: Hlad-nasycení-přesycení-odvržení.

A tak se z takových žen, které nezvládly a nepochopily úlohu krásy stali jedovatí hadi, kteří infikovali společnost. Žena na takové počínání přistoupila jen vlivem dlouhodobého vývoje mužské společnosti a velkého tlaku na její strach o život.

Tento tlak a strádání duše vytvořilo novodobé nemoci, které se právě jmenují rak-o-vina. Žena podvědomě trpí velkým pocitem viny, že neplní svou pravou úlohu.

A tak se její ne-moc stává její medicína.

Žena má teď jedinou úlohu.

POCHOPIT SVOU CELISTVOU KRÁSU

– PŘES POCHOPENÍ SVÉ DUCHOVNÍ PODSTATY – toto veškeré učení o ženě a její úloze, praktikování síly, kterou žena má danou od Boha
– PŘES DISCIPLÍNU SVÉ INTELEKTUÁLNÍ LÁSKY – chtít vědět vše o své úloze, učit se od zdrojů, které již tuto moudrost žijí
– PŘES SVÉ EMOCE – přes emoční očisty, sdílení s milovaným mužem, sdílení s ženami moudrými a vnímání své podstaty přes emoce. Žena důstojná se zná a rozumí si – přes emoce.
– A PAK AŽ TEPRVE JE MOŽNÉ POCHOPIT SÍLU A TVURČÍ POTENCIÁL NAŠÍ SEXUALITY – protože jen takto nastavená moudrá a důstojná žena, která není ustrašená a manipulativní…, jen taková žena vstupuje do sexuality ve zdravé psychice. Tzn. nechá o sebe ucházet, přivede muže k takovému vědomí své důstojnosti, že vidí a zažívá [nejen poslouchá] jak ji umí muž zaštítit, postarat se o ni … A to je spouštěč pro její schopnost úúúúplně se oddat.

Žena jen v takovém stavu je schopna prožívat svůj pravý magnetický potenciál v tvůrčí sexualitě – kdy muž prokázal činy svou schopnost se o ni postarat úplně a odpojil se od matky…

Takové prostředí dává ženě schopnost úplně se oddat a být magnetickou, vytvořit pro muže magnetickým působením nový tvůrčí potenciál a doslova rozsvítit jeho světelné tělo.

Je zde jediná cesta. Žena potřebuje zpět pochopit svou úlohu, projít v sobě všechny strachy z opuštění, od-pustit si všechna ponížení, zrady a křivdy, od-pustit v sobě všechna přesvědčení o nedokonalosti své dívky, ženy a matky, kterou sama v kolektivním vědomí pokřivila.

Až toto zvládne, a to jen přes praxi tj. ve schopnosti nechávat o sebe ucházet.

Tam teprve pozná, kdo je pravý muž, jako muž přes ni poznává, kde leží pravá krása. Tam a jedině tam v té praxi se děje to, že oba dva rostou schopnost být muž a žena, projít ve svých mělkostech do hlubin opravdovosti své duše a svého potenciálu. Tam se teprve otevírá rovina opravdové SVOBODY bytí. V nepřivázanosti k výsledku, v nepřivázanosti ke hmotě a požitkům, k jeden druhému. Tam se rozjíždí největší potenciál a právě čarování. Tam se dějí zá-zraky.

Přichází pro nás dny, kdy se tato praxe “průchodu do opravdové krásy ženy” stane běžnou a znova se začne předávat z moudré ženy na ženu. Zatím to chápe moc málo žen, ale mnoho žen už ví, že to staré nefunguje. Prožíváním kontrastů, které bolí, stále více žen hledá.

Protože jsme se ale po mužsky naučily chtít rychlé a jednoduché řešení, toto je pro mnoho žen nepřijatelná forma proměny, a tak živoří dál ve starém a snaží se vyšlý model přešít na něco módnějšího. Stará látka se ale trhá a nakonec se sama úplně rozpadne. Žena zůstane nahá a pak se teprve ve své otevřenosti a obnaženosti rozhodne, co dál.

Je to doba mnoha velkých změn. Jedna ze změn je i to, jakého muže má taková moudrá, krásná a smířená žena k sobě přitáhnout.

MUŽ nemá být už finančním otrokem a naopak spojením toho páru vzniká společné tvoření a společná hojnost ve všech podobách.

Žena je přijímající, muž dávající, avšak aby se plně projevil nový odraz nového posvátného božského propojení přijímání a dávání je tolik důležité, aby žena nejdříve přijala muže i bez finanční či materiální podstaty a dokázala v něm nejdříve přijmout jeho hluboký cit, protože jedině takový muž dokáže tvořit produchovněnou hmotu.

Jinými slovy, v procesu ucházení se detoxikuje od matky a pokoří v sobě manipulaci, které se bojí a pak sám dělá.

Osvobodí se od návyku matky, které podvědomě hledá u své ženy.

Ucházením o svou ženu si uzdravuje psychiku muže, tj. stává se opravdovým mužem, který se snaží být lepším právě pro svou múzu, je ochoten projevit svého vnitřního rytíře v sobě. Sám pociťuje růst vnitřního muže a vnímá to, že to je díky ženě, kterou si vybral. Vzniká právě spojení – tvůrčí spojení.

Je to proces, v kterém se postupně muž skrze přijetí ženou otevírá takovému citu, který umí zhmotnit peníze v lehkosti, v jednoduchosti a bez zbytečných vlivů a omezení. Je to propojení ženských emocí lásky a hlubokého citu muže, kteří dokáží společně být novým materiálním a finančním odrazem božského propojení. Je to střetnutí všeobjímající lásky ženy a hloubky citu muže. Tam vyvěrá nová finanční a materiální stabilita obou.

Jak souvisí schopnost muže realizovat se ve hmotě vedle novodobé ženy?

Přijetím vnitřní ženy a to i ženy matky v novém světle a v propojení tvojí vnitřní dívkou a tedy i tvou dcerou přichází nový rozměr ženství v tobě a to otevírá i nový rozměr vnitřní ženy a vnitřního muže v partnerovi po tvém boku.

BUĎ TĚ PŘIJÍMÁ V TOMTO VELKÉM ROZMĚRU A UPLATŇUJE SE S TEBOU NEBO JIŽ NENÍ SCHOPEN DÁLE OTEVŘÍT TVŮJ POTENCIÁL.

Toto znamená, že buď muž bude chtít být součástí takovéto uzdravující mise, která vede přes dlouhé ucházení anebo uzdravení nelze realizovat s takovým mužem.

Muž, kterého si přitáhne žena do své vibrace je vždy velmi intenzivní a má velký potenciál se ženou růst. Právě proto se vzájemně přitáhli. Žena si na muži, často krásném muži, řeší svou schopnost odolávat povrchní sexualitě. Muž si přes ženu, téměř vždy přes krásnou ženu, řeší své odpojení od ženy matky manipulátorky. Je to proto, že on se v zájmu získat, co vždy dostal jednoduše, odnaučuje manipulativní lásce. Musí pro to teď něco udělat. To mu ale může zprostředkovat jen žena moudrá, žena DŮSTOJNÁ.

To vše přichází s mými online kurzy.

Umění být opravdu šťastná http://www.evakavkova.com/kurzy/293/
Jak se stát ženou čaro-dějkou?

Co vás čeká v mých kurzech – prakticky?

Žena se v procesu dorůstání do ženy důstojně NAUČÍ:

zamilovat se do sebe
– pochopí svou opravdovou hodnotu
– úplně rozpustí pocity studu, viny a všechny související strachy [včetně žárlivosti]
– pochopí, jak prospěšná je tím, když spočine ve své pasivitě/trpělivosti a dá prostor muži být aktivní
– dorostou ji “ruce”. Objeví znova způsob, jak samu sebe vyživit ve své lásce. Tzn. prožije se zpět do pochopení své úlohy ženy a napojení na přírodu. Zakrněním ženského principu, žena ztratila vědomí svých vlastních rukou, jak přijímat výživu z přírody.
– pochopí své opravdové potřeby a dokáže je komunikovat volným způsobem muži právě přes sdílení svých emocí
– přestane být závislá na formátu lásky podmíněné, která je ironicky vždy spojena s pocity strachu. Právě proto závislá láska není vlastně láska, ale strach následovaný endorfinovou úlevou. Naučí se, že Láska je čistá přítomnost, důvěra, vědomí a tam je i oddanost, kterou ona vede muže k tomu, chtít pro její oddanost být zodpovědný.

Proto se tolik ve své tvorbě věnuji práci na strachu z opuštění, který jsme historicky řešily tak, že jsme se s mužem vyspaly, abychom jej přivázaly. Doplatily jsme na to my, ztrátou své důstojnosti, muži své chrabrosti, protože nebylo kde ji praktikovat a finálně celá společnost, protože pomalu vymizel žensky/jemný formát života.

A protože je “přivázaná/závislá žena”, žijící podle mužského scénáře pro společnost neužitečná, naše vztahy se rozpadají. Rozpadá se tak i společenské hodnoty a nejcennější komoditou se stává LÁSKA.

Krásné dny

Eva
www.evakavkova.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz