Eva Kavková: Jak pracovat s tupým chtíčem sexu?

811
Foto: Pixabay.com

V procesu ucházení, ale i v procesu rekonstrukce vztahů či jakéhokoliv zlepšení vztahů ve svých postupech uvádím, že je potřeba, aby žena došla k uzdravení ve své psychice a pochopení své ženské sexuality.

Takové uzdravování může trvat i několik měsíců, protože se jako ženy neustále potýkáme s tím, že žijeme v plně mužsky nasměrované a fungující společnosti. To, jak jsme se naučily prosazovat se a kolik nás to stálo sil, je ta samá síla, jež nás táhne zpět při procesu, kterým se snažíme najít zpět naši ženskou podstatu/přírodu. Je to tedy poměrně složitý proces, kde ironicky nejvíce potřebujeme podporu svého okolí. Proč ironicky? Protože je to právě žena a ženská kvalita být zodpovědná za tvorbu vztahů, a tak skrze vztahy čerpáme zpětně pochopení své hodnoty. Právě proto neustále připomínám, jak důležité je obklopovat se těmi, kteří si nás váží, kteří nás milují a opravdu nás přijímají.

Při tomto uzdravování je zde jedna personalita, na které nám obzvláště záleží a tomu chci věnovat tento článek.

JE TO MUŽ, manžel, může to být i někdo, koho nazýváme přítel, a v případě úplně nového stavení vztahů, jsou to uchazeči.

Proces pro stavbu zdravého vztahu podle série videí 5 kroků k trvalému štěstí, který jsem nazvala „proces dlouhého ucházení“ je nastaven tak, že se žena během dlouhého ucházení dostane do nejvyšší úrovně pochopení své sebe-hodnoty (a s tím i celé své komplexity). Tam dozrajeme nejen k naprostému docenění ženy a muže, ale i k pochopení vzájemných kvalit a toho, co kdo do vztahů vnáší. Přichází skutečná celistvá láska skrze všechny úrovně a úplně se rozpustí běžné přivázání k dětským modelům lásky (u muže na model lásky převzatý od matky a u ženy model lásky otištěný z vibrace otce). Doslova se rozplynou všechny strachy, zejména strachy z opuštění a trauma z manipulace. Kompletně se odpojíme od nízkých emocí včetně žárlivosti a nahradí se postupně vírou, odvahou, důvěrou, optimismem a nakonec i celistvou láskou.

V procesu dlouhého ucházení si vzpomeneme, že jsme se sem nepřišli učit lásce, avšak přišli jsme se naučit vědomě komunikovat, abychom pochopili, že my už láska jsme.

A tady je ta úzká spojitost s tématem tohoto článku. V procesu dlouhého ucházení muž naprosto pochopí svou podstatu, kvalitu, sílu a komunikuje z pozice svých zodpovědností. Žena dozraje do pochopení své hodnoty a jejich komunikace neprobíhá skrze filtry zranění a nedocenění, ale z uvědomění si své vzájemné kompatibility.

Muž, jež se několik měsíců uchází o ženu, o kterou má zájem, totiž ví, že je ve stejné pozici jako všichni ostatní. To znamená: Žena se v procesu dlouhého ucházení úplně uzdraví, dojde do pochopení své hodnoty, svých potřeb a svých úloh tak, že s žádným z uchazečů nemá sexualitu, nikoho nekrmí a s nikým nebydlí.

Zní to jako naprosto zpátečnické nebo naprosto nereálné? Ne. Většina těch, kteří toto čtou, mají za sebou dostatek přesvědčení o tom, jak „funguje“ vztah postavený na sexualitě. Je to vztah postavený po scénáři muže, a to je vždy prostý scénář. Není to urážka ani výsměch, je to jen fakt. Muž je někdo, kdo byl přiveden na svět, aby věci zjednodušoval a žena je naopak ta, která je neustále rozvíjí a tvoří (může se říci i „usložňuje“). Žena je ta komplikovaná, a proto se v minulosti vždy stavěl vztah po scénáři ženy. Žena však musí skrze mnoho uchazečů dozrát do vědomí své absolutní hodnoty, aby vztah skutečně vedla v napojení na božské, a ne v napojení na ego [tj. strachy a chtíče]. Tedy, když je žena v takové zdravé psychice a pochopila svou podstatu, je tou nejlepší tvůrčí silou pro cokoliv, tedy i pro tvorbu vztahů. Ten největší přízvuk je teď na tom, že žena, která toto opravdu umí, musí mít vyčištěné všechny předešlé zranění a bolesti, musí úplně uzdravit své emoční tělo. V opačném případě nese vše do vztahů a jen se opakuje bolavé a stává se bolavější.

Tohoto uzdravení se prakticky nedá docílit bez sexuálního půstu. Skrze takový proces se totiž děje to, čemu se říká sublimace. Veškeré soustředění na pudové, živočišné a primitivní prochází do dalších energetických center v ženě a tím ona vede své uchazeče k vyššímu. Muži se opravdu nemusí bát, protože je to ve finále začne bavit a výsledky jejich vlastního růstu jsou ohromující.

Často se v počáteční fázi při procesu dlouhého ucházení setkávám s tím, co řeší nejen muži, ale hlavně ženy (pro sebe, ale i ze strachu, že to muži nedají). Tedy sexuální „potřeba“, kterou jsme na sebe z důvodu nevzdělané kultury natáhli. Dokonce se setkávám s tím, že jsme uvěřili, že je to naše tzv. základní potřeba a navíc, že má být každodenní či velmi častá.

Navíc se bavíme vždy jen o mužské sexualitě. Sexualita celistvá včetně sexuality ženské trvá hodiny a nedá se tedy praktikovat často.

Sexualita, na kterou jsme si zvykli je mimochodem pro ženu velice destruktivní a vlastně ženu dál ponižuje ve své schopnosti nalézt cestu zpět sama k sobě. Skrze takovou nevědomou sexualitu je ovlivňováno protichůdné proudění hadí síly. Co to znamená?

* Hadí síla je síla naší společné sexuality a v takovém scénáři, kde žena a muž nevychází z pochopení své vlastní hodnoty, hadí síla snižuje seberegeneraci a sebereflexi v každodenním životě. Jednoduše se hadi síla točí v bludném kruhu. Nestoupá do vyšších čaker, neočišťuje je, nedává a nepřináší jim takovou esenci, co je ve skutečnosti její podstata. Často je provázena i únavou mnohdy ihned po sexu.

Návyk na častou sexualitu je však droga jako každá jiná, a tak se skrze proces dlouhého ucházení skutečně děje detox. Takový detox má různé příznaky, únava, bolesti těla, hlavy, divné nálady, chutě k jídlu, podráždění, agrese atd.

Jeden muž procházející skrze dlouhé ucházení vznesl otázku: Co tedy dělat, když mám při pohledu na ženu při ucházení čistě tupý chtíč sexu?

Nejde vysvětlit člověku, že má něco vydržet či trpět. Tak to není. Celá tato úloha dlouhého ucházení je potřeba brát tak, že se musíme podívat na sexualitu a sňatek odděleně. Tím je myšleno, že sex není důvod pro svatbu, stejně jako svatba není důvod pro sex. Ještě, aby to bylo lépe pochopitelné, udělám krok zpět. Všechny existující vztahy z drtivé většiny vznikly ze sexuální úrovně, a tedy jsou vedené po scénáři muže. Podívejme se tedy, co jsou u muže dvě ze základních potřeb. Dobře se najíst a dobře to vyloučit. To ale přece neznamená, že to potřebujete ve stejný moment spojovat. Nebudeš sedět na wc a jist pizzu. Proč se tedy současní lidé vše snaží spojit? Uspokojení sexuálního přání s tím, co považují za vztah? Ano, je to, protože jsme plně přijali mužský formát života, který má tendence vše zjednodušovat.

A ženy ze strachu a z nevědomého komplexu méněcennosti přistoupily na vztah po mužském scénáři. A to pozor, i když vztah ovládá žena v mužské energii, je to plně postavené po scénáři muže. Dlouhodobě je to nefunkční model pro ženu, ale nakonec i pro muže. Proč?

Je tady potřeba vnímat, že skrze tento mužský princip, jakým jsme zakládali vztahy, žena vždy skončí v područí komplexu méněcennosti, tj. v NEZDRAVÉ ZÁVISLOSTI a žije v neustálém podvědomém strachu, který překrývá neustálým dokazováním své ceny skrze mužské výsledky [ženské zapomněla]. Z mých lekcí můžete dosledovat, jak vznikají strachy a dál živí nepochopený a nevyčištěný stud [pocit zneužití/ využívání] a pocit viny.

Zde se dozvíte Proč se muži nechtějí ženit

Dokud se žena nedostane do zdravé sebehodnoty v pochopení svého ženství, nemá šanci stavět VZTAH PO ŽENSKÉM SCÉNÁŘI. Jedině takový vztah může fungovat pro ni, muže i celou rodinu. V opačném případě žena nevede, ale svádí do toho, kde se sama nachází, tj. do závislosti. A to je tedy systém, který se dá nazvat, že „jste na drogách“ a ani to nevnímáte. Je tedy zřejmé, že to není zdravý způsob. Skutečně je to tak, sexualita tohoto formátu je totiž úplně stejná jako narkotika. Sexuální přání, které je vlivné a potřebné na to, aby se muž k ženě vůbec začal přitahovat, o ní začal ucházet, ono je nekontrolované. Tedy muž nemůže a neumí kontrolovat své pocity. Je tedy pro něj zásadní začít kontrolovat rozum. Jak? Je třeba začít se vzdělávat, číst knihy, začít meditovat, tj. dostat svůj rozum pod kontrolu. Protože se kontrole potřebuje muž podrobit i ve sňatku.

Pojďme se totiž podívat na jiné možnosti, jako jsou prostitutky, porno časopisy anebo si vzít toho, s kým už spíš. A to vše jsou opravdu smutné příběhy.

Takže tam, kde se celé schéma nevyzrálého mění, je právě v procesu dlouhého ucházení. Je to skutečně mechanismus, kde se hoch i dívka proměňují v ženu a muže. Zadání je zde tedy takové, je potřeba začít se ucházet o ženu.

TO ZNAMENÁ, TVÉ SEXUÁLNÍ PŘÁNÍ JE TO, KTERÉ TĚ PŘITAHUJE K TOMU, ABY SES VŮBEC O ŽENU ZAČAL UCHÁZET. TO JE JEHO HLAVNÍ VÝZNAM, ale nemá se v tomto bodě zastavit. Ucházením o ženu se muž opravdu velmi silně realizuje. Protože se kromě čistě fyzického přitahování a využívání té energie jen na sex, veškerá energie se sublimuje do 1. čakry. A tu je potřeba umět pozvednout, říká se tomu SUBLIMACE. Pozvedneš svou energii do různých tvůrčích projektů. A UCHÁZENÍ se o ŽENU – DŮSTOJNOU, TO JE FAKT HUSTEJ TVŮRČÍ MUŽSKEJ PROJEKT. To znamená, když se muž uchází za svou ženou, jeho hrubé/tupé sexuální přání se bude transformovat výš, tj. v intelekt, snažení, cílevědomost, atd. nebude už tolik silně chtít.

Protože veškeré vaše potřebnosti, které muži mají, a je jich mnoho, např. uvidět jakékoli uznání, v sebeprojevení, ve společnosti, atd., jsme (muži i ženy) vměstnali do jednoho – do sexuality tj. do toho nejprostšího. Veškerá tato kupa potřeb a důležitých součástí pro vztah se převlékla do sexu a on nás teď táhne. Je to doslova tažná síla. Ale bohužel ne dlouho. Stává se pak, že chceme sex stále a opět, a přitom to není opravdový sex. Je to bohužel jen psychiku rozrušující sex.

Je to takový sex, co vám bere energii a přivazuje vás. To jsem popsala již výše o hadí síle. Představte si to tak. Proč se narkoman udržuje na drogách? Protože hledá štěstí. A alespoň na chvíli nachází štěstí v tom, co je vlastně droga. On neví, jak získat opravdové štěstí, tak si pořizuje syntetické, které ho rozrušuje. To samé se děje, proč sexuální narkoman sedí na tomto druhu sexu, protože nezná, jak jinak OBDRŽET ŠTĚSTÍ OD ŽENY. A přitom, když se skutečně začne ucházet o ženu, která má skutečnou energii, muž může dostávat takové štěstí, že bude skákat metr nad chodník. Tam se pak může skutečně zamilovat, a to dokonce bez sexu. Je prostě spokojený. U všech mužů toto bylo v dětství, když ještě nemívali sex. On to umí i bez sexu. Jen muž, jak vše zjednodušuje, nesetkává se zajímavými lidmi a neroste, soustřeďuje pak mysl jen na sexualitu.

A proč, protože na to nemá trénink. Potřebuje chtít namísto dávání energie jen do svalů taky směřovat rozvoj do hlavy a do vyššího vývoje. Další možný postup je, že může i méně jíst, což přímo úměrně ovlivňuje chutě na sex. Posilování chutí vytváří tlaky na to samé – požitky. Je dost složité na toto dávat rady, protože společnost je u nás tak nemorální, vše je tak dostupné a loutek / žen s nízkou sebe-hodnotou je opravdu mnoho. Ale co je opravdu moc důležité pochopit PRO MUŽE. Každý muž, který si s velkou hrdostí jen „udělal zářez“, anebo se ke svým ženám nechoval důstojně a jen je používal (z vlastní nevyzrálosti a pocitu méněcennosti) má od žen vždy odpovídající zpětnou reakci. Tedy když je to síla zloby a křivdy (velmi často potlačené v samotné ženě)? A proto takoví, v mládí Seladoni zůstávají v pozdějším věku nemocní, alkoholici, sami, rozvedení, nemohou se usadit atd. Tak to ženy mají. Ve zraněné psychice a příliš lehkomyslné sexualitě se jejich křivda obrací proti tobě – muži. A nedej bůh, aby tě „takové štěstí“, jež ti mnoho ukřivděných žen přeje, potkalo. A ano, stává se, že se to vyplní, když je takových žen v životě muže hodně. Může se to někdy promítnout i na dětech.

Muž se potřebuje umět přátelit s ženami tak, aby se na něj nezlobily. A je zde ještě jeden mýtus. Muži uvěřili, že jejich hlavní úkol je být tzv. Rozsévači (rozsévači sperma). A to není v pořádku. Je to to zase jen forma manipulace.

A ujišťovali nás, že to je normální, jako že pít alkohol decentně je normální. Ale není to normální, stejně tak jako nás ujišťovali, že sexovat každý den je v pořádku. Vy si myslíte, jak si najdete fajn babu a s ní si pak budete v manželství sexovat až do kopce. Ale to nejde. Takové chování a sex každý den ženu rozrušuje a neustále napojuje na mužskou energii. Nemůže to tak být a zdravá žena to nedovolí. V průběhu dlouhého ucházení se právě potřebujete naučit, že žena nemá podléhat proti své vůli sexu a ani mužské sexualitě. Ona musí dozrát, úplně pochopit svou ženskou sexualitu a tvořit sex jen tak, že ona opravdu chce. Muž se naprosto potřebuje odnaučit denní sex a to, že on ženu vlastní či že sex je manželská povinnost. On se potřebuje naučit přijímat štěstí od ženy a žena lásku od muže jinými způsoby.

Muž potřebuje vzít pod kontrolu svůj mozek. A pod kontrolu jej může vzít jen s pomocí rozumu.

Rozum potřebuje trénovat/posilovat pomocí dvou věcí:

1. číst knihy – vzdělávat se a růst
2. meditací – jakkoliv přivádět svou pozornost na vyšší úroveň

Tedy mýtus, který mají muži v době dlouhého ucházení je, že do té doby, než se objeví žena, kterou se jim bude chtít si vzít, do té doby budou na straně s lehkýma holkama. Pokud tedy zatím nemám ženu, budu chodit s prostitutkou. To ale nebude fungovat, protože by potom z té své udělal zase jen prostitutku. Ty, jako muž, který by zůstal v této pozici, budeš chtít denně sex, a to je pro každou ženu podvědomě rozrušující. Poníží ji to v její sebe hodnotě a navíc pro ní to není potřeba. Ženy nepotřebují denně sex.

Je to opravdu o tom, že z pohledu kolektivního pole, muž v sobě potřebuje přepsat přesvědčení o své vlastní sexualitě. Byli mu předávány takové nezdravé vzory, které je teď velice složité proměnit. V současnosti jsou v kolektivním poli u mužů sebedestruktivní přesvědčení v jejich kořenové podstatě o tom, jak mají fungovat skrze svou sexualitu.

Nejdříve je to vše na mentální úrovni, poté na emoční úrovni, a to velmi ovlivňuje jejich fungování celého proudění hadí síly.

Každodenní sexualita je pro ženu velmi destruktivní, protože žena potřebuje spočívat více ve svém srdci. Muž, který již překonal nízké pudy, také může zůstávat delší dobu pouze v srdci. Muž, který má půst se ženou v manželství, potřebuje praktikovat rozum, mysl a tj. číst, meditovat, vzdělávat se a sportovat, aby přemostil tu zvířecí tupou žádostivost do vyšších čaker. Navíc se samozřejmě ženatý muž potřebuje věnovat rodině a ženě na úrovni vyznání jí lásky jinak než skrze sexualitu. Tím se mimochodem buduje doplňování základní potřeby ženy, ale i muže. Muž je denně vyzýván k malému pokroku a žena dostává doplněn vitamin lásky. To je její základní potřeba, dostávat pocit lásky skrze malé ocenění, pohlazení, skrze ženskou sexualitu (pozornost, dárek, vyslyšení, atd).

JE TOHO MNOHO, co se dnešní muži, zvyklí na komfort všech podob potřebují znova naučit a chtít se učit. Pro typ mužů, z kterých jsme my ženy udělaly doslova mužské trosky, je to mnohdy učení na celý rok i roky. Jejich proměna je však přímo úměrná proměně žen. Nebude žena, která se lacino oddá, nebude muž „bábovka“.

A s každou důstojnou ženou roste šance potkat muže, který se skutečně chce stát rytířem!

Ještě zde možná vyvstává otázka na to, proč je tak důležitý na první pohled takovýto striktní přístup a postup? Sexualita až po svatbě. Opravdu je tolik důležitá svatba, atd?

Sama jsem toto zkoumala ze všech stran a dnes již mnoho let sleduji odpověď na tuto otázku. Mám již dostatek vlastních důkazů a podepisují se pod tento postup „dlouhého ucházení“ úplně. Ano, toto je model, kde podle mé rešerže, včetně mého přesvědčení může jedině fungovat správná energie vztahu nekonečně dlouho.

Jiné modely také „po svém“ fungují a mohou fungovat, ale většinou a] nefungují, b] fungují na omezenou dobu, c] fungují v potlačené energii obou a třeba i delší čas, ale často se toto potlačení plně projeví na dětech nebo na těle.

Proč to tak je?

Muž se jeví nejbližším druhem ženy, a proto je žena Bohem sezdaná a měla by mu sloužit tak, jako blízky druh.

Avšak simultáně si vždy potřebuje uvědomovat, že muž je od ní výše v pozici (zejména protože ji má kompletně ochraňovat). Tedy, znajíce toho žena mu potřebuje umět ukazovat svou poctu.

Mužská psychologie je postavena tak, že se odlišuje od ženské. Samotná konstituce muže je doslova navázaná na jeho přání být hospodářem ženy a žena ve své konstituci má sklony sloužit muži.

Co toto přesně znamená?

Konstituce ukazuje, že muž dominuje. Je tedy velmi důležité, aby si žena našla a vybrala takového muže, kterému se bude chtít oddat, sloužit (skrze svou důstojnost v plném pochopení svého ženství). Sloužení je zde v podobě žena konající službu z přebytku. Nejedná se o podobu, kterou známe z rodin, kde žena z nepochopené své vlastní hodnoty posluhovala všem a sebe úplně opouštěla. Tady je důležité přijmout jednu velmi důležitou pravdu: JE TO JEDNO jaký muž se k vám přiváže a vy k němu, žena mu bude vždy sloužit. Je to ženská příroda = podstata. Tak je velmi moudré, vybrat si, s kým to bude. A pokud nebudete sloužit svému muži, znamená to, že nejste vdaná. (Půjdete do práce a budete sloužit různým cizím mužům). Znamená to tedy, že má žena sloužit jakémukoliv muži? Ne. Ona vybírá komu.

Žena potřebuje vybrat takového, komu sloužit chce a aby byl důstojný tomu, že mu slouží. A takovému výběru je potřeba opravdu věnovat čas.

Žena potřebuje sloužit svému důstojnému muži

Všechna slova mají obrovský význam, spolu. Jen spolu. Protože ženy často začínají sloužit důstojnému muži, ale ne svému. Či svému muži ale ne důstojnému. Nebo slouží muži i důstojnému, ale ne svému.

Dokonce, pokud v něčem muž nemá pravdu, žena by měla umět mu neodporovat. Takto nikdy mezi manželi nedojde k rozdělení názoru. Toto ale dokáže jen žena, která dozrála do hodnoty důstojné ženy a nemá potřebu mít vždy pravdu. Navíc, co to znamená, že nemá odporovat? MÁ VŠE TRPĚT? NE!! ZLATÝ STŘED JE v tom, NAUČIT SE S MUŽEM MLUVIT TAK, ABY MUŽ NECÍTIL, ŽE SE S NÍM SOUPEŘÍ / sráží. Tedy nejde s mužem mluvit jako dva kámoši a nahrát mu na smeč. Tj. ve smyslu „Co toto je, ty fusky tady pohozený? Hele já jsem připravena sloužit svému muži, ale ty jsi nějaký nedůstojný.“

A muž se okamžitě zapíná na úrovni „Aha, dva muži se potkali“ Muž má takovou psychiku, že jakmile se s mužem začneš srážet, on začne přijímat výzvy. A když žena mluví jako muž, je to pro může výzva k boji. Proto ženská příroda, ženský rozum, žena musí umět zůstat v tonuse svého ženského umění, a dělat to tak, aby došlo ke spolupráci. Muž má totiž vždy čelní útok zaštítěn. Tam se žena vždy rozbije. Rozbije se tím, že si sama naběhne na mužský princip a tím rozdrtí sama sebe primárně.

A tady já vidím největší „chyták“ soužití na psí knížku. Žena, která není vdaná v sobě denně živí podvědomý strach z opuštění, který vlastně nikdy neuzdravila. Proč? Protože strach z opuštění ji svedl z cesty do stavu úplné důstojnosti a ona se oddala vztahu podle mužského scénáře [ve strachu být sama]. Jede tedy podvědomě stále na velmi silného vnitřního může. Někde dřív skončila ve své práci při stavení vztahů. Dnešní svazky tak často nazýváme, že ve vztahu „nosí žena kalhoty“. A ještě častěji si žena ve své nepochopené podstatě myslí, že ona je ten šikovný „krk“ rodiny. Ano, je to protože žena tvoří či boří a podprahově vždy vede vztah. Tam, kde to ale není z pozice ženské nekonečné síly, ba naopak je to na úkor její ženské energie, protože to tlačí mužským principem (strachu), ženě nakonec nestačí sil a jednoho dne se to prolomí. (Jsou různé projevy a většinou se různě kříží, pro příklad: nevěra, ulpělost na penězích, nedostatek peněz, nemoc, záněty, úrazy, neplodnost, nemoci dětí, deprese, vzdálené cesty, únik do práce, sportu, alkoholu, atd.).

Ta pravá plnohodnotná ženská síla je udržována jen v naprosté ochraně od jakéhokoliv nebezpečí včetně toho, které ženě vzniká v její hlavě. Toto si žena při výběru svého manžela umí dobře prověřit a za takového svého důstojného muže/manžela se vdá. Tam, kde se nevybuduje taková ochrana od muže a všechny kvality muže, žena spadne ve vědomí si své hodnoty zpět do strachu, a hlavně přestane postupně k muži vzhlížet. Z muže a ženy se pak stávají tzv. partneři (obchodní), či sourozenci nebo jen kamarádi, ještě horší je pak matka/syn nebo otec/dcera spojení. A v ještě hoších případech se stav vztahů propadá do spojení, které je dokonce zákeřné.

V takovém případě, kde se žena nedokáže uvolnit jen a pouze do ženské role, bude vždy v nějaké úrovni ponížení, a to se většinou promítá právě jako podvědomé pohrdání mužem. Žena se pak neustále snaží dokazovat svou hodnotu skrze mužské projevy a výsledky, které se často chovají jen jako ženský chtíč. Takový vztah má dva extrémy, na jedné straně je to pohrdání a na druhé ponižování (které dovoluje i sama na sobě) a mezi tím to osciluje. Ze své praxe jsem pochopila, že tento vzorec je tak neprůhledný samou nositelkou a natolik zarytý do kostí žen i celé společnosti, že nelze pomoci jinak než trpělivě čekat, až sama žena procitne. Většinou se tak děje skrze nesčetné množství emočních bankrotů, bolestí, strádání, nemocí, únavu a nekonečné ponižování.

Je důležité, abychom věděli, že každý si potřebuje odžít tu svou část karmy a dojít k pochopení, že toto byla cesta každé ženy dnešní společnosti. Nepohrdat sebou vzájemně a vždy vzpomenout, třeba taky někdy budu potřebovat tvou trpělivost a soucit, přítelkyně.

Buďte na sebe milé, ženy. Je to doba, kdy proměňujeme mužský princip v ženský tím, že odhazujeme mužské kvality jako je soupeření a nahrazujeme jej ženskými. Naše ženské kvality jsou v nás, ony nikam neodešly. Máme je vrozené ode dne jedna, jen když jsou dlouhodobě nevyužívané, nějakou dobu to potrvá, než se v nich zase naučíme chodit.

Úkol na nadcházející dny:

Velmi podstatné je pozastavit se, když potřebuješ posdílet s druhou ženou, vyjádři ji, že jen sdílíš a nepotřebuješ rady. My ženy totiž ihned rozjíždíme mužský princip v nás a snažíme se přinést řešení. Je to ale na tobě, abys buď ŽÁDALA JASNĚ O POMOC ANEBO ŽÁDALA O VYSLYŠENÍ. Jen toto samotné rozlišení ti dává zpět kontakt se svou ženskou potřebou, tj. BÝT VYSLYŠENA.

Praktické kroky pro ženu, znova připomínám:

Žena se potřebuje úplně uzdravit a napojit sama na sebe, zprůchodnit celé energetické proudění z jakéhokoliv zacyklení. Muž se po jejím vzoru napojuje na flow / proud či na zacyklení, tj. na závislosti.

1. Žena musí pochopit svou cenu, přes emoce. Denně čistit, přes emoce vnímat svou přirozenost, svou přírodu. Je vyšší bytost od muže, a to je její úloha. V propojení s univerzem je ta, která má tuto úlohu propojovat a má tedy být stress free od konání. To jí bere schopnost být ta správná spojka.
2. Žena potřebuje denně doplňovat dophamin a denně čistit emoce,odčišťovat staré vztahy.
3. Žena potřebuje zůstávat stress free od konání za účelem nižších čaker, obživy, přežití, nízké sexuality, víry ve staré paradigma.
4. Žena je ta, která si potřebuje umět udržovat čistotu úmyslu, čistotu napojení, a hlavně čistotu víry a důvěry. Jakákoliv vnitřní nevěra a vnitřní konflikt se reflektuje přes muže stejně tak. Tj. konání a zhmotňování reflektuje tuto nevíru. Vznikají závislosti.
5. Žena se potřebuje denně propojovat se svým srdcem přes pátou, šestou a sedmou čakru. Nesmí být vedená jen srdcem, má pak tendence dávat se na poslední místo. Vždy to je potřeba propojovat s vyšším vedením přes modlitby.

Tj. OTČE NEBESKÝ VE JMÉNU JEŽÍŠE KRISTA sešli na mě Ducha Svatého a

– Očisti mě
– A ochraňuj mě duchem svatým
– Veď mě duchem svatým, hovoř se mnou a hovoř skrze mě

Autor: Eva Kavková
Zdroj: http://www.evakavkova.com/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk