Je důležité znát málo známé zákony karmy

543
Foto: Pixabay.com

Co je to karma? Co jsou to zákony karmy? Karma je sanskrtské slovo pro akci. Jedná se o ekvivalent Newtonova zákona, kdy „každá akce vyvolá reakci“. Když myslíme, mluvíme či činíme, dáváme tím vzniknout síle, která bude odpovídajícím způsobem reagovat. Tuto reakční sílu je možné upravit, změnit či pozastavit, ale většina lidí ji nebude schopna eliminovat úplně.

Účel tohoto zákona příčiny a následku není trestací, ale čistě jen vzdělávací.

Člověku se nemusí podařit vyhnout se následkům svých činů, ale trpět bude pouze v tom případě, že k tomu svým jednáním dospěl.

Neznalost zákona neomlouvá, ať už se jedná o lidské zákony či zákony univerzální. Chcete-li se přestat bát a začít se ve světě karmy a reinkarnace orientovat, níže uvádíme některé informace, které je třeba znát.

Těchto 12 zákonů doporučujeme pročíst. Mohly by vám navždy změnit život.

1. Velký zákon

„Jak zaseješ, tak sklidíš.“ Také známý jako onen „zákon příčiny a následku“. Co do vesmíru vypustíme, to se nám také vrátí. Chceme-li štěstí, mír, lásku a přátelství, musíme BÝT šťastní, mírumilovní, láskyplní a ostatním dobrými přáteli.

2. Zákon tvorby

Život nefunguje jen tak, vyžaduje naši účast. S vesmírem jsme zajedno, navenek i uvniř. Naše okolí vypovídá o našem vnitřním stavu. Buďte sami sebou, obklopte se tím, co chcete ve svém životě mít.

3. Zákon pokory

Odmítnete-li něco, půjde to s vámi dále. Pokud vidíme nepřítele či někoho s povahovým rysem, který je podle nás negativní, ani my sami se nesoustředíme na vyšší úroveň existence.

Skutečná POKORA je jediná – vůči vyšším silám, které nás přesahují, nikoliv vůči lidem, kteří ji po nás vyžadují.

4. Zákon růstu

„Jsi tím, kam jdeš.“ Abychom mohli duchovně RŮST, změnit musíme právě sami sebe tím, že změníme přístup k lidem, místům či věcem kolem nás. Jediné, co je v našem životě dané, jsme MY SAMI, a je to i jediné, nad čím máme kontrolu. Když změníme svůj přístup k podstatě, kdo ve skutečnosti uvnitř jsme, život nás bude následovat. A my se tak změníme rovněž.

5. Zákon odpovědnosti

Svět jen odráží to, co je v nás. Když je něco špatně v mém života, je něco špatně ve mně. Jsme zrcadlem svého okolí – a naopak, taková je univerzální pravda. Za náplň svého života je třeba přijmout zodpovědnost.

6. Zákon propojení

I když se může čin zdát nepodstatným, je nutné ho provést, jelikož vše ve vesmíru je propojeno. Každý krok vedle ke kroku dalšímu, a tak pořád dále. Někdo musí s prací začít, aby ji bylo možné dokončit. První i poslední krok je stejně důležitý. K dokončení úkolu jsou totiž nutné oba. Minulost-současnost-budoucnost – vše je propojeno.

7. Zákon zaměření

Nelze myslet na dvě věci najednou. Když se soustředíme na duchovní hodnoty, je nemožné pomýšlet na nenasytnost či hněv.

8. Zákon dávání a pohostinnosti

Pokud věříme, že je něco pravdivé, někdo ve vašem životě bude povolán, aby zmíněnou pravdu prokázal. A zde uvedeme do PRAXE to, co TVRDÍME, že jsme se naučili.

Je to vyšší úroveň zákona číslo 5 – svět odráží to, co je v nás z jedné poloviny, z druhé pak to, co je v ostatních, aby nás otestovali.

9. Zákon tady a teď

Ohlížení se do minulosti nám brání být zcela TADY A TEĎ. Staré myšlenky, vzorce chování, sny brání příchodu nových.

10. Zákon změny

Historie se opakuje tak dlouho, dokud se nenaučíme, co potřebujeme ke změně své cesty.

11. Zákon trpělivosti a odměny

Všechny odměny vyžadují počáteční námahu. Trvalé odměny vyžadují trpělivou a vytrvalou dřinu. Skutečná radost plyne z konání toho, co konat máme, a trpělivého čekání na odměnu.

12. Zákon významu a inspirace

Zpět získáváme to, co jsme do něčeho SAMI vložili. Skutečná hodnota něčeho je přímým výsledkem energie a záměru do věci vloženého. Všechny osobní příspěvky jsou také příspěvkem do celku. Nedostatečné příspěvky nemají na celek žádný vliv, a to ani negativním způsobem. Láskyplné přispění do celku vnáší život a inspiraci.

zdroj: inspireactachieve.com
překlad: http://www.energiezivota.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk