Duchovné dôsledky konzumácie alkoholu

228
Foto: Pixabay.com

Alkoholické nápoje sú masovo vyrábané a propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny ľudí po celom svete. Väčšina však vôbec netuší, aké mentálne a duševné dôsledky pitie alkoholu vlastne má.

Čo je vlastne alkohol?

Začnime tým, že sa pozrieme na význam slova „alkohol“. Pochádza z arabského „al-kuhl“, čo v preklade znamená „duch, ktorý pohlcuje telo“. „Al-kuhl“ je zas pôvodný základ pre anglické slovo „ghoul“. V ľudovej kultúre Stredného východu označuje zlého démona, ktorý pojedá ľudské telá, kradne mŕtvoly a unáša deti.

Slová „alembic“ a „alcohol“ sú metaforické názvy pre „vodu života“ alebo „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň najčastejšie poukazujú na destilovanú tekutinu, ktorá má pôvod v magických pokusoch a experimentoch alchýmie Stredného východu.

V alchýmii sa alkohol používa na extrahovanie duševnej podstaty nejakej entity. Z toho dôvodu sa používa pri extrahovaní vôní, ktoré sa potom používajú pri výrobe esenciálnych olejov. Konzumácia alkoholu má na naše telo ten účinok, že alkohol extrahuje samotnú esenciu, základ duše, čím sa naše telo stáva viac prístupné okolitým entitám. Deje sa to tak, že nás dostane pod vplyv kvality nevedomosti (tamas), a to oslabí naše vnímanie a duševnú obranyschopnosť. Je známy fakt, že opití a intoxikovaní ľudia majú oveľa slabšiu auru, a potlačené všetky čakry, až na tú najnižšiu – najprimitívnejšiu. Viac o čakrách sa dočítate v našej sekcii meditácia.

Čo sa deje s človekom, ak je intoxikovaný

Väčšina entít (duchov) v našom okolí má nízku frekvenciu (preto nazývame alkoholické nápoje aj „špiritus“). Vďaka tomu ľudia, ktorí skonzumujú nadmerné množstvo alkoholu, často dostanú „okno“ a nič si nepamätajú. Pritom konajú mnohokrát tak, ako by nikdy nekonali, a doslova nie sú sami sebou. Je to preto, že ich oslabené vedomie dočasne ovládne jeden alebo viac duchov, ktorí sa snažia cez hrubohmotné telo „obete“ si užívať. Podobný efekt nastáva pri námesačnosti. Telo ovládne duch, ktorý nad ním prevezme kontrolu. Pri prebudení si človek na nič ale nepamätá.

Duchovia sa snažia používať naše telá ako vozidlo pre vlastné egoistické ciele, temné skutky, násilnosti, prízemné sexuálne praktiky, deštruktívne správanie, znásilnenia a mnohé iné, keďže sami o svoje hmotné telá prišli. Naša duša a jemnohmotné telo sú pod vplyvom alkoholu omámené a „spiace“. Stávame sa teda ľahkou korisťou. Miesta ako krčmy, bary, diskotéky a pod. sú plné takýchto bytostí, pretože ich priťahuje práve kvalita nevedomosti, ktorá tam prevláda.

Určite veľa z vás už zažilo prípady, keď sa veľmi opitý človek choval doslova ako posadnutý. Niekedy sa mu stačí pozrieť do očí, a neveští to nič dobré.

Možno ste v tých chvíľach zažili alebo ste si všimli výraznú zmenu hlasu, násilie, sexuálnu promiskuitu, konzumáciu škodlivých látok, poškodzovanie majetku, konfliktné správanie a iné negatívne prejavy. Zamyslime sa teda nad týmito skúsenosťami a položme si otázku – sú toto prejavy dobra, lásky a pozitívnosti? Je uvedené správanie prejavom uvedomelosti a zdravia? Takéto chovanie bohužiaľ môžeme vidieť na väčšine mladých ale aj starších ľudí v uliciach počas víkendov. Pravideľná sebadeštrukcia sa stala, hlavne na Západe, morálnym štandardom.

Prečo je alkohol spoločnosťou podporovaný?

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu vedie k spomaleniu činnosti nervovej sústavy, zabíja mozgové bunky, je jedovatá pre našu pečeň, oslabuje imunitu a má veľa ďalších škodlivých účinkov. Vieme, že dlhodobá konzumácia alkoholu môže viesť k nechcenému priberaniu na hmotnosti, k chorobám pečene, k zníženiu inteligencie, a môže mať negatívne účinky na tvorbu hormónov. Pitie alkoholu v tehotenstve máva za následok vývojové poruchy u novorodencov, mentálnu zaostalosť a deformácie pri vývine plodu dieťaťa.

Spoločnosť konzumáciu alkoholu toleruje ako niečo normálne a zaužívané, a prehliadajú katastrofálne dôsledky, ktoré to má na spoločnosť. Väčšina reklám na alkohol, cigarety atď. obsahuje skryté odkazy a obrazy. Tieto sú na prvý pohľad takmer nepozorovateľné, no naše podvedomie ich vníma. Prešibané spoločnosti, ktoré predávajú alkohol (ako aj tabak a iné výrobky) si uvedomujú, akú silu má naše podvedomie a ako nás silno ovplyvňuje pri rozhodovaní sa, pri pocitoch, reakciách a presvedčeniach. Takto tieto spoločnosti využívajú túto temnú techniku, aby nás oklamali, a aby sme kupovali ich výrobky – Stávame sa súčasťou spoločenského kultu duševnej apatie a kultúrnej poslušnosti.

Mnohé zo skrytých odkazov majú mimoriadne silný sexuálny podtón – ich účelom je vplývať na jednu z najzákladnejších hmotných túžob materialistického človeka – sex, a nabudiť tak kvalitu nevedomosti.

Keď sa na tým zamyslíme, vyvoláva to závažné otázky. Prečo by sa mali obchodné spoločnosti snažiť oklamať nás a nútiť nás prostredníctvom podprahových signálov kupovať výrobky, ktoré škodia ľudskému telu a našej duši? Koľkokrát ste zažili, že pod značne silným vplyvom alkoholu ste sa začali vy alebo niekto koho poznáte, správať úplne inak než je pre vás bežné?

Avšak alkohol je naďalej masovo propagovaný a podporovaný mainstreamovou kultúrou. Zišlo Vám niekedy na um, že alkohol je rafinovaný nástroj vedúcich materialistickej spoločnosti, pomocou ktorého sa snažia udržiavať ľudstvo v nevedomosti a viesť ho k letargii, chorobe a slabomyselnosti?

Musíme si položiť otázku, prečo sú predaj a konzumácia alkoholu legálne vo väčšine krajín sveta, no zároveň sú zakázané iné psychadelické látky, ktoré sú častokrát oveľa menej škodlivé, ba naopak niektoré majú aj dokázateľné terapeutické účinky?

Alkohol má na svedomí milióny mŕtvych, nespočetné množstvo násilných trestných činov, rozpadnutých rodín a premárnených životov a talentov. Myslíte si, že pitím alkoholu sa stávame rozumnejšími, zdravšími či celkovo lepšími ľuďmi? Je najvyšší čas, aby sa veci zmenili, a aby sa spoločnosť prebrala a postupne upustila od sebadeštrukčných a temných vzorcov, ktoré ju ovládajú už po stáročia. V dnešnom materialistickom veku Kali sú ale mnohé odporné činnosti brané ako vznešené, a naopak – kto neholduje alkoholu, neberie drogy, neje mäso, nehazarduje, atď. je braný v spoločnosti ako čudák.

História slova alkohol v rôznych kultúrach

Niekoľkí bádatelia si dali námahu študovať etymológiu slova „alkohol“ a dospeli k týmto vysvetleniam:

– alkohol (podst. m.) – približne 1540 n. l. (na začiatku 15. stor. sa používalo slovo „alcofol“), „jemný prášok získavaný procesom sublimácie“, v stredovekej latinčine slovo „alkohol“ poukazovalo na „prášok z rudy antimónu“, v arabčine slová „al-kuhul“ a „kohl“ hovoria v inom význame aj o kovovom prášku tmavej farby, ktorý sa používal pri skrášľovaní a maľovaní očných viečok. Príbuzné arabské slovo „kahala“ znamená „zafarbiť, maľovať“.

Paracelsus (1493 – 1541) slovom „alkohol“ pomenovával jemný prášok, ale aj prchavú kvapalinu. Približne od roku 1670 sa slovo „alkohol“ začalo používať v anglickom jazyku, jeho význam bol „akákoľvek látka získaná sublimáciou, duch, podstata čohokoľvek“, vrátane tekutín.

Význam slova „alkohol“ ako opojnej látky v silných likéroch sa prvýkrát objavuje v roku 1753. Slovo „alkohol“ nachvíľu označovalo len alkohol vo víne, no neskôr sa ním začal označovať opojný prvok vo fermentovaných likéroch.

Slovo „alkohol“ sa používalo v organickej chémii až do roku 1850, označovala sa ním skupina všetkých vyššie spomenutých látok.

Ďalšie bádanie nás vedie k poznatku, že v starovekom Egypte si muži aj ženy zvýrazňovali vrchný a spodný okraj očí farbou z čierneho hustého prášku, ktorý bol známy pod názvami „kohl“, „kajal“ alebo „mesdemet“.

Farbou zvýraznený obrys oka pripomínal oko mandľového tvaru, ktoré patrilo bohu Horovi. O Horovom oku sa dozvedáme z hieroglyfov.

Tento symbol privolával božiu ochranu a zaháňal zlých duchov.

Keď sa ponoríme do problematiky ešte hlbšie, objavíme tiež tieto zaujímavé fakty:

– doktorka Rachel Hajarová, uznávaná súčasná autorka a redaktorka, pri študovaní dostupných textov o alkohole našla v starovekých arabských textoch ďalšie významy slova „alkohol“:

1. Al kol: Džin alebo duch v arabskej mytológii, ktorý sa prevteľuje do rôznych podôb alebo nadprirodzených bytostí.

2. Al kol: Akákoľvek droga alebo látka, ktorá zatemňuje a odvádza preč myseľ.

3. Slovo „alkohol“ má v astronómii tiež súvislosť s konkrétnou hviezdou pod názvom „Algol“, čo tiež znamená „Hlava démona“.

4. V súčasnej arabčine sa alkohol (etanol) označuje slovom الغول (al-ġawl), čo presnejšie znamená „duch“ alebo „démon“.

Zdroj: http://reinkarnacia.sk

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk