Dr. Jennifer Kromberg: 5 fází truchlení nad ztrátou vztahu

212
Foto: Pixabay.com

Pustit se starého vztahu může být velmi komplikované, protože konec vztahu se v mnohém podobá smrti. Dokonce i tehdy, když jste rozchod zvolili vy sami a věříte, že je to to nejlepší rozhodnutí pro všechny zúčastněné, procházíte po něm stejným procesem, jako kdybyste oplakávali smrt blízkého člověka.

Elizabeth Kübler-Ross popsala ve své knize O smrti a umírání pět fází truchlení, které prožívají lidé, když zjistí, že umírají. Krátce poté byli do těchto fází zahrnuti i lidé, kteří oplakávají smrt svých blízkých, a následně pak všichni, kdo utrpěli jakoukoli životní ztrátu, jako např. konec vztahu.

1. Popření

V této fázi ovládá náš systém přesvědčení spíše naše srdce než rozum. Nepřipouštíme si představu o svém životě bez člověka, kterého ztrácíme. I když přitom víme, že vztah skončil, doopravdy tomu nevěříme. Bez ohledu na názory všech kolem nás, nemůžeme se ubránit fantaziím o tom, že nakonec se všechno přece jen vyřeší. Vidíme skrytá světélka naděje pohřbená v jasných známkách toho, že vztah je ukončen. Právě v této fázi míváme největší tendenci dané osobě po nocích psát zprávy.

2. Hněv

Hněv se může projevovat v mnoha různých podobách – můžete se hněvat na svého bývalého partnera či bývalou partnerku („Jak mi to mohl/a udělat? Proč je tak sobecký/á?“). Můžete mít vztek na Boha nebo na Vesmír („Proč nikdy nic není tak, jak chci já? Proč jsem tak prokletý/á?“). Můžete se hněvat na lidi nebo situace, které s rozchodem souvisejí (vztek na „tu druhou“ nebo „toho druhého“; vztek na to, že váš partner ztratil práci, protože „proto se přece tak změnil“). Také se můžete hněvat na lidi, kteří s vaším hněvem nesouhlasí („Jak se s ním/s ní mohou chtít bavit i poté, co mi udělal/a?!“).

Toto je fáze, kdy máme sklon všem na potkání vykládat, jak hrozný ten člověk byl. Také máme v této fázi sklon posílat dané osobě nenávistné zprávy, protože nechceme, aby z toho vyváznul tak lehce.

3. Smlouvání

Smlouvání jde často ruku v ruce s popřením. Smlouvání znamená hledat jakýkoli způsob, jakým by se dal vztah ještě zachránit, ať už skrze vyjednávání, výhrůžky nebo magii – například tím, že budete své/mu bývalé/mu říkat, jak se změníte, jak půjdete na terapii, jak se přestěhujete jinam, nebo mu vykládat, jak zraňuje děti, svou rodinu, vaši rodinu nebo vašeho psa tím, že odešel. A samozřejmě, toto smlouvání se netýká pouze vašeho bývalého partnera či partnerky. Mnozí lidé smlouvají s Vyšší Silou a slibují, jak se polepší, jen když vám vašeho milovaného či vaši milovanou vrátí. V této fázi můžete najít nový zájem v astrologii, tarotových kartách nebo v čemkoliv, co by vám poskytlo náznak, že se k vám daná osoba vrátí. Rovněž můžeme shánět přátele nebo členy rodiny, kteří by mu/jí „promluvili do duše“.

4. Deprese

Deprese stejně jako hněv má mnoho forem. Můžete být hodně unavení, nechtít dělat nic jiného než ležet v posteli, cítíte se odděleni od všech ostatních lidí, dokonce i tehdy, když jste přímo s nimi, máte neustále na krajíčku, máte problémy se spaním, ať už spíte příliš a nebo naopak nemůžete usnout, nemáte chuť k jídlu nebo se naopak přejídáte, požíváte více alkoholu nebo jiné návykové látky a hlavně cítíte (velkou) beznaděj. Beznaděj je v této fázi vytrvalá a neodbytná. Právě ta nás vede k pocitům, že už nikdy nic nebude lepší. Beznaděj ve vás vyvolává dojem, že už se nikdy nepohnete dál a že vám v budoucnosti už nikdy nic nevyjde.

5. Přijetí

Toto je konečná fáze, ve které jsme schopni uzavřít mír s tím, že jsme ztrátu utrpěli. Nepřichází jen tak najednou – přichází postupně, kousek po kousku, zatímco do ní pořád ještě vstupují ostatní fáze. Přijetí neznamená harmonii a květy – je téměř jisté, že budete stále cítit přetrvávající smutek. Přijetí znamená, že uzavřete se ztrátou mír, pustíte se daného vztahu a pomalu začnete putovat vlastním životem. Někdy se může zdát, že tato fáze nikdy nepřijde, ale to je tím, že se stále nacházíte v předchozích fázích.

Uvědomění si těchto fází vám může pomoci pochopit své prožívání rozchodu. Je také důležité mít na paměti, že tento proces nemá žádné časové limity a nedá se nijak urychlit. Prožívání žalu je stejné jako trávení jídla: nemůžete udělat vůbec nic proto, abyste to uspíšili. Je třeba dopřát si na to čas a jediné, co můžete udělat, je tím vším projít. Vězte však, že i toto všechno jednoho dne pomine.

Dr. Jennifer Kromberg

zdroj: https://www.psychologytoday.com/blog/inside-out/201309/the-5-stages-grieving-the-end-relationship
překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk