Diana Cooper: Vzestup a vnitřní svoboda

386
Foto: Pixabay.com

Pokud jsme připoutáni k osobě, věci nebo emoci, jsme uvězněni a chodíme s otěžemi a řetězem kolem nohy. Pokud byste viděli ptáka, který by byl zachycen v trnitém keři, určitě byste mu pomohli ho osvobodit, aby mohl letět. Pokud byste viděli toho samého ptáka a uvědomili si, že nebyl zachycen trny, ale vlastním strachem létat, byli byste překvapeni, ale určitě byste jej osvobodili a pokusili ho přesvědčit, aby letěl.

Jsme nádherné bytosti – uvězněni v okovech opakujících se vzorců, strnulých systémů přesvědčení a emočních systémů. Je čas se osvobodit od mentálních a emočních otěží, abychom mohli vzestoupit. Oproti výše zmíněnému ptáku nemusíme čekat, až nás někdo osvobodí. Klíč leží uvnitř nás. Spousta z nás je připoutáno k přátelům, partnerům, rodinám, domovům, práci a miliónu dalších věcí. I když je to lidské, drží nás to v nižších vibracích.

Připoutáváme se rádi a ke všemu, protože to chce naše ego, protože nás alarmují různé strachy. A protože celá společnost (matrix) je takto nastavena – programy matrixu každého navádí: „Přece nebudeš sama na ocet.“ To vše má původ v nedostatku bezpodmínečné lásky k sobě i ke všemu okolí.

Vědomí je svoboda. Čím výše půjdeme, tím širší obraz uvidíme, a tím větší máme porozumění. Pokud se zeptáte roztoče na zádech slona, co je slon, odpoví, že je to šedý a plochý tvor. Blecha, která může poskočit o něco více, řekne, že je slon šedý tvor pokrytý chlupy jako stromy a kožní póry jako krátery, zatímco pták na nebi řekne, že je to jeden tvor ve stádu podobných zvířat. Z rakety je slon tečka na zemi na planetě, která je jedna z miliónů planet ve vesmíru.

Někteří lidé žijí čistě ve 3D. Věří pouze tomu, co vidí, slyší, čeho se mohou dotknout a co dokázat. Můžeme je přirovnat k roztočům na zádech slona. Ten člověk, kterého svět je omezen pouze na materiální a fyzický svět, je veden svými strachy, pochybnostmi a iluzemi. Omezené vidění a důvěra omezuje naši sílu tvorby. Materiální a fyzický svět je znám jako rovina iluze.

Pokud se rozhodneme se posunout na spirituální úroveň, dveře, které jsme předtím neviděli, se otevřou. Čtvrtá rovina je rovina bezpodmínečné lásky. Tady přijímáme, že jsme duše a začínáme si uvědomovat, že tvoříme svou realitu. Každý je odpovědný za vytváření své reality. Naše myšlenky, slova, emoce, síla vůle a činy vedou náš život, a pokud tento stav přijmeme, náš život se změní. Začínáme rozumět celkovému poslání našeho života. Poté můžeme odemknout dveře ve svém vězení a tak se osvobodit.

Naše planeta se posouvá do 5D. V roce 1997 5D čakry sestoupily do každého člověka. Pokud je budeme aktivovat, plně se ztotožníme s duší a plně ovládneme naše životy, staneme se svým pánem. Energie duše sestoupí do té části, která je inkarnovaná, a my můžeme žít v radosti a jasu, plně osvobozeni od starých omezujících emocí a systémů přesvědčení. Rozdíl mezi mistrem a 3D člověkem je, že tento člověk je zmítán jako list ve větru silnější vůlí okolních lidí. Protože většina lidí potřebuje od ostatních lidí přijetí, souhlas, uznání a lásku, jsou proto podmaněni vůlí ostatních lidí.

Pokaždé, když od někoho potřebujeme potvrzení, stáváme se na ostatních závislí, protože jsme někomu venku dali moc nad duší. Pokud hledáme radu a pomoc místo vnímání intuice a rozhodování se, vzdáváme se své síly. Nezávislost nabízí svobodu. Nezávislost znamená poslouchání své intuice a jednání na jejím základě, ať se děje co se děje. Tímto vyjadřujete své přijetí, uznání a lásku. Poté vyzařujeme moudrost, klid a charisma.

Uvolnění negativních emocí přináší svobodu. Většina z nás je připoutána k 3D okovy vzteku, zranění, tužeb, lakoty, pýchy, žárlivosti atd. Podvědomě tak říkáme: „Dávám přednost držení se starých zranění před vzestupem,“ nebo „Raději se držím pyšné odtažitosti než vzestoupit,“ nebo „Chci se držet svého strachu z porážky než vzestoupit.“

Sarah a Jack byly dva skvělí lidé. Byli atraktivní, úspěšní a měli se rádi, nicméně se stále hádali a bojovali spolu. Jeden večer měl Jack firemní večírek, a i když partneři byli pozvaní, on Sarah nepozval. Sarah byla zdrcená. Na rozumové úrovni Sarah znala Jackovy systémy přesvědčení, protože jeho bývalá partnerka způsobovala scény na těchto večírcích, ale toto odmítnutí zapříčinilo vynoření se nedostatečného pocitu bezpečí jejího vnitřního dítěte a toho, že není dost dobrá. Byla zraněna. Zeptala jsem se jí, jestli Jacka miluje, a ona řekla, že ano, a že chce, aby tento vztah fungoval. Byla překvapená, když jsem řekla, že to není docela pravda. Chtěla se totiž držet svého zranění víc než cokoli. Nakonec souhlasila. Zeptala se, co má dělat, protože se pořád cítila zraněná. Navrhla jsem, aby posílila své vnitřní dítě a dodala mu lásku a péči. Pokud se její vnitřní dítě cítí šťasně a v bezpečí, bude s Jackem mluvit jinak. Udělala to a po 10 minutách s Jackem mluvili jako dospělí. Řekl, že má pravdu, a její vnitřní dítě už tuto situaci nebude muset snášet. Sarah se poté rozzářila a její zranění zmizelo. Když se spojili na úrovni dospělých, Jack si uvědomil, že chtěl vzít Sarah na večírek.

Klíč ke svobodě: Odpusťte sobě a ostatním. Vyšlete záměr, že chcete odpustit. Jednejte tak, že se vše, co děláte, povede. Pokud bude úspěch jediným výsledkem, co jste osvobozeni teď udělat? Buďte klidní. Pokud se soustředíte na váš střed, jste objektivní a nezávislí, nikdo vás nemůže ovlivnit. Jednejte tak, aby vyhráli vy i ostatní. Představujte si sebe, jak jste svobodní, radostní, milovaní a úspěšní. Uvědomujte si své vnitřní dítě a starejte se o něj.

Autor: Poznatky – Diana Cooper – A new light on Ascension
Zdroj: www.objevto.blog.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk