Cesta ke svobodě je různá…

120

Život je tak krásný a přesto nás dokáže tížit tak moc, že nezvládneme udělat ani krok… převalujeme se pak v posteli, s očima směřujícím k nebi…nebo na protější bílou zeď a sami sebe se ptáme „kde jsme udělali chybu?“. Nebo si myslíme, že nás Bůh již opustil… Ale je to skutečně tak?

Možná nás Bůh volá k sobě, protože cítí, jak tu tíhu svých naučených rozhodnutí nedokážeme už dál vláčet a chřadneme…

Možná, že nás tlačí naše svědomí…

I já jsem v životě stála před rozhodnutím, zda svůj život ukončit nebo jít dál. Vedla mne však touha po životě… Po jeho barvách, chutích, vůních…

V současné době ale vidím kolem sebe lidi, kteří to mají jinak… Mají rodinu, děti, milujícího partnera… přesto nevidí v životě smysl a rozhodnou se „zmizet“. Jak tíživá tato myšlenka musí být, aby člověka mohla pohltit… Jak malá jiskra vlastní sebelásky je uvnitř takové bytosti… A jak všeobjímající je láska Boží, která tuto duši obejme a vezme k sobě.

Lidé věří, že duše, která si sáhne na život se rouhá a musí být potrestána – jde do pekla, nebo si prožije život znova a tentokrát z druhé strany – kdy jí někdo umře, aby cítila, jak velkou ztrátu způsobila jiným…

Nevěřím tomu, že náš svět byl stvořen pravidlem oko za oko… To my si tímto „zákonem“ ospravedlňujeme trestání a pomstu… Láska nic takového nezná. Láska vše chápe, a i když nás něco bolí, soucítíme…nesoudíme…

Tento text je pro všechny duše, které se rozhodly náš hmotný svět opustit… protože už nevěděly, jak dál… věřím, že na místě, kde jste teď, jste šťastné a již víte…

A pro každého, kdo tady zůstal a postrádá tuto „zmizelou“ duši – nesuďte, neproklínejte, přetrhejte pláčem svá pouta a dovolte každé duši, aby byla svobodnou… Protože to je to, co nás všechny volá – touha po svobodě.

Oni svůj boj za svobodu nevzdali, jen si zvolili jinou cestu…. Y Respektujme je a chovejme k nim nadále lásku v srdci a hezké vzpomínky v naší mysli a připravme jim svět krásnější a lehčí, aby až se vrátí, nechtěli už odcházet…

S láskou, Alena / Jsem dítě Hvězd

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv podmiňovat šíření našich příspěvků. Je nesmyslné jakkoliv omezovat JEDNOTU, která je zároveň absolutní SVOBODOU. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit.

Informace odjinud

Pro ty, kteří by se rádi spojili, přidávám adresu: jsemditehvezd@gmail.com nebo aleera.eu

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk