Celia Fenn: Archanděl Michael – 2017 – Nové začátky a rok posvátné Země

414
Foto: Pixabay.com

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn. Vítejte v roce 2017! Vítejte do Nového Začátku! Vítejte na Posvátné Zemi!

Milovaná rodino, spolu s tím, jak jste se přesunuli do tohoto nového roku 2017, tak bychom vás chtěli všechny přivítat na Novém Začátku, jakémsi novém cyklu času a ve velmi zvláštním čase pro tuto Planetu. Bude to rok, kdy se energie „Posvátné Země“ stane více zřejmou, a kdy ti, kdo jsou probuzeni a žijí s Vyšším Vědomím, zaměstnají svou Tvořivost a Záměr, aby oslavili Posvátnou Přirozenost Života a Posvátnou Zemi samotnou.

V tomto časovém období počínaje portálem Lví Brány v srpnu, udělala Země hlavní „Liniový Časový Posun“, který způsobil velké vlny a bouřlivé posuny v uplynulých několika měsících. Stalo se tak kvůli zarovnání Země a lidstva se stezkou, která povede k obnově Země a znovuzřízení Posvátné Stezky na Planetě.

Jak k tomu dojde? Možná se ptáte, když se rozhlížíte kolem sebe a vidíte chaos a změny, které se nezdají být v zájmu většího dobra. Ale my vás žádáme, abyste věděli, že je to cesta kupředu, která umožní všem Bojovníkům Diamantového Srdce a Bojovníkům Duhové Země povstat a postavit se za nejvyšší dobro Země a Lidstva a všech Bytostí, které žijí na Zemi.

V tomto cyklu nového času, který se teď počíná, tato stezka vás povede vpřed k původní a znovuzrozené Zemi.Ale nestane se tak bez vaší snahy manifestovat a tvořit. Nyní je čas, pro který jste byli zrozeni, nyní je ta doba, kdy se musíte spojit s vaší Duší a Duchem a s vaší hlubokou Touhou k Životu a nasměrovat svůj záměr a stvořit ten druh Země, po kterém toužíte.

Žádáme vás, abyste to udělali Posvátným Způsobem. Ne násilím a agresivně, ale silou a mocí a kráčeli vždy s Duchem. Pamatujte, že v minulém cyklu Času jste byli vycvičeni, abyste se stali Bojovníky Srdce. Nyní, v tomto cyklu času, který vytvoříte, budete Bojovníky a Tvořivými Umělci Diamantového Srdce. Ponesete a zprostředkujete Energetický Podpis Ohně Diamantové Hvězdy, a kdekoliv budete, tato mocná energie bude dělat svou transformující práci.

Milovaní, nepodceňujte transformující sílu probuzené přítomnosti a Diamantového Ohně. Když se zarovnáte se svým Srdcem a Duší a nesete ve svém Světelném Těle a energetickém poli Diamantové Kódy, potom jste mocnou energií pro změnu a transformaci, prostým umožněním vašemu Energetickému Podpisu “otisknout se” na vaše okolí.

Energetický podpis: Posvátné Já, Posvátný Prostor, Posvátná Země

Protože jsme se přesunuli na Nový Začátek, a jak tomu říkáme Velké Znovuustavení, dovolte nám trochu zauvažovat o povaze Energetického Podpisu, který je přenášen probuzenými a Vědomými Bytostmi.

Tento Energetický Podpis začíná prací, kterou jste udělali sami v sobě v uplynulém 9letém cyklu. Naučili jste se zaměřovat do nitra a nalézt Božskou Esenci a Božskou Tvořivou Sílu, která žije v nitru každého z vás. Tím, že jste pracovali na „ztělesnění“ Duše a Ducha, objevili jste, že skutečný Mír žije ve vás a ne mimo vás. A tak pracujete na spojení s tím hlubokým mírem Duše a na identifikaci stínového já, které vás může brzdit. A takto jste došli k bodu, kde Světlo ve vašem Srdci, Duši a Těle je tak mocné, že jste přenašečem Božského Světla.

Tato spojitost Ducha, Duše a Těla je nejmocnější, když se modlíte, ať už o samotě nebo ve skupině, když meditujete a když provádíte Posvátný Rituál pro Zemi.

Proto vás žádáme, abyste pochopili, že jako jedinec, jste velmi mocní, když nesete a přenášíte Diamantové Světlo. Tvoříte Kvantové Energetické Pole, které má tak vysokou frekvenci, že ovlivňuje a mění energetické pole kolem vás.Nemusíte dělat nic jiného, než se ujistit, že udržujete jeho frekvenci ve svém Srdci a Světelném Těle. Skrze proces jednoduché rezonance pozvednete energetické pole kolem vás.

Ale v tomto přicházejícím roce bude nezbytné pamatovat také na to, že dokonce i jako jediný člověk můžete měnit své prostředí skrze záměr, soustředění a úsilí.Vaše prostředí je odrazem vás samých a je vámi vytvářeno.Cítíte-li, že je vaše prostředí chaotické a má nízkou frekvenci, potom pracujte na jeho změně tam, kde můžete. Vytvářejte řád a harmonii a frekvenci Krásy. Ano, bude to vyžadovat soustředění a úsilí a energii, ale je to způsob jakým vytváříte Posvátný Prostor.

Začněte nějakou malou oblastí, můžete vytvořit třeba nějaký oltář. Potom můžete vytvořit nějakou místnost jako Posvátný Prostor. A potom snad uděláte Posvátný Prostor z celé obytné plochy. Tím, že to děláte, signalizujete Zemi a ostatním, že jste připraveni transformovat své okolní prostředí, vaši komunitu a Zemi samotnou na Posvátný Prostor.

Během tohoto Nového Časového Cyklu, se mnozí z vás spojí s Duševní Rodinou a Duševními Skupinami, aby se setkávali při meditacích a Posvátných rituálech, které budou generovat energii pro znovunastolení Posvátného Pozemského Vědomí ve vašem Světě.

Co bylo ztraceno, bude nalezeno a znovunastoleno. Vědomí Posvátné Země začne s vámi, s vašimi skupinami a komunitami a s Posvátnou prací a rituály, které provádíte.

Ať je rok 2017 časem, kdy „zažehnete“ svůj Podpis Diamantové Energie a spojujete se do skupin, abyste provozovali Posvátné Rituály a tvořili Posvátný Prostor. Země je připravena na zakotvení těchto nových energií na její vlastní Cestě zpátky do Posvátného Prostoru.

Posvátné autentické Já: Kdo jsem Já v tomto novém cyklu

Mnozí z vás žijete poslední dobou s pocitem, že už „nepatříte“ na toto místo, a že jste unaveni a znuděni životem ve starém typu 3D matrixu. Tak teď je čas přijmout výzvu toho Nového a začít tvořit život, který opravdu vyjadřuje, kdo jste autentickým způsobem.

Abyste to udělali, Milovaní, budete muset poznat sami sebe a poznat, kdo jste, na velmi hluboké úrovni.

Kdo jste…mimo ekonomický matrix socializace a práce? Jste prostě jen nějakou „jednotkou“, která pracuje, žije a množí se, nebo je zde nějaký hlubší a více duševně založený význam ve vašem životě na Zemi? Máte nějakou „duševní misi“ a pokud ano, jaká by měla být?

Vzpomínáte si, že jste Galaktická Bytost, Bytost Světla a Energie a že Hvězdy jsou vaším domovem? Vzpomínáte si, že jste si zvolili přijít sem, a že jste měli nějaký důvod pro to, že jste chtěli být tady na Zemi v této době?

Každá živá bytost, která se inkarnuje na Zemi, přichází s touhou růst, rozvíjet se a vyjadřovat svou duševní energii nebo „Duševní Podpis“ novým způsobem. Ale, Milovaní, abyste se spojili s tím, čím byste mohli být, vyžaduje to, abyste „nadzvedli závoj“, abych tak řekl, a spojili se s tvořivou energií své Duše.

Zde zjistíte, že jste Bytostí Světla a Ducha, a že jste nekoneční. Zjistíte, že vaší „esencí“ je Světlo, Soucit a Tvořivost, a že vaší touhou v této inkarnaci je vzkvétat, zakoušet hojnost a tvořit podle vzoru kvůli projevení své Duše.

Abyste dosáhli toto místo čisté Tvořivé Esence, musíte „poznat sami sebe“ a být schopni vyjádřit svou autentickou duševní esenci. Bez ohledu na to, co se děje „tam venku“ na nižších frekvencích zkušenosti, vy zůstanete zakotveni a soustředěni ve svém vlastním Vyšším Vědomí Lásky, Soucitu a Míru.

Pochopíte, že jste „Posvátným Prostorem“, inkarnováni v Lidském Těle, a můžete čerpat z Posvátné Energie, abyste žili v Boží Milosti. Boží Milost definujeme jako hluboký pocit spojení s Božským Srdcem a smysl ustavičného a nepřetržitého dobrého života. Poznání, že Vy jste Láska a že jste ve všech dobách Milováni!

Milovaní, protože jste vstoupili do roku 2017 a tohoto Nového Začátku, přejeme vám všem Tvořivou Radost, Hojné Objevy a Diamantové Světlo na vaší Posvátné Stezce po Posvátné Zemi.

Posvátný Pozemský Kalendář 2017

1. leden: Nový Začátek. Zahájení nového cyklu 9 let, které vyvrcholí v roce 2026.

11. únor: Prstencové zatmění Měsíce.

20. březen: Rovnodennost

21. červen: Slunovrat

26. červenec: Planetární nový rok

7. srpen: Částečné zatmění Měsíce

8. srpen: 8/8 Portál Lví Brány

21. srpen: úplné zatmění Měsíce

22. září: rovnodennost

11. listopad: 11/11 Portál

21. prosinec: Slunovrat

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk