Brian L. Weiss: Právě takto můžeme změnit svět

117
Foto: Dollarphotoclub.com

Když se budeme každý den chovat vlídně a dělat dobré skutky, které učiní ostatní lidi šťastnější, začne ke změnám, byť pomalým, postupně docházet. Možným řešení je dobrovolná pomoc těm méně šťastným. Třeba stačí dělat něco tak prostého, jako být na někoho hodný či projevovat laskavost a nic za to nežádat, ani neočekávat. Každý den bychom měli projevovat dobrou vůli nebo vykonat nějaký dobrý skutek. Vůbec se nemusí jednat o něco nákladného nebo složitého.

Stačí i příjemný úsměv, spontánní pochvala nebo poskytnutí pomoci potřebnému člověku. Může to být i vlídné slovo, laskavé gesto, projev starostlivosti a soucitu, sdílená radost, podaná pomocná ruka. Pomalu, krůček po krůčku, by tak mohla započít zásadní transformace naší společnosti. Chování založené na strachu a nedostatečné jistotě by díky hřejivé vlídnosti postupně zmizelo.

Kdyby se nám podařilo přimět všechny lidi k tomu, aby učinili každý den několik laskavých skutků, dokázali bychom změnit svět. Přinejmenším by to byl dobrý začátek.

Ke změně současné podoby světa plného násilí, nelítostné konkurence a nenávisti nestačí úsilí několika osvícených osobností. Změnit svět v místo, kde bude více lásky a laskavosti, se spíše podaří díky každodenním projevům laskavosti a soucitu sdíleným mezi lidmi a menšími skupinami. Lidé musejí pochopit, že jsme všichni stejní, navzájem si rovní a všichni ve svém každodenním životě usilujeme o trochu klidu, pohody a jistoty.

Naše děti nás pozorně sledují. A to, co vidí – naše chování, hodnoty a přístupy – se pro ně stává i příkladem k následování. Jestliže se chováme nenávistně a hrubě, budou i ony takové. Hopiové, původní obyvatelé Ameriky, měli ve škole jiný režim: pokud žák neznal ve škole odpověď na položenou otázku, ostatní studenti se nehlásili. Bralo by se to jako hrubé a nezdvořilé chování, které by mohlo takového žáka uvést do rozpaků a ponížit jej. Vůbec nebylo důležité ohromit učitele svou vlastní dokonalostí a vytáhnout se na úkor spolužáka. To by bylo považováno za něco velice primitivního.

V naší společnosti je nám vštěpováno, abychom profitovali na úkor ostatních a na cestě vzhůru nebrali na nikoho ohledy. Učíme se být ambiciózní, bezohlední, a s těmi, které porazíme, nemít žádné slitování. Co je nám do nějakého poníženého spolužáka, který neznal odpověď? Hlavně že máme příležitost udělat DOJEM na učitele.

To jsou semínka násilí, které jsou v nás zasévána v době našeho raného mládí. Naše „civilizovaná“ kultura nás zrazuje. Jestliže to chceme změnit, musíme začít od dětí a zdůrazňovat jim význam lásky a vlídnosti, víry a naděje, soucitu a nenásilí a učit je jednat s ostatními lidmi uctivě a důstojně a nepovažovat je pouze za prostředek na cestě k získání materiálních statků.

Záleží jen na nás, abychom se při každodenních setkáních o lidi zajímali, podávali jim pomocnou ruku a chovali se k nim vlídně a zároveň tak činili nesobecky a nepřemýšleli, co z toho budeme mít.

PRÁVĚ TAKTO MŮŽEME ZMĚNIT SVĚT.

Když nemáte příležitost dělat velkorysé věci, dělejte malí věci velkorysým způsobem.

Brian L. Weiss

Zdroj: http://www.jajsem.eu/index.php/78-novinka/116-zmenit-svet

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk