Brenda Shoshanna: Neustálé hledání nových vztahů

176
Foto: Dollarphotoclub.com

Mnozí z těch, kdo na svých vztazích ustavičně nacházejí nějaké chyby, aby mohli hledat vždy nové partnery a partnerky, tak činí z jiných důvodů, než z těch, o nichž se domnívají, že vedou jejich kroky. Skutečnou příčinou v těchto případech nebývá, že by se k sobě se svým protějškem nehodili, nýbrž že se dožadují zábavy a snaží se uniknout šedé masy dní běžného života. Tito lidé se vrhají do nových a nových vztahů, protože mají strach zůstat tam, kdo jsou, jít více do hloubky, otevřít se, odkrýt svou zranitelnost zažít skutečné propojení a skutečnou důvěrnost. Pokud však nedokážeme právě tohle, nemůžeme opravdu milovat a lásku si udržet.

Chceme-li ve svém vztahu udržet lásku, je nutné, abychom dokázali čelit každodenní všednosti, zvyku a nudě. Musíme konec konců pochopit, odkud naše skutečná radost, energie i naše opravdové naplnění prýští.

Opouštění jednoho vztahu pro druhý se pokládá za omluvitelné. Důvody, které bychom okamžitě vysypali z rukávu by nebraly konce. Chceme přece někoho lepšího, chytřejšího, milejšího, bohatšího… V dlouhodobém horizontu tu však téměř není rozdílu. Tatáž potřeba výměny partnera či partnerky bude vyvstávat i později, dokud nedojdeme k poznání vlastní podstaty lásky samé. Na počátku vztahu všechno září, partnerství je plné vzrušení a romantiky, když se ale dva lidé usadí do všední jednotvárnosti, kde chybí změny i rozptýlení, potom je potřeba, aby pochopili a uměli nalézat kouzlo obyčejného života.

„Nepoznáme, zda jde o zlato, dokud to neodhalí oheň.“ Zenové úsloví

Z knihy Zen a umění lásky, Brenda Shoshanna

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/?p=65036

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk