Kryon: Úplněk 16. 9. 2016

226
Foto: Dollarphotoclub.com

Moji milovaní, zářijový úplněk přinese spousty nových změn a zázraků. Vaše planeta se opět probouzí a přijímá spejcinské vlnění této časové linie znovuzrození. Tyto vlny nejdou spatřit lidským zrakem, ale věřte, že mnozí ho vidí a jde spatřit vaší nejvyvinutější technologií. I vaši vědci o této změně dávno už vědí, jen neví, co se děje a s čím si to mají spojit. Tyto globální a magnetické výkyvy jsou nesmírně důležité ke změně vaší planety.

Dne 16. 9. 2016 v 21:05 až do 30. 9. 2016 budou energie Nové doby proplouvat vašimi energiemi a pomohou dál vnořit planetu do energií rovnováhy, kterých jste nezbytnou součástí, vy moji milovaní! Ano, jste to vy, kdo tvoří jeden celek a my, celý Vesmír vám všem k tomu dopomáhá. Jen je čas nastoupit a pustit se starých zvyků, které vám brání v rozletu a uchopení síly, a začlenit se mezi nás a vás, bojovníky světla. Věřte, že každý uchopí svou pochodeň hned teď, ale už je vše připraveno a nastává a nastane čas.

Toto vlnění, které jde skrze magnetické pole a ukotvuje vaši planetu k plnému souladu do středové linie časoprostoru, nastává. Budete již připraveni na veliký posun, který se odehrává již dnes ve vaší DNA, chemii, biologii, která nastavuje vaše tělo k přijímání síly znovuzrození. Začíná se tvořit jiná struktura vašich těl. Začínají se vám rozšiřovat obzory a možnosti. Vaše těla se začínají přizpůsobovat a měnit, jen prosím nechtějte vše teď hned. Na tyto změny a proměny se musí vaše tělo propojit a sladit v jeden soulad, v jeden celek celého celku. Vaše těla začínají mládnout, uzdravovat se a propojovat se se svým vlastním zdrojem Boha. Tím, že nacházíte rovnováhu v sobě, pomáháte všem, celému Vesmíru.

Moji milovaní, jak jsem již říkal, tím, že se propojujete s těmito energiemi časové linie naší doby vzestupu, vaše síla stoupá a vaše těla začínají hřát a probouzet se k plnému vědomí. A vy přesně víte, kdo jste a proč jste tu a jaký je váš cíl, ale věřte, cesta, na kterou jste se vydali je plná lásky a podpory nás všech. Moji milovaní, otevřete svá srdce a jděte dál. Ukažte, co ve vás je, co se skrývá pod touhle maskou krásné lidské bytosti. Ukažte, že jste krásní andělé, kteří sem, na Zem sestoupili pro jediný cíl, a to je nastolit rovnováhu vašich těl, planety, Vesmíru a mohli se znovu propojit se svým domovem. Milujeme vás za tuto oběť, kterou jste podstoupili s tou největší láskou a podporou moji milovaní.

Dualita této planety již skončila. Vaše planeta se 9. 9. 2016 dostala do jedné linie vesmírné rovnováhy a tím mohla k vám všem vejít energie vzestupu znovuzrození. Ne každý je připraven tím vším projít teď hned a připojit se k jednotě, ale věřte, že jejich čas už také nastal a až jejich technologie těla dojde do správného úhlu i tito krásní andělé se plně zapojí.

Tolik vás milujeme, váš Bůh

Vaše planeta společně s vámi začíná procházet energiemi vzestupu, a to znamená ještě mnoho změn ve vašich úrovních. Vaše úrovně se budou postupně odhalovat, odkrývat a vy budete vědět a víte přesně, jakým způsobem se zachovat k dané situaci. Tímto úplňkem k vám začíná plně proudit energie, která napomáhá otevírat sedmou čakru k vašemu úplnému propojení se samotným zdrojem čistého Boha a k vašemu přijímání vesmírného vědění.

Tento úplněk je nejdůležitější za celé století a je výjimečný tím, že jste se dostali do vibrací rovnováhy. Otevírá vám brány plného přijímání, vědění sebe sama, brány propojení vás s domovem. Tím k vám touto krásnou branou a s vaším svolením, z vaší svobodné vůle, mohou úplně proudit nové kódy, programy, technologie a spousty informací a darů, a věřte, nejenom vy jste ti, kteří přijímáte, ale společně jako jeden celek s vámi přijímá celá naše planeta.

Vy všichni společně jako jedno, jako jeden tým, si začínáte uvědomovat, co vám tato vibrace přináší. Je to to nejkrásnější slovo, které uzdravuje. Je to jen slovíčko, jež rádi používáte, ale stále si neuvědomujete rozsah energií tohoto slova. To slovo zní LÁSKA. Toto nádherné slovo v sobě nese ty nejvyšší vibrace uzdravení. Vpusťte toto slovo láska do svých bran srdce a začnou se dít zázraky. A věřte, tyto vibrace nejsou stejné. Slovo láska nese v sobě vibrace vzestupu, znovuzrození. Když pochopíte význam tohoto slova, těchto vibrací, dostanete se až domů. Stane se zázrak a vy naleznete klid, mír, pochopení a uvědomění, uzdravení a vše, co tato vibrace nejvyššího slova nese. Vneste do tohoto slova ty nejvyšší energie, kterou v sobě nese, nechte, ať vás zahalí do průzračného závoje lásky a tvoří ve vás lásku a plné propojení. Tím se začne uzdravovat a propojovat celá vaše země. Vy jste láska, vy jste světlo, vy jste ta pochodeň. Nechte jí rozzářit a prozařte celou vaší Zemi.

Tolik vás milujeme a vážíme si každého vašeho kroku, váš Bůh

Moji milovaní, energie tohoto krásného úplňku Nové doby vám přináší plné propojení se svým věděním, společně i s vesmírným věděním. Jsou to energie znovuzrození, vzestupu a plného propojení mezi Vesmírem, mezi Zemí.

Otevřou se portály, přes které budou přicházet informace plného napojení společně s dary pro novou dobu. Mnozí si začínáte uvědomovat a přijímat tyto vibrace, které nás, vás propojí mezi různými dimenzemi. Proto je i důležité si propojit svou nitrodimenzionální úroveň DNA a nastavit rovnováhu tak, aby se informace, které jsou ukryty v této dimenzionální úrovni, mohly plně propojit, aby mohly společně s vaší celou bytostí uchopit tyto dary, schopnosti, které vám byly a stále jsou vkládány do vašich bytostních těl. Propojte se s vibrační úrovní lásky a propojte se společně s portálem časoprostorového vědění. Otevřete brány sedmé korunní čakry a vyslovte plné svolení tak, aby vše slyšely vaše buňky, vaše těla ve všech úrovních a mohlo být spuštěno v té úrovni časové linie, kterou jste si vy svou vůlí zvolili. Vaše volba vás povede směrem vašeho čistého záměru a volby. Jste silní, jste láska a ta přetrvává ve vás všech bez jakékoliv výjimky. Vy všichni jste láska, a když toto vše pochopíte, zrodí se ve vás zázrak, ve hmotě láska sílí a pomůže vám tou největší silou ukázat tento směr všem. Ukažte jim a povězte jim, kdo jsou, že i oni jsou krásná čistá láska.

Milujeme vás, Kryon

Zdroj: www.prozreniandelu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk