Blanka Chakoshpour: Úplňkový rituál

1365
Foto: Pixabay.com

Potřebujete 2x papír, tužku, sirky, misku, ve které může papír shořet. Můžete si zapálit jakoukoli svíčku jakékoli barvy, v jakémkoli množství. Zaměřte se pouze na jednu oblast ve svém životě. Můj úplněk se může například týkat domova, ten Váš zase čehokoli jiného – zdraví, lásky, naplnění, štěstí.. Rituál můžete vykonat i pro druhého. Pro konkrétní osobu (například za její uzdravení, požehnání apod. – nechť se stane to nejlepší pro ni), pro společenství, pro přírodu, pro planetu Zemi 🙂

Ujasněte si tedy svůj záměr, který, aby měl tu správnou sílu, musí vycházet opravdu ze srdce, ne z ega!

1. krok – čištění

Vypište na papír vše, co Vás ohledně Vašeho záměru trápí. Vše, co doposud nefungovalo, bolelo, nešlo apod. Jak píšete, víte, že toto vše odevzdáváte Vesmíru k transformaci. Jakékoli emoce, které proces provázejí, ze sebe pusťte. Prociťujte úlevu jež následně přichází..

Poté podržte v dlaních popsaný papír a řekněte nahlas a s důrazem:

„Volám a prosím, se silou Boha, kterým jsem, s upřímností v srdci, o transformaci veškerých závazků, pout, slibů, kleteb, jež se tohoto týkají. Nechť jsou zrušeny a to ve všech směrech času! Od teď navždy! Odpouštím a propouštím všem a všechny, jichž se to týká! Odpouštím sám sobě, že jsem přísahal, že si nikdy neodpustím! Skrze toto odpuštění osvobozuji duše a energie, jichž se toto týká! Děkuji! Amen.“

…zhluboka prodýchejte…

Papír spalte, vnímejte, jak plameny mění energii.

2. krok – zhmotnění

Na druhý papír vypište upřímně a ze Srdce své přání, tak, jak si jej přejete. Ať již jednou větou nebo popíšete celý papír, není důležité. Podstatná je energie již do procesu vkládáte. Vnímejte naději jež Vás naplňuje, radost z uskutečnění Vašeho přání, klid, že je vše, jak být má.

Poděkujte!

Papír spalte a jak se díváte, jak hoří, v duchu či nahlas řekněte:

„S upřímností a pokorou odevzdávám své přání Tobě, Bože, Vesmíre, Luno (doplňte, jak cítíte). Vím, že se vše uděje tak, jak má, tak, jak je pro mě a mé nejvyšší dobro nejlepší. Amen. Z HLOUBI SVÉHO SRDCE DĚKUJI. DĚKUJI. DĚKUJI.“

Popel z papíru věnujete Zemi, vodě či vzduchu.

Blanka & Andělé

www.jsemsamasebou.webnode.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk