Božena Cibulková: Lidské mysli jsou plny mraků a z těch je vždy na Zemi bouřlivo

115
Foto: Pixabay.com

Mnoho, přemnoho již bylo slov člověka, že se z nich staly rozvodněné řeky, v nichž se takřka topí svět. Jejich hladina se stále zvedá. Lidské mysli jsou ještě plny mraků. Z těch je vždy na Zemi bouřlivo a deště slov mění se v přívaly.

Kapkou v moři je však slovo moudré a dobré, k němuž bych se hlásil, že prošlo mými ústy. Pokud tento stav trvá, vyučení a vychování člověka je nesnadné…

Obracím se proto k lidem tichým, kteří stojí mimo proudy bouřlivého dění zahleděni do mne i do sebe, a myslí na věci vážné, na úkoly víry a lásky na Zemi.

Božena Cibulková, Slovo Kristovo

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk