Božena Cibulková: Dobro je nejvhodnější příbytek mého Slova

66
Foto: Pixabay.com

K tichým mluvím, protože oni mohou slyšet i velmi jemný hlas.

K dobrým mluvím, protože dobro je nejvhodnější příbytek mého Slova, který zvlášť v tomto čase vyhledávám a v němž působím.

K moudrým mluvím, protože jen moudrost Moudrost cení, hledá ji a od vědění světa ji dobře rozezná.

Mé Slovo patří všem, ať slyšet touží nebo odmítají představit si mne ve slovu lidském, prostě, skromně a tiše se ozývajícím v halasnosti člověka. Neuslyší-li mne takto zde, uslyší mne v hodině smrti těla, kdy duši volám k odpovědnosti za uplynulý život.

Nikdo nemine mne a nikdo mnou není opomenut, odmítnut a předem bez své obhajoby vydán následkům činů nesousím trest.

Božena Cibulková
Slovo Kristovo

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 270 Kč, na 2 roky 540 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk