Barbara Marciniak: USA a budoucí děje – od separace ke spojení

147
Foto: Pixabay.com

Mnoho bytostí, které se inkarnovaly jako členové Světelné rodiny, přišlo do Spojených států, protože je to země, kde můžete dosáhnout největšího pokroku. Je to shodou okolností současně také země, kde popření je všudypřítomné.

Věříte, že žijete v zemi svobodných a v domově statečných, a přece žijete v nejsystematičtěji ovládané experimentální společnosti na planetě.

Tyranie, která tu byla zavedena, je docela zajímavá, protože je to tyranie beze zdí.

Protože se všichni tolik bojí systém ve Spojených státech opustit, budou k tomu muset být donuceni. Je to zkažený, nefungující systém, který si neváží života ani Země. To je podstatou věci.

Když si něco neváží života a Země, můžete se vsadit, že to zkrachuje a že to při svém krachu nadělá hodně rámusu.

Vědomí se musí změnit. Je to součást Božského plánu, a tuto příležitost a plán je nutno nepromeškat.

Vládlo tu příliš velké zaujetí materiálním světem a naprosté nepochopení nefyzického světa,
který existuje všude kolem vás, takže je nutno přehodnotit priority, co je v životě nejdůležitější.

Jakmile ztratí vše, povstanou i lidé, které by nikdy nenapadlo povstat, dokud měli všechno. Lidé se probudí a uvědomí si svůj neuvěřitelný potenciál.

Valná většina politické manipulace, k níž neustále dochází, zejména ve Spojených státech, je záměrně cílena na vaši separaci. Až na to lidé přijdou, začnou se zlobit.

Až vám bude postupně odhalováno stále více a více metod ovládání a separace, bude ve Spojených státech narůstat hněv. Dojde k událostem, které budu budit dojem, jako by se země rozpadala, a přece slouží k tomu, aby se lidé dali dohromady.

Zrodí se nová hrdost a nový pocit integrity, protože tak je to pro tuto dobu určeno.

Autor: Barbara Marciniak
Ukázka z knihy: Poslové úsvitu

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk