Arnošt Vašíček: Planeta záhad – Bytosti odjinud

247

Arnošt Vašíček navštívil při cestách za neodhalenými tajemstvími naší planety více než 80 zemí na 5 kontinentech, četné ostrovy v Tichomoří a v Indickém oceánu. Jeho největším koníčkem je luštění tajemných záhad. Předmětem jeho zájmu jsou především nerozluštěné archeologické nálezy, prokazatelně zaznamenané nevysvětlitelné úkazy, tajemné jevy a také utajované rituály a legendy, naznačující možné kontakty s jinými civilizacemi. Pátrá především po dosud nepoznaných skutečnostech, z nichž některé nesou punc světového unikátu, nevyhýbá se však ani celosvětově proslulým záhadám.

1. POD MASKOU BOHŮ (Strážci nebes – Potomci vesmířanů – Příchozí z hvězd)
2. NEVYSVĚTLITELNÉ OBJEVY (Ztracené civilizace . Podivné vzpoury – Stopy odnikud – Fantastické kuriozity – Zapomenuté vynálezy – Obrazce v obilí)
3. SVĚTCI TANČÍ SE SMRTI (Neviditelní vrazi – Návraty z říše mrtvých – Magické lebky – Pod knutou extáze)
4. BYTOSTI ODJINUD (Trůny obrů – Podezřelí cizinci – Příliš malí pro život – V zajetí mutantů – Žízeň po krvi)
5. NEZNÁMÉ SÍLY (Tajemná zmizení – Svědectví ze záhrobí – Strašidelné domy – Čarovná moc many)
6. SVATYNĚ DÉMONŮ (Tajemný pravěk – Podivné hroby – Nerozluštěná písma – Kamenné hádanky – Nedobytné poklady)
7. ZKÁZY A ZÁZRAKY (S puncem prokletí – Neuvěřitelní jasnovidci – Tajuplné obrazy – Mariánská zjevení – Nezničitelné svátosti)
8. DOBŘE UTAJENÉ PŘÍŠERY (Monstra z hlubin – Nestvůry z temnot dávnověku – Zvířata v rolích jasnovidců)

Zdroj: YouTube.com, Nantosuelta Diblík

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk17