8 typů lidí, kterým nelze důvěřovat

321
Foto: Pixabay.com

Mnoho z nás bylo v dětství vedeno k důvěřivosti. Samozřejmě to není špatná vlastnost, ale často důvěřujeme druhým až příliš lehkovážně. Důvěru je třeba si zasloužit.

Není rozumné důvěřovat hned každému, už jen z toho důvodu, že ani náhodou nežijeme v takovém dokonalém a čestném světě, jak bychom si přáli.

Pokud patříte k lidem, kteří důvěřují hned každému, zřejmě se vám občas stane, že vás lidé oklamou či zneužijí. Často důvěřujete i takovým lidem, kterým byste neměli.

Jsou případy, že intuitivně vycítíme, že člověk, kterému důvěřujeme, nás jednou zklame. A když se to nakonec stane, není to pro nás až takový velký šok. Stává se samozřejmě i opak – že naši důvěru zneužijí i tací, od kterých bychom to nečekali.

Máme pocit, že člověku můžeme bezvýhradně důvěřovat, a pak nás zklame. Tyto případy jsou již o něco bolestivější. Je proto důležité, abychom se naučili rozpoznat, kdo si zaslouží naši důvěru a kdo ne.

Níže si uvedeme několik typů lidí, u kterých bychom si měli dobře promyslet, zda jim budeme důvěřovat. Tyto lidé se vyznačují určitými charakterovými znaky, podle kterých je snadno rozpoznáme.

Zkušenosti mnohých lidí ukazují, že těmto lidem není dobré důvěřovat.

Většinou jsou to lidi, které můžeme téměř okamžitě rozpoznat podle níže uvedených charakterových znaků. Proto s nimi jednejte velmi rezervovaně nebo se jim raději vyhněte.

8 typů lidí, kterým nelze důvěřovat

1. Lidé, kterým dělá radost prozrazovat tajemství jiných lidí

Pokud vám člověk ochotně sdělí tajemství někoho jiného, můžete to považovat za první jasný varovný signál.

Pokud dotyčná osoba nemá žádné zábrany mluvit o choulostivých záležitostech někoho jiného, počítejte s tím, že totéž udělá i vám, když se jí s něčím svěříte.

Proto tomuto člověku raději nedůvěřujte a nesdělujte mu nic osobního.

2. Lidé, kteří v životě vyhledávají drama

Další typ lidí, se kterými nelze ztrácet čas, jsou tací, kteří mají potřebu se do něčeho zaplést nebo vytvářet problémy. Čím více člověk vyhledává drama a konflikty, tím méně je mu hodno důvěřovat.

Myslíme zejména lidi, kteří se doslova hrnou do boje a potřebují se obklopovat dramatem, dělají vše proto, aby se zapletli do konfliktů.

Tito lidé jsou schopni i z ničeho vytvořit problém – jak se říká, dokáží udělat z komára velblouda.

3. Lidé, kteří využívají druhé

Pokud máme z dotyčné osoby pocit, že využije každého, s kým přijde do kontaktu, je moc pravděpodobné, že se pokusí využít i nás. A snad se nenecháme někým využívat.

Někdo by mohl namítat, že když se lidé nechají využívat, je to jen jejich problém, a v tomto případě se nejedná o zneužití důvěry. To je však velmi klamná představa.

V každém případě, když máte pocit, že daná osoba se zajímá jen o sebe a o to, jaký prospěch bude mít z toho, že vás pozná, považujte to za výstražné světýlko.

4. Lidé, kterým zjevně chybí jakákoliv empatie

Můžeme si být téměř jisti, že lidé, kteří neprojevují žádnou empatii vůči ostatním, se nás jednou pokusí využít.

Člověk, jenž se neumí vžít do vašich pocitů, si jen sotva dokáže uvědomit, že vám může ublížit svým jednáním.

Pokud si připustíme k tělu člověka bez schopnosti vcítit se do druhých, dříve či později to vyústí do konfliktu. Proto uděláte nejlépe, když se těmto lidem budete vyhýbat.

5. Lidé, kteří se staví do role oběti

Lidé, kteří sami sebe vnímají jako oběť, jsou ve skutečnosti manipulátoři, kterým se nikdy nic nelíbí. Za svou momentální situaci budou vždy obviňovat druhé lidi.

Toto jejich fňukání je zákeřná taktika, jak manipulovat druhé lidi. Tento typ lidí si sobě namlouvá, že jsou lepší než ostatní, a udělají vše proto, aby nemuseli nést odpovědnost za své skutky.

Trávit čas s někým, kdo obviňuje celý svět a zároveň nechce nést žádnou odpovědnost za své jednání, je pořádně frustrující. Každý nám dá jistě za pravdu, když řekneme, že existují mnohem lepší způsoby, jak trávit svůj volný čas.

6. Lidé, kteří jsou příliš nerozhodní

Další typ lidí, kterému nelze důvěřovat, jsou lidé, kteří se neumí sami rozhodovat.

Nerozhodnost jde ruku v ruce s nezodpovědností, což znamená, že nerozhodní lidé v kritických situacích pokaždé utečou.

Jakýkoliv vztah s těmito lidmi je doprovázen samými problémy, protože se na ně nelze spolehnout.

7. Lidé, kteří ze všeho obviňují druhé

Člověk, jenž se všemožně snaží obvinit druhého z něčeho, za co zjevně nemůže, si nezaslouží naši důvěru.

Pro tento typ člověka je příznačné, že se odmítá přiznat ke svým vlastním chybám. Snaží se odpoutat pozornost tím, že poukazuje na chyby ostatních.

8. Lidé s narcistickými sklony

Všechny výše uvedené charakterové znaky se vyznačují určitou dávkou narcismu. Máme na mysli někoho, kdo se chová tak, jako by byl ve všem lepší než ostatní.

Člověk, jenž si o sobě myslí, že je lepší než vy, bude po vás zanedlouho šlapat. Tomuto člověku je úplně jedno, zda vás urazí nebo zraní.

Narcista, jenž udělá nebo řekne cokoliv, co mu probleskne hlavou, a nebere žádný ohled na naše city, do našeho života rozhodně nepatří.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/8-typu-lidi-kterym-nelze-duverovat/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz