5 frází sociopatů a narcistů, které používají na podkopání naší důvěry

691
Foto: Pixabay.com

Zajímalo vás někdy, jestli někdo, koho znáte, je narcista nebo sociopat? Jak je rozpoznáte mezi ostatními?

Pravdou je, že všichni sociopaté jsou narcisti, ale ne všichni narcisti jsou sociopati. Jste zmateni?

Pokusím se vám to vysvětlit.

Zatímco existují konkrétní podobnosti mezi těmito dvěma typy osobnosti, jejich motivy chování a vyjadřování se liší.

Sociopat chce kontrolovat každou stránku vašeho života, zatímco narcista chce, abyste mu věnovali všechen svůj čas a pozornost.

Avšak oba typy osobností vyprávějí podobná slova, aby vás dostali přesně tam, kam chtějí.

Níže uvádíme 5 frází, které používají sociopati i narcisti, abyste se cítili jako blázen:

1. Nesnáším drama

Řeknou vám, že nenávidí drama, ale brzy sami zjistíte, že je obklopuje mnohem více dramatu než kohokoliv jiného, ​​koho znáte.

Zpočátku vás budou zbožňovat jako nikoho jiného, ​​chválit vás za vaši bezstarostnou povahu. Ale uvědomte si, že jsou patologickí lháři, neustálí podvodníci a věčné oběti.

Nebude trvat dlouho a tyto jejich vlastnosti začnou vycházet na povrch a způsobovat vám obrovský zmatek.

Kdykoliv zmíníte vaše obavy nebo frustraci, vyjádří svou nenávist k dramatu, které ze všeho děláte, z čehož se budete cítit špatně. Snadno z vás vytvoří dramatickou královnu nebo krále.

2. Ty jsi…

…plný prázdnoty. Bláznivý, rozdvojený, žárlivý, krutý, zamilovaný do nich apod. Tento seznam by mohl pokračovat dál a dál. Začínají vás volat po měně, když váš vztah jde dolů z kopce.

Na začátku vašeho společného vztahu vám řeknou, že všichni jejich předešlí partneři, kolegové a přátelé jsou blázniví, žárliví, krutí nebo ještě stále do nich zamilovaní.

Ale pak udržují kontakt s těmito velmi podobnými lidmi a používají je, aby způsobovali chaos.

Pak vás odhodí do stejné „bláznivé kopy“, abyste se cítili nejistí a aby snížili vaši sebeúctu. Zatímco vás přivedou ke dnu, projeví opodstatnění svého chování.

3. Jsi příliš citlivý

Poté, co vás zasypou lichotkami a chválou, vás o několik dní budou zcela ignorovat a čekat na vaši reakci. Když to nakonec uděláte, budou vás obviňovat z toho, že jste citliví nebo bídní.

Budou vás urážet, znevažovat a kritizovat (někdy podpichováním nebo zesměšňujícím způsobem) a tlačit na vaše hranice, dokud nakonec nepromluvíte.

Poté využijí vašich reakcí, abyste se cítili jako blázen. Za několik týdnů vás tak mohou změnit z pohodového člověka na nejistého a pochybovačného.

4. Nerozumíš mi

My všichni z času na čas nerozumíme, co říkají druzí. Ale narcista a sociopat záměrně mluví o věcech, o kterých vědí, že vás vyvedou z rovnováhy.

Pak, když zareagujete, shodí všechno na vás a budou vás vinit za nesprávné pochopení. Častokrát budou dokonce popírat, že to vůbec řekli.

Tento jev se nazývá gaslighting – bezostyšně něco dělají nebo říkají, a pak vás obviňují za to, že jste si to špatně vysvětlili (nebo dokonce popírají, že to udělali).

Pravdou však je, že jste pochopili přesně to, co řekli. Snaží se pouze zpochybnit vaše duševní zdraví.

5. Nemůžeš žít beze mě

Je to očekávaný výsledek, který chtějí všichni sociopati i narcisti. Využívají manipulativních fráz a skutků, abyste se cítili tak, že bez nich nemůžete přežít.

Ale nedělají to proto, že chtějí s vámi zdravý vztah. Co skutečně chtějí je, aby vás zcela kontrolovali a ovládali, abyste se cítili jako blázen. Nedovolte jim uspět. Vy můžete a prožijete i bez nich.

Zdroj: http://dailyvibes.org/narcissist-words/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz