15 duchovních naučení z Indie

207
Foto: Pixabay.com

1. Nebýt nikde jinde, než zde

Není třeba nikam spěchat. Je však třeba být tam, kde je ti dobře. Jestliže cítíš, že jsi někde, kde být nemáš, vstaň a jdi tam, kam tě volá vnitřní hlas. Pamatuj však, že abys nalezl, nemusíš nutně někam chodit. Je mezi tím velmi tenká hranice. Klíč spočívá v ustavičné přítomnosti.

2. Nech všechno jít svou cestou

Nesnaž se řídit lidi nebo události. Neplánuj, nečekej, buď přející. Nebuď chtivý. „Nauč se snášet chvíle, kdy se nic neděje.” Nejdi všemu naproti, umožni lidem, aby k tobě přicházeli, a událostem, aby se děly. Nic se neděje jen tak.

3. Dopřávej svobodu

Dopřej si svobodu být sebou samým a jiným dopřej, aby také oni byli sebou samými. Pamatuj, že každý má svou cestu a své zkušenosti. Jestli se vaše cesty zkříží, je to jistě krásné. Jestli se rozejdou, je to také dobré. Protože VŽDYCKY VŠECHNO JE K NĚČEMU DOBRÉ. Tobě, jemu i jí, jim, všem.

4. Neboj se

Ničeho. A nikdy. Klidně udělej nezvyklý krok doprava, doleva, měň je, jak tě napadne. Pokud cítíš, že bys měl něco udělat, něco říci, udělej to a žádné formality “nemám zpáteční lítek” nebo “na to nemám peníze”, případně “to se nepodaří” tě nesmí zadržet. Neboj se o své fyzické tělo. Pamatuj, že vždycky jsi v mateřském lůně Vesmíru. Copak ten se snad o tebe nepostará? Zbav se strachu a buď svobodný.

5. Méně bývá více

Nesnaž se mít všechno a hned. I když se zdá, že nic nemáš, vždycky něco máš. A jestli se něčeho nedostává, natáhne se k tobě štědrá ruka přítele, bratra, sestry, kolemjdoucího. Znej ve všem míru.

6. Nelpi na lidech

Jinak nedosáhneš zkušenosti. Nikdy nezůstaneš sám, protože kamkoli se vydáš, všude potkáš lidi. Zato však ty “své”. Takové, kteří tě naplní, inspirují, naučí, kteří budou tvým odrazem. A pamatuj, že pokud vám není dáno jít po cestě spolu, můžeš za nimi běžet, můžeš je volat, stejně spolu nepůjdete. Jestli jsou to však ti “tví”, utíkej kam chceš, schovávej se, kde chceš, NIKAM nezmizejí. Proto tedy …

7. Nechávej jít. Vždycky všechno nech jít

S úsměvem. S láskou. Všechny a všechno. Nikdy se však neluč. Protože nic nikdy není konečné. Řekni: “Děkuji, tak zas někdy příště …” „Co nemáš, neztratíš; co máš, neuchováš.“

8. Vždy vodou

Buď vodou. Pamatuj na princip vlny: vlna přichází, vlna odchází. To platí o všem: o majetku, penězích, lidech, věcech. Jsou přílivy a jsou odlivy. Nic není statické. Žijeme ve světě pohybu. Nenoř se do toho či onoho stavu, stejně se změní. N-I-C se nedá zadržet, pravím vám, tedy se o to ani nepokoušejte. Buďte raději vděčni za tu chvíli, kdy ono, ona, on jsou.

9. Naslouchej svému vnitřnímu hlasu

To platí třikrát podtrženě. Vyslechněte rady jiných, ale konejte tak, jak sami cítíte, že to je správné. Vždycky. Poslouchejte. Sebe.

10. Důvěřuj

Lidem, vesmíru, Bohu – říkejte tomu, jak chcete. Věř, že všechno v tvém životě se skládá tím pro tebe nejlepším způsobem. I kdyby se zdálo, že horší už to být nemůže. Může. Jak se říká: “Nikdy nevíš, kde najdeš a kde ztratíš.”

11. Alespoň několik minut denně věnuj sám sobě

Medituj, kresli, piš, procházej se přírodou, nebo se prostě uchyl někam do ticha. I několik minut ti pomůže ujasnit si, co potřebuješ, co ti našeptává rozum, co jiní lidé, co jsou iluze atd.

12. Měj se rád

Respektuj svá přání a své tělo a pamatuj si, že můžeš mít VŠE. Nemusíš volit mezi prací pro duši či prací pro peníze; mezi vztahem, v němž miluješ ty a vztahem, v němž jsi milován; mezi oceánem a horami, atd. Mít můžeš všechno.

13. Děl se

O všechno. Vždycky. Se psem, se žebrákem, s přítelem. A nic za to nečekej.

14. Aby sis mohl obléci čistou košili, musíš svléci tu starou

15. Nech Vesmír uhodnout svoje přání

Buď však opatrný. Přání se splní, formuluj je zcela konkrétně.

Zdroj: http://aliastro.blog.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk