11 věcí, které je dobré vědět, pokud jsme v romantickém vztahu s vysoce citlivou osobou

242
Foto: Pixabay.com

Emoce jsou náramně subjektivní záležitostí. To, co někdo právě prožívá, se může zcela lišit od toho, čím právě prochází někdo jiný. Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak bychom mohli intenzitu našich pocitů nějak vyčíslit.

Porovnáním různých typů lidí však můžeme zhruba určit, jak reagují na stejný podnět, a také poukázat na rozdíly v jejich intenzitě prožívání.

Někteří lidé prožívají život více do hloubky než jiní. Tito citlivější nebo vnímavější lidé nemají mechanismus, díky kterému by se mohli trochu oprostit od všech vlivů a chránit se před návaly svých emocí.

Také neznají způsob, jak si udržet své emoce pevně na uzdě.

Být ve vztahu s vysoce citlivou osobou může být značně náročné. Její citlivost a introvertní povaha mohou být při seznamování a komunikaci velkou překážkou.

1. Vysoce citliví lidé prožívají všechny emoce intenzivněji

Vysoce citliví lidé prožívají všechno mnohem intenzivněji. Jak jsme již řekli, tito lidé nemají vyvinutý mechanismus, který by jim pomohl se alespoň trochu oprostit od negativních vlivů.

A tak zážitky, vlivy či situace, které běžní lidé ze sebe prostě setřesou, vysoce citlivou osobu často zasáhnou přímo do srdce.

To je také důvod, proč citliví lidé (a jejich nejbližší) prožívají všechno mnohem intenzivněji. Buďme k nim tedy pozorní a respektujme jejich pocity.

2. Pro obnovu své energie potřebují trávit čas o samotě

Vysoce citliví lidé upřednostňují trávit čas o samotě. Velmi jasně vnímají každý vnější stimul a reagují na něj. Právě proto jim společnost druhých na duševní pohodě rozhodně nepřidá, ale právě naopak, ubírá jim to energii.

Vysoce citliví lidé cítí emoce druhých a ve velké, hlučné společnosti jsou doslova bombardováni emocemi ze všech stran.

Poté, co tito lidé strávili čas ve společnosti, potřebují čas k dobití energie a obnově sil. Zkuste je pochopit a dopřát jim čas, kteří potřebují k obnově sil.

3. Intuitivně umí vycítit naše emoce

Je logické, že vysoce citliví lidé jsou velmi všímaví. Velmi jasně vnímají neverbální projevy a bez problémů rozeznávají emoční náboj a atmosféru ve společnosti.

Pokud jsme ve vztahu s vysoce citlivou a empatickou osobou, musíme se připravit na to, že se bude zajímat a vyptávat se nás na všechny pocity a myšlenky.

Nic před ní neutajíme. Počítejme s tím, že si nás bude pozorně všímat, i když zrovna nebudeme mít chuť mluvit o svých pocitech.

4. Romantiku považují za něco mnohem víc, než jen hru

Vysoce citliví lidé berou romantické vztahy velmi vážně. Když se do někoho zamilují, svému partnerovi či partnerce budou bezvýhradně důvěřovat a svěří se jim se svými nejintimnějšími tajemstvími.

Jejich empatie a pozornost detailům je zárukou, že se dozvědí mnoho o svém partnerovi, a přitom mnoho odhalí o sobě.

Pokud jsme ve vztahu s vysoce citlivou osobou, to znamená, že se při nás cítí jistě a důvěřuje nám. Když jsme s touto osobou ve vztahu, dejme si záležet zejména na tom, abychom naplnili její duševní potřeby.

5. Trpí přirozenou nespavostí

Mozek a srdce vysoce citlivé osoby jsou vždy nadměrně čilé. Ačkoli může být unavená po celém dni, nebude moci usnout a zůstane ještě dlouho vzhůru. Z toho vyplývá, že citlivé osoby jsou v podstatě noční sovy.

Je zcela běžné, že v noci ožívají a hodně přemýšlejí. Pokud jste s nimi ve vztahu, buďte připraveni na to, že budete vzhůru dlouho do noci.

6. Rušné prostředí je může snadno vyvést z míry

Jak jsme již zmínili, vysoce citliví lidé reagují na všechny podněty mnohem intenzivněji. Proto se raději zdržují v tichém prostředí, ve kterém se dá klidně mluvit, ve kterém si člověk slyší své vlastní myšlenky.

Je těžké dostat je do klubu či na diskotéku. Mnohem raději však půjdou do kavárny či na schůzku s přáteli a známými.

7. Nemohou za to – narodili se tak

Zvýšená emoční citlivost a empatie jsou vrozenými vlastnostmi (jsou dědičné). Nervové dráhy u vysoce citlivých osob mají jinou strukturu než u běžných lidí.

I jejich chápání odměny a uspokojení stojí na zcela odlišných principech. I z tohoto důvodu vysoce citlivé osoby v porovnání s běžnými lidmi nacházejí zálibu v odlišných činnostech.

Nesnažte se jich však změnit a respektujte jejich odlišnost. Zdá se, že je velmi náročné sblížit se s vysoce citlivou osobou a milovat ji, ale stojí to za to. Jejich láska je bezedná a nesrovnatelně hlubší, než jakou bychom zažili při jiném typu lidí.

8. Vysoce citliví lidé se vyhýbají konfrontacím

Velmi dobře si uvědomují, jak umí ranit neuvážená slova. Proto si dávají velký pozor, co říkají. Pokud citlivá osoba čelí nějakému konfliktu nebo slovnímu souboji, bude chtít z této situace vycouvat nebo se s lidmi dohodnout po dobrém.

Nezkoušejte jejich tolerantnost do krajnosti. Pokud překročíte hranici jejich trpělivosti, potom byste měli počítat s tím, že by se mohli přestat ovládat. Při řešení problémů s vysoce citlivou osobou je zapotřebí i naše trpělivost.

Dejte těmto lidem čas a prostor, aby se mohli správně rozhodnout a vyjádřit své pocity.

9. Často se cítí být nepochopeni

Vysoce citliví lidé mají často pocit, že druzí je vnímají zcela nesprávně nebo je dokonce odsuzují za jejich citlivost.

Ano, jsou jiní, a proto jim to nedávejte ještě více najevo. Ukažte jim, že je máte rádi právě pro jejich výjimečnost a neposuzujte je.

10. Vysoce citlivé osoby jsou těmi nejloajálnějšími partnery

Vysoce citliví lidé nám nikdy neublíží záměrně a nebudou nás omezovat při rozhodování.

Velmi dobře si uvědomují, že je někdy těžké to s nimi ve vztahu vydržet. Za naše úsilí zůstat s nimi nás však budou milovat ještě více. Projeví nám tak hlubokou a jedinečnou lásku, kterou jsme předtím nikdy nepoznali.

11. Jsou výbornými společníky

Zpočátku jsou velmi tiší a klidní. Ale po čase se v naší přítomnosti začnou více a více otevírat. Čím se při nás budou cítit jistěji, tím otevřeněji budou vyjadřovat své pocity a myšlenky.

Srdce a mysl vysoce citlivých osob jsou vždy aktivní, plné myšlenek a pocitů. Proto si moc rádi povídají na různá témata se svými nejbližšími, případně přijdou s nějakým novým tématem či dokonce s novým pohledem na zažité představy.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/11-veci-ktere-je-dobre-vedet-pokud-jsme-v-romantickem-vztahu-s-vysoce-citlivou-osobou/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz