10 zvláštností skutečně autentických lidí, kteří se nepřetvařují a na nic si nehrají

310
Foto: Dollarphotoclub.com

Být autentickým se pro lidi stalo frází, ale co to skutečně znamená? Jaký je autentický člověk? Autentické je něco, co je reálné nebo upřímné.

Je snadné vytvořit si zcela falešný nebo mylný život na sociálních sítích jako žít skutečný život s lidmi, kteří vás tak důvěrně neznají.

Být autentickým znamená nepředstavovat pouze svou falešnou tvář světu, ale být pohodlný a šťastný sám se sebou.

Být autentický znamená mít odvahu být sám se sebou bez ohledu na to, co si o vás budou myslet jiní a co budou o vás mluvit za vašimi zády.

Tyto lidí je snadné poznat podle jejich vlastností, činů a způsobu, jakým působí na okolní svět.

1. Jsou sebe-reflexní

Tráví svůj čas díváním se na sebe a skutečně se snaží pochopit, kdo jsou, co chtějí od života a jakými lidmi chtějí být v životě.

Studují své chyby, aniž by se nad nimi trápili a pokoušejí se využít své zkušenosti jako odrazový můstek stát se lepším člověkem.

2. Nesoudí

Tím, že se dívají na sebe a na vlastní chyby, nesoudí jiných. Chápou, že chyby jsou k tomu, aby se z nich člověk poučil, a proto jsou cenným nástrojem pro růst a změnu.

Ostatních vnímají takových, jací jsou bez ohledu na jejich barvu pokožky, orientaci, původ, náboženství nebo na cokoliv jiného.

3. Žijí v přítomnosti

Nezabývají se svou minulostí, lítosti, nebo omyly. Stejně netráví svůj den představováním si své budoucnosti. Žijí v přítomnosti a berou záležitosti ze dne na den.

Autentičtí lidé chápou, že všichni se mění a že život je každodenní boj, abychom provedli toho co nejvíce během našeho krátkého života.

4. Zaměřují se na dlouhodobé cíle

I když žijí v přítomnosti, plánují také svou budoucnost. Zaměřují se na dlouhodobé cíle, a ne na krátkodobé zisky, které by mohly dosáhnout lží, podvodem nebo okrádáním jiných.

Investují svůj čas pro dlouhodobé přínosy a nenásledují nestálou skupinu lidí. Vědí, kdo jsou a co chtějí a jak dosáhnout svůj plán za relativně krátkou dobu.

5. Mají charakter

Váží si svůj charakter více než snahu rychle vydělat peníze. Udělají to, co řekli, že udělají. Jsou spolehliví a čestní.

Na autentických lidí se můžete kdykoliv spolehnout, protože jsou zodpovědní za své činy.

6. Poslouchají

Pokud si s vámi povídají, tak je to proto, protože chtějí slyšet, co máte na srdci. Jinak by neztráceli svůj čas.

Můžete jim říct cokoliv, protože nečekají jen na odpověď na své vlastní myšlenky a názory, ale ve skutečnosti se snaží vstřebat to, co jste jim řekli vy. Svou pozornost zaměřují na malé věci, o kterých říkají, protože se snaží pochopit, co jste jim řekli.

7. Jsou důslední

Tím, že autentičtí lidé tráví čas přemýšlením nad vlastními činy a jsou za ně zodpovědní, jsou mnohem více důslední. Vědí, co chtějí. Vědí, kdo jsou a co chtějí.

Jsou na cestě, kterou si sami stanovili, a tak nehoní pomíjivé věci, jako jsou bohatství nebo společenské postavení. Žijí zde a nyní, zatímco plánují své další kroky do budoucna.

Neexistují pro ně nečekané zvraty nebo nerozhodnost, protože se již rozhodli, kým chtějí být ve svém životě.

8. Jsou čestní

Protože jsou upřímní sami k sobě a k tomu, co od života očekávají, snaží se být upřímní i k ostatním. Nebrání se citem. S lidmi se vyprávějí tak, jak je sami vnímají.

Jsou otevření a upřímní ve svých názorech a myšlenkách. Nemají žádnou potřebu lhát ostatním o svých záměrech, protože nejsou nejistí a nesoutěží s ostatními.

Jediná skutečnost, která je pohání vpřed, je neustále vynikat.

9. Respektují se

Tím, že jsou k sobě upřímní a tráví čas uvažováním o sobě, cení si svůj charakter a respektují se. Nekompromitují svou víru, protože by nebyli schopni podívat se na sebe do zrcadla.

Respektují sami sebe a jsou zodpovědní za své aktivity, které jim přinášejí integritu a sílu charakteru. A to je to, co si cení víc než peníze.

10. Jsou odvážní

Mají odvahu být sami se sebou a být věrnými svým ideálům, i když skutečnosti nemusí být populární. Mají odvahu svého přesvědčení a síly držet se svých zbraní, i když se je celý svět pokouší překřičet a obrátit proti jejich vůli.

Nepropadají společenskému tlaku a namísto toho postupují svým směrem. Autentičtí lidé vynikají, protože se odmítají podřídit tomu, co od nich chtějí ostatní.

Mají odvahu být jedinečnými jednotlivci, kterými i jsou.

Zdroj: powerofpositivity.com
Převzato: https://mocvedomi.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk