video

Josef Janda: Přichází zatmění Slunce. Bude Amerika rozdělena?

Od pradávna byly přírodní jevy a zejména astronomické indicie chápány jako předzvěst důležitých událostí v životě národů, potažmo celé Země. Bude současné zatmění Slunce (21. 8. 2017) také podobnou předzvěstí? Video: 2012Ruda Zdroj: YouTube.com Časopis Ve...
video

Miluše Kubíčková: Povídání o Božence Cibulkové a Rudolfu Steinerovi

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková je nejen pozoruhodná žena vědy, ale zároveň pamětnice a propagátorka myšlenek živého křesťanství i antroposofie. Její vzpomínky na Boženku Cibulkovou a souvislosti s dílem Rudolfa Steinera vyjadřuje toto krátké video...
video

Rudolf Špaček: Rozhovor o Božence Cibulkové

Povídání o Božence Cibulkové, novodobé duchovní učitelce a křesťanské mystičce, která podobným způsobem jako kdysi proroci - tedy necírkevním - avšak velmi otevřeným a pravdivým způsobem lidem zprostředkovala aktuální informace o současné činnosti Krista...
video

Marie Zítková: Co bych vzkázala českému národu

Uvědomění si skutečných duchovních hodnot je asi to, na co nejvíce zapomínáme. V tomto videu se nám je snaží připomenout Marie Zítková. Video: 2012Ruda Zdroj: YouTube.com Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného...
video

ThDr. Martin Chadima: Jeroným Pražský – buřič a provokatér (3/3)

Třetí pokračování přednášky reliligionisty ThDr. Martina Chadimy ThD. o velké postavě české reformace v Husově době – Mistru Jeronýmovi Pražskému, který byl prohlášen a upálen během Kostnického koncilu na hranici. Video: HopeTV Czech Zdroj: YouTube.com Časopis Ve...
video

ThDr. Martin Chadima: Jeroným Pražský – buřič a provokatér (2/3)

Druhé pokračování přednášky reliligionisty ThDr. Martina Chadimy ThD. o velké postavě české reformace v Husově době – Mistru Jeronýmovi Pražskému, který byl prohlášen a upálen během Kostnického koncilu na hranici. Video: HopeTV Czech Zdroj: YouTube.com Časopis Ve...
video

ThDr. Martin Chadima: Jeroným Pražský – buřič a provokatér (1/3)

Přednáška reliligionisty ThDr. Martina Chadimy ThD. o velké postavě české reformace v Husově době - Mistru Jeronýmovi Pražskému, který byl prohlášen a upálen během Kostnického koncilu na hranici. Video: HopeTV Czech Zdroj: YouTube.com Časopis Ve hvězdách si...
video

Prof. PhDr. František Šmahel, Dr. Sc.: Proti všem (slovo historika)

Po bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří a lidé odcházejí budovat opevněné město Tábor. Pražané žádají o pomoc proti Zikmundovým vojskům a táborští pod vedením Jana Žižky táhnou ku Praze. Opevní se na...
video

Historie.cs: Češi potomci husitů

Jak se dívá na husitství moderní doba? Televizní debata historiků a teologů na dané téma v rodišti Mistra Jana Husa v Husinci. Video: ČT Zdroj: YouTube.com Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného...
video

Historie.cs: Proč upálili Mistra Jana?

Televizní debata historiků o kostnickém koncilu, státním svátku a Mistru Janu Husovi, i o tom, co přinesl nám a světu. Video: ČT Zdroj: YouTube.com Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného +...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.